Дейвид Айк за Новия Световен Ред Печат
Статии - Общи
Написано от H.   
Четвъртък, 28 Януари 2010 17:48
 

Все повече и повече хора днес си задават въпрос за ескалиращите проблеми в света. По-напредналите в своето осъзнато развитие представители на човечеството, започнаха да изследват с нарастващ интерес истинските причини за безработицата и дисхармонията, за безпокойството и напрежението. И те започнаха да търсят причините в неестествените, необичайни условия като липсата на жилища, заплахата от гладна смърт, болестите, депресиите, самоубийствата, войните и всички подобни белези на днешното дегенерирало модерно общество. Сериозните изследователи достигнаха до очевидното разбиране за дълбоката същност на тези явления: защо и как се случва глобалното разделение, конфликтите. Много от асоциираните беди на века в действителност са били оркестрирани и режисирани от векове насам сред човечеството, за да служат на зловещите планове на едно малцинство.
Сега истината започна да се разпространява нашироко. Това, което днес се разпространява като епидемия от страна на масмедиите става очевидно, че е вид мисловен контрол и засилваща се манипулация.
Най-ефективният начин да се държи в подчинение ума на човека и да се манипулира неговото чувство за себичност - това е като се програмира в самия човек един вид някаква догма. Догмата веднъж монтирана ще се отбранява безкрай и ще се опитва да надделее над другите информации изхвърляйки зад борда всяко алтернативно мнение, което противоречи на нейното тясно свето виждане. Догмите се превръщат в средство за сигурност за индивида - като средство за задържане на властта и силата, и така човечеството се опитва безуспешно да се развива напред, докато чрез тези вътрешни конфликти, в действителност то се раздира по шевовете.
Догмата приема безкрайно количество форми и когато вие успеете да убедите различни хора да възприемат противоположната на тях догма, тогава манипулацията чрез конфликт и управление на принципа “Разделяй и владей!”, става лесна за осъществяване. Случва се в наши дни, всичко това все повече и повече, а в действителност имало го е по време на цялата човешка история.
Колкото до манипулатора и методите с които борави, тук е в сила правилото, че юдаизмът е също толкова полезен колкото християнството и исляма, политическото ляво е също толкова значително, колкото и политическото дясно. На вас ви трябват две догми, за да може да играете с тях една срещу друга. Най-ефективните догми в продължение на хиляди години, това са били религиите. Едно поколение възприема по ограничен начин живота и самото себе си, (въщност това става чрез сегашната форма на религия) и го налага върху своите деца, които от своя страна вършат същото към своите деца и т. н... Това продължава до неизменно наши дни. Религиите и политическите догми, всичките те са били вдъхновени и впоследствие покварени от Луциферианското съзнание*, което е контролирало умовете на масите на цялото човечество в продължение на векове.

(Луциферианско съзнание - натрупаното количество себичност, егоизъм и зло, което държи човечеството в робство, както и Земята от хиляди години)

Двете водещи оръжия, използвани от религиите, са ракообразуващите емоции: страхът и вината. Те са били използвани, за да държат в подчинение и подтискат човешкия ум, за да разрушат чувството му за собствена значимост и така да създадат една друга физическа действителност.
Религиите са същият подобен модел, проявяващ се под различни имена. Моделът са го нарекли Контрол.
Изграждането на манипулацията върху света се е вършело винаги чрез контрол върху знанието, докато религиите са насаждали страх, вина и налагане на ограничен възглед за живота и самите хора. Т. нар. “тайна мрежа” е разработила едно много по-напреднало познание ориентирано към малцината, познание оставащо скрито за болшинството. Ако искате да манипулирате хората, главното е да имате познание, което те нямат. Едно от първите правила на контрола и манипулацията е: “Не позволявай на своите жертви да знаят това което ти знаеш “. Толкова познание е било държано скрито, далеч от масите в миналото от егоистични съображения.
И все пак в наши дни, бурно повдигане на съзнанието се развива по целия свят и това прави всички тези разкрития достъпни до всички, които искат да чуят.
Така по този начин, Конспирацията или заговорът да се държи човечеството в тъмнина, е на път да експлодира и пропадне. Наистина необратими процеси са започнали да се случват. Ключов момент в този исторически период, това е да се разкрие природата на цялата измама и на това защо тя е била поддържана.
Движеща сила да се поддържа това познание, далеч от публичното пространство, била системата на Посвещенията, използвани още в древността от древните езотерични школи, но най-вече използвано от огромната мрежа на тайните общества, пръснати по цялата планета, които аз накратко наричам “Братството”, и които се намират под контрола на Луциферианското съзнание, проявени чрез т. нар. ”Пазачи на затвора” – “стражи”*.

(Пазачи на затвора или стражи, това са нематериални единни същности, които пребивават главно в Четвърто измерение и които въздействат, като манипулират почти всичко, участвайки в най-голямото зло за хората на Земята.)

Всяко по-високо равнище на просветление дава повече познания от предишното. И така се изгражда пирамидалната структура, с малцината, които са достигнали върховите равнища на Посвещение, владеещи далеч много по-голямо познание от мнозинството, което остава долу в ниската част на стълбата. Това прави много лесно да се контролира мнозинството. Съдържанието на тайното познание, което Братството владее е свързано с разбирането на законите и потенциала на съзиданието, което е далеч напред в сравнение с науката, което ние познаваме от публичното пространство, както и далеч от познатото знание за природата на човешкия разум и как той е програмиран и контролиран. Струпването и съхранението на цялото това познание не било извършено само поради негативни причини. Така например, когато християнството налага своята неправилна и манипулативна догма из целия свят, е било равносилно на самоубийство да се говори за алтернатива или някаква езотерична вяра. Не е за чудене, че тогава някои от легендите из символичните приказки стават секретни или скрити. При все това познанието е неутрално. От това как то се използва, се определя дали то е отрицателно или положително. Езотеричното или духовно познание може да се използва и да се злоупотребява с него и точно това правят някои подземни тайни общества, които според равнището на което се намират, знаят за съществуването на някои духовни реалности, отричани от масите. По същия начин, по който всяко тайно високо равнище на Посвещение – т.нар. посветени от тайното общество, знае повече от другите под него, така и т.нар. “Пазачи на затвора” осигуряват своето положение на знаещи, далеч повече от тези човеци, намиращи се по върховете на глобалната пирамида за манипулация. Днес най-високите равнища в тази мрежа от тайни общества и познанието което тя е наследила, всичко това се използва предимно за отрицателни цели, под контрола на т.нар. Глобален Елит или накратко Елита.
Членовете на този Елит са или директни въплъщения на т.нар. “пазачи от Четвърто измерение” или се намират под техния пряк постоянен контрол. Целта на Братството и на тези Четиримернодействащи контрольори, е била да централизира властта в ръцете на малцинството. Този процес в наши дни е много напреднал и ускоряването се дължи на невероятно широката скала, осигурявана от новите модерни технологии. Тази Игра каквато представлява Планът, е позната като Великото Дело през вековете или Новия Световен Ред. Понастоящем се търси начин как да се внедри Световното правителство, спрямо което всички нации ще бъдат колонии. Търси се начин за установяване на централна банка, единна валута, световна армия, както и световно население с вграден микрочип във всеки гражданин на света, свързващ го към главния компютър. Това което се случва днес, е като кулминация на манипулацията, която е протичала постепенно разлиствайки се, от хиляди години насам.
Целта на структурата на Братството е да убедят масите да повярват във всяка една безсмислена глупост, която манипулаторите им предлагат, като в същото време съхраняват за себе си високото познание за строежа на Вселената, природата, живота, съзиданието. Редом с предлагането на безсмислици, манипулаторите запазват за себе си познанието как да се ползва силата на разума, енергийните полета на Земята, глобалната енергийна решетка*.

(Мрежата от енергийни гени позната от различните видове култури, като меридиани или драконови линии).

Даже и като се има предвид, че привилегированите просветени не запазват чистотата на това познание през вековете. В наши дни те работят с една изопачена версия на познанието, която обаче все пак е много напреднала в разбирането на универсалните закони в сравнение с онова, което досега е било познато от религиозните и научни системи.
Най-голямото изопачаване от страна на Братството, се отнася до силата на любовта. Луциферианското съзнание, което контролира разума на тези, които манипулират Братството на Земята не разбира любовта. То се захранва и поддържа на основа на негативните енергии и колкото повече отрицателна енергия бъде стимулирана или колкото повече се окуражава човечеството да произвежда отрицателна енергия, толкова по-силно става то. Затова за този тип съзнание, любовта е нещо като чесъна за вампира, а липсата на любов според него това е просто наличие на енергия от която е бил създаден света. И така истинското познание в тази област е било изкривено. Знание без любов според Братството това е състояние да овладееш високите равнища на контрол от високите пластове на мрежата на Братството и така до равнището на глобалния Елит, който всъщност представлява интелект без сърце, нещо като мъжко начало без връзка с женското начало.
Аз поставям акцента върху това, че не всеки от самото Братство е с негативни намерения. Някои от участниците в ниските равнища са искрено убедени от представителите на високите равнища, че т.нар. Велик план е в името на доброто на народите. Повечето от членовете на Братството нямат и представа за деспотизма, скрит зад истинския план, познат само на шепа хора. Наистина вярно е, че истинския план се знае само от т.нар. “Пазачи на затвора”, пребиваващи в Четвърто измерение, които осъществяват връзките в т.нар. конспирация от хиляди години насам.
В своето произведение “Новата Атлантида”, Френсис Бейкън предлага своето виждане за новия ред, в който властта се упражнява от тайно общество, Храмът на Соломон. Според Бейкъновата визия, превилигированият Елит изучава науките тайно и действа като невидимо правителство, решавайки кои хора трябва или не да бъдат допуснати да говорят. Всичко това е забележително, подобно на тайното манипулиране на събитията и информациите днес. Но тогава не е било така забележително, защото планът на Бейкън датира от 16 и 17 век и е същият като този, който в наши дни Братството следва. Някои от днешните членове на Братството вярват, че този е най-добрия начин да се поправи света, но аз бих искал да напомня, че те в действителност са дълбоко заблудени, тъй като не оценяват как е възможно света лесно да бъде манипулиран от малцина за сметка на мнозинството. Разбира се те не осъзнават главното, че т.нар. “Пазачи на затвора” манипулират всичко, вкл. и самите тях.
Част от плана на Братството в миналото е включвал изграждането на независими Съединени Американски Щати - независимо от Британското правителство, което е също съвсем не независимо от Братството. Поощрени от Великата Ложа в Лондон (Ложата Майка) Фримасонските ложи разпръснати из Америка започват да никнат и да кроят заговори, като се настройват срещу британското управление. Икономическата криза по този начин била подготвена не само чрез войната между англичани и французи. Като част от своя ламтеж за приходи и печалби британското правителство наложило високи такси и мита върху американските колонии. Била режисирана една операция, координирана от глобалния елит, която в последствие се повтаряла отново и отново. Мрежата в Британия, както и в всяка друга страна включваща ключовите фигури на банкери, политици т.нар. политически съветници се оформяла. И така тайно те режисирали събитията, които довели до икономическа криза в Британия. Британското правителство било посъветвано, че единствения начин да се намалят размириците е като се вдигнат таксите наложени на американските колонии. По същото време Американското крило на Братство се организирало да посее атмосфера на враждебност срещу това действие и така да насочи гнева естествено породен към закономерните искания за независимост към Британия. На повърхността се появява както и в историческите книги, че Британия е настроена срещу американските колонии. В действителност една и съща мрежа извършва манипулацията от двете страни. Точно по този начин са създадени всички големи войни и революции. Тази стратегия била описана сполучливо от Седир в неговата “История и доктрина на Розенкройцерите”, публикувана в Париж през 1910 г.
“Неспособност да се управляват съдбите на Земята открито поради това, че правителствата се съпротивляват и този мистичен съюз може да действа само чрез тайни общества. Такива постепенно създадени, породени от нуждата за тях, се разделят на различни групи: групи, които са опозиция, понякога защитаващи най-противоречиви възгледи за религията, политиката, икономиката и литературата, но всички те са свързани по между си, всички те са управлявани от един невидим център, който скрива своята власт, като по този начин прикрива всички сценарии и лостове на управление на Земята.”
В САЩ, фримасоните манипулират и побеждават във войната за независимост и така те печелят контрол в новите САЩ. Те, както и другите от Братството, никога не си признават, че контролират до наши дни. Колко присъщо е, че Те основават с помощта на бащите-пионери дизайн за Великия Печат на САЩ, включващ в себе си класическа символика, която ни връща във времето на древен Египет, представяща пирамидата и Всевиждащото око. Над и под символа се намират две латински фрази: Annuit Coeptis и Novus Ordo Seclorum. В превод това означава: Възвещавайки раждането или създаването или идването на Новия Ред на Вековете.
С други думи съобщават създаването на Новия Световен Ред. Създаването на САЩ е гигантска крачка от плана на Братството и Пазачите на затвора, за централизирана глобална власт. Днес тази част на печата може да бъде открита върху всяка американска доларова банкнота. И отново това е много присъщо да се възвести, че Елитът контролира американската икономика и всеки един гражданин на планетата, участващ в тази икономика. Решението да се постави пирамидата-символ на Новия Световен Ред върху доларовата банкнота е било взето от фримасона от 33 масонска степен Франклин Рузвелт през 1935 г. с пълната подкрепа и одобрение на вицепрезидента Хенри Уолас, имащ също 33-та масонска степен. Американското знаме, звездите, ивиците, също са били поставени, за да отразят символиката на Братството, а Статуята на свободата е била поднесена на американските фримасони от френската ложа “Велик Масонски Ред на Ориента”. Докато връзките официално се затягали между Британия и САЩ след войната, връзките между американските тайни общества – Американски крила на Братството от една страна и управляващите фамилии и техните храненици в Британия и Европа от друга, се засилвали и укрепвали в рамките на тайната мрежа. Контрола върху Америка чрез британския монарх и правителство бил подменен чрез контрола върху Америка чрез тайно братство, което проповядвало за човешка свобода, но ето това е пункта за отбелязване - такъв трансфер на власт и контрол може да бъде и неотменимо е оправдан само под флага на разширяващата се човешка свобода. Американската война за независимост била първата от серията “народни революции”, режисирани и финансирани от Братството. Планът включвал да се сложи край на властта на монарсите. Но вместо “власт на народа”, монархиите били подменени с други образования всъщност диктатури, наименовани “революционни комитети”, комунистически общества, фашистки групи и така били прикрити под една илюзия за демокрация чрез която управлявал и до днес Елитът.
В заключение, пирамидалната структура на човешките общества била създадена под влиянието и предварително разработен дизайн от страна на негативно настроените към обикновените хора манипулатори, пребиваващи в Четвърто измерение, пазачите на затвора. Всъщност те контролират разположилата се на върха на пирамидата управляваща клика, можеща да бъде наречена “Глобален елит”, а те от Глобалният елит, на свой ред манипулират ниските равнища на мрежата, в рамките на която вие ще откриете мнозинството от глобални анализатори, експерти в политиката, в банковото дело, индустрията, търговията, медиите, военното дело и т.н.
Пазачите на затвора манипулират Елита, Елитът манипулира Братството с неговата мрежа, а мрежата на Братството манипулира света. Всяко по-ниско равнище не знае равнището стоящо над него и нито едно от тези равнища не знае за Пазачите на затвора. Всичко това е нещо като рай за манипулаторите, вътре в който човек не знае какво има отвън, част от какво е, и коя е крайната цел.
Вие бихте могли да го опишете символично, като ясно звучащо понятие:

Пазачи на затвора, Глобален елит или Братство, човешки маси или Човечество.

В последните дни в ситуацията на САЩ и ръцете на Братството там, контролът върху света е изключително напреднал, развиващ се с огромна скорост в сравнение с преди.


Източник: Хелиопол
 
scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 469 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 544
Брой прегледи на съдържанието : 8690282Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License