Нова е-книга: „Навлизане в платформата“ Печат
Статии - Нови книги
Написано от H.   
Петък, 30 Септември 2016 20:26

 

zzzzz jpg

Както бе обявено, скоро на сайта ще бъде публикувана новата ми електронна книга. Тя се казва „Навлизане в платформата“ и е завършек на трилогията ми започнала с Писане и алхимия“ и „От predictive programming до синхромистицизъм“.

Темата засегната този път касае по-високите плътности. Казано по-общо, ще бъде описана механиката по която тамошните смисли биват транслирани в материалното, които ние тук преживяваме като фактически свят чрез онова, което наричаме „индивидуалност“.

Написал съм книгата максимално опростено предвид, че се разглеждат изключително сложни за свеждане до език мултиизмерни концепции. Не знам „доколко успешно“ е „раздробяването“ на всичко това и свеждането му до „малки парченца“, защото всичко описано е базирано на личните ми преживявания (а за мен самия те са ясни и не мога да преценя обективно). При опит да ги разкажа достоверно обаче, се сблъсках с непреодолимата стена на езика, който се наложи да фалцирам през цялото време. Това наложи друг, по-бавен ритъм и в крайна сметка, целият процес отне почти година. А покрай работата ми и по другите ни предстоящи книги – това наложи голяма пауза на изявите ми в сайта. Да отклоня фокуса си в още една посока и да бъда активен както преди – щеше да навреди на качеството на книгата, която в крайна сметка се роди успешно и качествено :) Така че ми е интересно как ще реагират хората на поднесената информация и този път обратната връзка ще е особено любопитна за мен, защото и подхода бе по-различен.

В светлината на казаното, това експозе няма да преразказва съдържанието на самата книга, а по-скоро ще даде насоки, които да улеснят четенето ви на тази сложна за разбиране от ума материя.

 

На първо място, тъй като това е завършек на трилогия, искам да поясня връзката между предстоящия текст и двата му предшественика.

Такава на практика няма, що се отнася до конкретиката на разглежданата тема. Изразните средства и връзките чрез които се извеждат определени смисли, обаче, ще лежат на принципи описани в предните две произведения. Така че ако нещо ви остане неясно, или ако „механиката“ на мисълта ми ви се струва твърде абстрактна и освободена от линейна логика – то по всяка вероятност сте пропуснали нещо в по-старите ми материали. За да разберете книгата в дълбочина, ще ви се наложи да осъзнаете по-добре какво са въображението, метафората и символа, защото трета плътност се подчинява именно на тези „градивни материали“. Това вече е обяснено във 2-ра и 3-та част на книгата ми за киното (която знам, че много хора все още дочитат). (Което ми напомня – благодаря на всички, които я прочетоха цялата и ми върнаха коментари за нея!)

Или накратко – книгата няма свързаност със стари неща, но в същото време има такава – най-малкото защото всичките ми текстове са свързани в самото си ядро все по някакъв начин.

 

Разбира се, цялата визия за „Навлизане в платформата“ отново тръгна като „темичка“, с намерението тя да се вмести в не повече от 40 стр. Първоначално имах бегли идеи какво да включва тя, но когато страниците преминаха 100 на брой, си дадох сметка, че това се превръща във втората ми електронна книга. Както винаги, това бе цяло пътуване за мен, което съм много щастлив и горд да видя в завършен вид :)

Този път предизвикателството бе по-особено, защото никога досега не ми се е налагало в толкова концентриран обем да вместя толкова много смисли, които да се пресичат помежду си. Още повече, че за първи път свеждам толкова многоизмерна материя до... материя :)) Така че не знам дали „Навлизане в платформата“ е най-добрата ми книга, но определено е най-сложната и що се отнася до мен – тя е малко експериментална. Ето защо и споменах, че този път ще ми е интересно как ще реагира самата аудитория. Обратната връзка за книгата в предстоящите години ще ме ориентира относно нивото на пропускливост на несъзнаваното в страната.

 

Този път съществуват повече особености от обикновено.

Самата материя и начина по който я изразих не са от най-най-достъпните (това „най-най“ така ли трябва да се напише? :Р), но това е личния ми максимум при опростяването на нещата към момента. Така или иначе оттук нататък информацията, която ще давам, ще става все по-абстрактна и неуловима с логиката, защото това е много по-близо до реалния „механизъм“ задвижващ реалността. Така че ако нещо ви се стори твърде сложно или засукано – дайте му шанс. Не само на ниво език – най-вече на ниво смисъл“. Защото, както винаги, книгата поставя под въпрос цялото статукво, която тя коментира, така че е нормално да бъде трудно за възприемане at first. Както ще откриете и сами, повтарям доста от нещата по много пъти и ще ги доказвам от различни посоки, за да видите свързаността и да попиете възможно най-много точки на внимание. Самият процес на писане бе много интересен и за мен самия, така че, ако като читател хващате няколко различни Потока, ще откриете под повърхността и моите скрити теми :)

 

Съветът ми като автор е да четете задълбочено. Без напрежение от главата, а с онази задълбоченост, която влагате, когато трябва да претеглите нещо наистина важно и съсредоточавате цялото си внимание в точка на фокус. Все пак една от идеите беше, когато се разбере естеството на платформата – да се измени и качеството на преживяването ѝ. Това може да постигнете, ако присъствате докато четете. Важи повече от всякога именно за тази книга.

 

Материалът съдържа много смислови пресичания. Ама наистина много. Когато една мисъл-форма е комплексна, това обикновено се отразява на свеждането ѝ до текст по два начина – дълги изречения и много бележки под линия.

Дългите изречения са резултат от кондензацията на много неща, които са част от един-единствен смислов Поток. Ако го фрагментирам и опитам да го „изплюя“ смелено на листа – това ще раздроби и самия смисъл. От което устрема на самия Flow се губи. Просто тягата не се попива от хартията по същия начин. Ето защо предпочитам изреченията да са дълги. Така хем запазвам оригиналния формат на Потока, хем по необходимост завишавам вниманието на четящия (защото той трябва да се съсредоточи, ако иска успешно да следва текста). Хората, които не могат да постигнат това ще отпаднат от само себе си, което в крайна сметка е естествен филтър за всеки един тип текст – без значение от кой е писан той. Едни читатели резонират с едни неща – други с други винаги е било така.

Бележките под линия са по-широката разновидност на същото нещо. Понякога дадени ROTE-ове слизат с „мини-разклонения“. Те са малко извън фаза на основния Поток, но в същото време си остават съотносими към него, но по един малко по-абстрактен начин. За да не биват пропускани – тези „мисли“ са организирани в бележки под линия. Понякога те са по-къси, понякога са доста дълги, но в повечето случаи – са ключови. Така че ако нещо се споменава само там, е много вероятно захванатата в тях нишка да срещнете на по-късен етап в основния текст. И ако не сте прочели бележката – това споменаване ще е „първо“ за вас и ще изглежда така сякаш увисва без предварително посят контекст. А такъв контекст има, просто не е в изложения основен Поток.

Или в три думи – не ги пренебрегвайте.

Поради обема им, понякога те ще ви отклонят много от основната мисъл в главния текст. Така че когато се върнете към него, е добра идея отново да прочетете предишното изречение, за да можете да „захапете“ мисълта, която ви е отвела до отклонението in the first place. Чак тогава ще сте в състояние да продължите адекватно със следващото изречение и всички взаимовръзки могат да изпълнят оригиналното си предназначение. Механиката на това следване на текста е улеснено от факта, че бележките са номерирани и те самите са линкове-котви. Т.е. – напомням, че когато кликнете върху числото, то ще ви отведе до съответната бележка под линия. Когато я прочетете и отново цъкнете върху това число в началото на бележката – екранът ще ви върне на мястото в основния текст, от което сте прекъснали четенето минута по-рано.

С тези мащабни бележки под линия искам да илюстрирам и самото extract-ване на съзнанието, когато то захване някой аспект. Количеството интересни и важни неща, които могат да се кажат/извлекат само от едно-единствено нещо, е потресаващ. И тъй като книгата е повече от многоизмерна, ще трябва да свикнете на този по-висок оборот на „трептене“ на информацията. Ако сте малко по-„бавни“ (не го казвам като етикет) – книгата ще ви се стори хаотична и наблъскана с твърде много информация, която „не е систематизирана добре“. Начинът по който е презентирана обаче, се доближава максимално до многопосочното нахлуване на информация в съзнанието, характерно за по-високите плътности. Затова ще ви се струва, че изреченията нямат край, че мислите скачат оттук-там, че се пресичат твърде много смислови пластове и т.н. – всичко това малко или много е умишлено търсен ефект. Така ще придобиете представа как се получава информация в състояние на безвремие – когато можете да я видите цялата наведнъж в холистично цяло, а не ума да я „сглобява на порции“ впоследствие.

Отделно от това, и въпреки всичките ми усилия да постигна нещо консистентно, винаги има шанс цялата книга да остави вкус именно за нещо „подхванато оттук-оттам“. Просто защото цялостната картина няма как да бъде обяснена в един текст. Още повече че цялостната картина може да бъде разбрана само след пряко преживяване на това равнище на съзнание за което ще говоря.

 

Както винаги, генералната ми препоръка е да четете бавно. Книгата, изреченията и смислите ѝ са доста комплексни и ако бързате ще пропуснете нещо или ума ви ще измени оригиналния смисъл (което малко или много е неизбежно, но все пак има степени на деформация). Препоръчвам след всяка точка и подточка да правите поне ден пауза...

Също така хубаво е на определен етап да препрочетете „Навлизане в платформата“. Просто е невъзможно тя да бъде разбрана отведнъж. Нещата, които съм синтезирал вътре са ми отнемали години на изследвания (във всякакъв режим), така че аз самият не съм разбрал наведнъж информацията, която ще прочетете. Разбирал съм я постепенно. Просто съм я синтезирал в едно нещо. Така че намирам за абсурдно всичко да се схване отръки, а какво остава за интеграцията му...

Anyway, дайте отново шанс на книгата след време, дори в момента тя да ви се стори смехотворна с изложените си идеи. Сигурен съм, че ще прозрете пластовете ѝ постепенно. Просто съблюдавате обема и... спокойно – този път има повече картинки и визуализации :)

А, и както винаги – след като натиснете бутона „продължи“, изчакайте от 10 до 30 сек., за да може browser-а ви да зареди цялото съдържание – вече знаете как е :)

 

Книгата е по-сложна за качване в приемлив вид, така че това ще ми отнеме няколко дни работа. Ще можете да ѝ се насладите по всяка вероятност до 1 седмица. Ако има забавяне, то няма да е много голямо и ще зависи от логистиката на всекидневието ми.

So it’s getting Closer every day :)

 


Free Joomla Extensions

 

Ще очаквам обратната връзка на тези от вас, които следят работата ми и имат желание да дадат такава :) Ако книгата резонира по какъвто и да е начин с вашето същество – чувствайте се свободни да го изразите.

Същевременно бих се зарадвал истински и на всеки мил материален жест оценяващ огромния вложен труд в този проект. Ако сте пропуснали „новината“, в сайта вече има бутон на PayPal за улеснение, но не се чувствайте ограничени до него, ако не е удобния за вас начин.

Като цяло за мен ще бъде много мил жест, труд който ми отне 1 година да бъде оценен и в това направление. Всяко едно споделяне на този фронт подпомага личната ми работа и ентусиазъм да продължавам да върша онова, което върша, така че предварително благодаря, и...

 

... приятно четене! :D

 

 

scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 603 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 544
Брой прегледи на съдържанието : 8690491Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License