Доклад за основните дейности на извънземните раси Печат
Статии - Извънземен разум
Написано от Alien   
Събота, 23 Януари 2010 15:10

 

Доклад за Мотивацията и Дейностите на Извънземните Раси - Типология на най-значимите Извънземни Раси Взаимодействащи с Човечеството

 

(1 януари, 2005 г.)

© Michael E. Salla, PhD

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.exopolitics.org

www.galacticdiplomacy.com

 

 

Резюме

Има значителен брой извънземни раси, за които се знае че в момента взаимодействат със Земята и човешкото население. В интервю през 1998 г. Клифърд Стоун, пенсиониран сержант от американската армия който е служил 22 години и е участвал в тайни операции за прибиране на катастрофирали извънземни кораби и извънземни биологични единици (EBE’s), разкрива, че има общо 57 извънземни раси познати на американските военни. От тази общност от извънземни раси, някои са по-активни от други и може да се твърди, че те оказват огромно влияние за човешката еволюция и суверенитет. Този доклад описва основните извънземни раси, които най-често са споменавани в литературата и които изглежда имат най-голямo стратегическо значение за еволюцията и суверенитета на човечеството и тяхното влияние върху редица систематични глобални проблеми. Доклада прави разграничение между тези извънземни раси на базата на тяхната принадлежност към една или друга от две явни групи. Първата група съдържа извънземни раси с които „правителствата в сянка”, отговорни за извънземните отношения, са постигнали споразумения и дори са работили заедно в серия от съвместни проекти. Значителният брой на взаимообвързващи споразумения между тези раси и „правителството в сянка” в САЩ и на други места, предполага съществуването на военно-индустриален извънземен комплекс от интереси. Има също и втора група от извънземни раси, които стоят извън тази мрежа от тайни споразумения между извънземните раси и „правителствата в сянка”/националните агенции за сигурност. Повечето контактьори посочват тези раси като „приятелски” настроени към човешките интереси предлагайки по-етичен подход към предизвикателствата, които стоят пред човечеството, докато се подготвя за истината за извънземното присъствие и предизвикателствата, които му се поставят от напредналата извънземна технология.

Този доклад първо ще опише групата от извънземни, които са част от военно-индустриалния извънземен комплекс, който главно се асоциира със САЩ, но на практика е глобален.Докладът после ще опише втората група от извънземни, които са отхвърлили идеята да се асоциират с военно-индустриалния извънземен комплекс.Разделението между извънземните групи по този начин помага да изпъкне комплекса на етично-легално-политическите измерения в разбирането как различните извънземни раси избират да кооперират или пък не с военно-индустриалния извънземен комплекс.Разбирането на мотивацията и дейностите на повечето значими извънземни раси ще помогне много в отговора на въпроси за правилните политики които да се възприемат.И също така ще помогне на отделните граждани да откликнат адекватно на дилемата , кои извънземни раси допринасят за глобалните проблеми пред които стои човечеството и с кои извънземни раси може да се работи за еволюцията и освобождаването на човечеството.

 


Доклад за Мотивацията и Дейностите на Извънземните Раси - Типология на най-значимите Извънземни Раси Взаимодействащи с Човечеството

1.  Въведение [1]


Има значителен брой извънземни раси, за които се знае че в момента взаимодействат със Земята и човешкото население. В интервю през 1998 г. Клифърд Стоун, пенсиониран сержант от американската армия който е служил 22 години и е участвал в тайни операции за прибиране на катастрофирали извънземни кораби и извънземни биологични единици (EBE’s), разкрива, че има общо 57 извънземни раси познати на американските военни [2]. От тази общност от извънземни раси, някои са по-активни от други и може да се твърди, че те оказват огромно влияние за човешката еволюция и суверенитет. Големият брой на съобщения и показания засягащи различни извънземни раси показва, че мотивацията и дейностите на тези раси доста варира и смисъла на тяхната мотивация може да бъде пресята след старателно изследване на тези доклади, съобщения и показания.

Най-заслужаващите внимание показания за различните извънземни раси, идват от „агенти-информатори” (хора, които разкриват престъпления в дадена организация като изнасят информация в публичното пространство), като сержант Стоун, които са служили дълго време в армията и/или в корпорации участващи в „черни проекти” както и от „контактьори”, които са имали директен физически контакт с извънземните и са комуникирали с тях. Това включва двата вида контактуващи в класически смисъл – които доброволно са осъществили контакт с извънземните раси и „отвлечени”, които против волята си са били внедрени в извънземни програми [3]. Първо ще се опра на някои основни източници на информация за различните извънземни раси които обикновено оперират на Земята и после ще направя опит за специфични описания за мотивите и дейностите на тези раси използвайки наличните източници.

Въпреки че може да има значителен дебат за достоверността на информацията дадена от „биещите камбаната” и контактьорите и представена в този доклад, аз навсякъде съм защитавал тезата, че „агент-информаторите” и „контактьорите” доставят най-силните доказателствени източници за извънземния феномен [4]. Това, което допълнително подкрепя благонадеждността на информацията предоставена от тези „агент-информатори” и „контактьори”, е последователността и съгласуваността на техните показания и на доказателствата предоставени от тях и най-накрая правдивостта на самите личности, които са замесени. Следователно този доклад ще фокусира основно на показанията на избран брой „агент-информатори” и „контактьори”, чиято последователност, съгласуваност и благонадежност предполага, че те предоставят информация за мотивацията и дейността на различните извънземни раси, на която може да се разчита.

Главен сержант Боб Дийн има 27 годишна военна кариера и в един етап от време на неговата служба, е работил във военното разузнаване в Главната Щабквартира на Обединените Сили в Европа (SHAPE) от 1963 г. Неговото отлично военно досие му дава голяма правдивост в твърдението му, че е станал свидетел на класифицирана информация по време на неговата военна служба. По време на назначението му в Щабквартирата на Обединените Сили в Европа, той твърди, че е бил инструктиран да чете детайлни очерци за дейности на НЛО/извънземни и как те могат да се отразят на Съветско-НАТО-вските отношения и всичко това е публикувано през 1964 г. със заглавието „Оценка: Оценяване на Възможна Военна Заплаха за Обединените Сили в Европа” [5]. В интервю Боб Дийн описва 4 извънземни раси от „Оценката” както следва:

По това време имало само четири раси за които знаели със сигурност и Сивите били една от тези групи. Имало група, която изглеждала досущ както нас. Те били хуманоидна група, която приличала толкова много на нас, че това подлудило адмиралите и генералите, защото установили, че приличат на хора, а те са ги били виждали и друг път и дори са имали контакт с тях. Тези извънземни изглеждали толкова много като хора, че могат да седнат до теб в самолета или в ресторанта и никога няма да се усетиш. И бидейки военни и първично параноични, това притеснявало генералите и адмиралите. Фактът бил, че тези интелигентни същества могат да бъдат свързани с нас и да вървят по коридорите на Щабквартирата на Обединените Сили в Европа или по коридорите на Пентагона. Няколко генерали дори се усъмнили, че тези същества могат да са и в Белия Дом.

Още две групи – имало много едра група като казвам „едра”, те били 6-8 дори понякога 9 фута високи и били хуманоиди, но били много бледи, много бели и нямали никакви косми по тялото. Имало още една група, които имали рептилски качества. Военните и полицаите по целия свят са имали срещи с тях. Те имат вертикални зеници и тяхната кожа много прилича на тази от стомаха на гущер. Тези 4 раси били познати през 1964 г. Но приятели, които все още работят като военни ми казват, че в момента са поне над дузина [6].

Друг „информаторски” източник, който се отнася до различните извънземни раси е д-р Майкъл Улф, който твърди че е работил повече от две десетилетия на различни позиции, тайни позиции, които се занимават с извънземното присъствие. Независимо от продължаващия спор относно показанията на Улф и неговата правдивост, известен брой НЛО изследователи, които лично са го интервюирали го намират като последователен, ясен, разбираем и правдив [7]. В едно интервю се твърди, че:

Според д-р Улф, няколко конфедерации от извънземни цивилизации са ни посетили без да са особено координирани помежду си. Те са – Алианса (човеко изглеждащи извънземни от системата Орел, звездата Алтаир), Корпорацията (съставена от Сиви от системите Зета Ретикули), Федерацията на Световете (различни раси от много звездни системи) и Обединените Раси на Орион (култури от тези звездни системи). Допълнително Алианса е свързан с Корпорацията и Федерацията на Световете. Обединените Раси на Орион са свързани с Корпорацията и чрез тях с Алианса и Федерацията на Световете [8].

И въпреки твърденията на Улф, че повечето извънземни са приятелски настроени, той казва, че известен брой са враждебни и действат като междупланетни ренегати [9]. Отделен „контактьор”, който твърди, че физически се е срещал с извънземни и е прекарал известно време на техния извънземен кораб, е Алекс Кулиър [10]. Той е интервюиран от разследващия журналист и НЛО-изследовател Паола Харис и въпреки личната й първоначална резервираност относно неговите умопобъркващи твърдения, го намира за доста правдоподобен и последователен и голяма част от това, което той казва се връзва с нейните собствени независими открития [11]. Още повече някои от предполагаемите разговори на Кулиър с извънземните са довели до астрономически твърдения, които по-късно са потвърдени и са в съгласие с най-новите познания по квантова физика. Става въпрос за езотерични теми като например факта, че черните дупки могат да пропускат информация [12]. Това помага да се констатира правдивостта на Кулиър като достоверен „контактьор” с важна информация за споделяне относно извънземните раси.

В редица статии, които са компилирани в неговата книга „В Защита на свещената земя”, Кулиър отбелязва някои детайли от мотивацията и поведението на някои извънземни раси, пример за което е следното:

„Моето разбиране е че тези от системата Сириус-А се опитват да бъдат от полза и да помагат, защото се чувстват отговорни че тези, които са колонизирали системата Сириус-Б, са били първоначално от Сириус-А. Тези от Сириус-Б са идвали тук и са объркали нашите мозъци. И те са тези, които са дали на нашето правителство технологията за Монтоук. Те имат същите вярвания и мисловен модел като тези от Орион. Тези от Тау Кит също са замесени до голяма степен. Никой все още не знае какво смятат да направят Плеядинците, но аз ще споделя това с вас. Тези, които живеят в системата около Алцион – на някои от тях не може да им се има доверие, защото имат скрити помисли. За тези от Тейгета ми е казано, че имат много ясен приоритет – да поддържат идеята за свобода. Само защото дадена група има етикета „Плеядианци”, не означава, че те са тук за да ни помагат. Хората се объркват по този въпрос. Познайте ги по делата им. Тези от Алфа Лебед са тук. Има група от Арктур, която се опитва да помогне. Тези от Процион, които също са освободени и се опитват да помагат. Те са доста ентусиазирани [13].”

В този доклад ще опиша основните извънземни раси, които най-често са споменавани в литературата и които изглежда имат най-голямо стратегическо значение за еволюцията и суверенитета на човечеството и тяхното влияние върху редица систематични глобални проблеми. Доклада прави разграничение между тези извънземни раси на базата на тяхната принадлежност към една или друга от две явни категории. Първата категория съдържа извънземни раси, с които „правителствата в сянка”, отговорни за извънземните отношения, са постигнали споразумения и дори са работили заедно в серия от съвместни проекти [14]. Значителният брой на взаимообвързващи споразумения между тези раси и „правителството в сянка” в САЩ и на други места, предполага съществуването на военно-индустриален извънземен комплекс от интереси. Инетересът на Военно-индустриалния-извънземен комплекс (military-industrial-extraterrestrial complex – MIEC – на български ще го наричаме ВИИК), в момента контролира по-голямата част от информацията засягаща извънземното присъствие и доминира над правителствените институции на планетата, финансовите интереси, масмедиите и носи отговорност за глобалните проблеми [15].

Има също и втора група от извънземни раси, които стоят извън тази мрежа от тайни споразумения между извънземните раси и „правителствата в сянка”/националните агенции за сигурност. Повечето контактьори посочват тези раси като приятелски настроени към човешките интереси, предлагайки по-етичен подход към предизвикателствата, които стоят пред човечеството, докато се подготвя за истината за извънземното присъствие и предизвикателствата, които му се поставят от напредналата извънземна технология. Точно тази група може да се окаже ключа към решаването на системните глобални проблеми причинени от първата група и от „правителството в сянка”.

В този доклад първо ще опиша групата от извънземни, които са част от ВИИК, който главно се асоциира със САЩ, но на практика е глобален. После докладът ще опише втората група от извънземни, които са отхвърлили идеята да се асоциират с ВИИК. Разделението между извънземните групи по този начин помага да изпъкне комплекса на етично-легално-политическите измерения в разбирането как различните извънземни раси избират да се кооперират (или пък не) с ВИИК. Например, дали една извънземна раса е „неприятелска”, ако избере да стане част от ВИИК и по този начин сподели технология с националните агенции за сигурност – нещо, което може да се опише като „взаимно-облагодетелстващи проекти”, които водят до секретност, нарушаване на човешките права и разрушаване на природата в резултат на политиката на „тайното правителство”?

И на същата база дали една раса е „приятелска” ако откаже да участва във ВИИК и по този начин да избере да играе главно наблюдаваща роля, докато огромната част от обществото е експлоатирано от човешките елити и извънземните им партньори в този комплекс? Докато на пръв поглед можем да отговорим с „да” и на двата въпроса, това не трябва да скрива по-дълбоките етично-легални-политически проблеми, които нарастват със съществуването на ВИИК и как да се отнасяме към подобни въпроси.

Разбирането на мотивацията и дейностите на повечето значими извънземни раси ще помогне много в отговора на въпроси за правилните политики, които да се възприемат. Също така ще помогне и на отделните граждани да откликнат адекватно на дилемата, кои извънземни раси допринасят за глобалните проблеми пред които стои човечеството и с кои извънземни раси може да се работи за еволюцията и освобождаването на човечеството.


2. Извънземни раси Сътрудничещи с Военно-Индустриалния-Извънземен Комплекс


Ниските Сиви

Извънземните раси в тази група включват вездесъщите Сиви от звездната система Зета Ретикули и Съзвездието Орион, които са описани в повечето от изследванията за отвличания и които фигурират значително в съобщенията за НЛО-катастрофите. Робърт Дийн включва Сивите като една от расите описани в „Оценката на НАТО” [16]. Полковник Филип Корсо, който е служил в администрацията на Айзенхауер и по-късно оглавява Бюрото за Чуждестранни Технологии в Департамента за Изследване и Развиване на американската армия твърди, че е станал свидетел на тяло на мъртво извънземно от расата на Сивите, прибрано от Розуел през 1947 г. Това което той е видял пасва на класическото описание на 4 фута високо извънземно с голяма глава, големи черни очи с форма на бадем, тънко туловище и тънки ръце и крака [17]. А ето и едно класическо описание на Травис Валтон, който е бил отвлечен от Сивите:

Те бяха много ниски, по-ниски от 5 фута и имаха много големи голи глави и никакви косми. Челата им бяха изпъкнали и много големи. Изглеждаха като фетуси (нероден развит плод). Нямаха вежди, нито мигли. Имаха големи очи – огромни очи – почти целите кафяви с много малко бяло. Най ужасяващото в тях бяха тези очи. О, човече, тези очи направо се взираха в мен [18].

Видните НЛО-изследователи на „отвличания” като д-р Дейвид Джейкъбс, Бъд Хопкинс и д-р Карла Търнър, предоставят детайлни анализи на насилническите аспекти на НЛО-отвличанията [19]. Тези изследователи намират потресаващи доказателства за насилническо третиране на хора взети на НЛО, на жени, които против волята си са станали предмет на генетични програми с цел производство на човешко-извънземни хибриди. Отделно вече зрели хибриди са извършвали унизителни сексуални действия с отвлечени жени. Много изследователи са съгласни, че Сивите са дълбоко въвлечени в развитието на хибридна човешко-Сива раса, която да бъде подходяща като проводник за следващото стъпало на човешката еволюция.

Според полковник Корсо, Сивите са замесени в споразумения с администрацията на Айзенхауер, които висши военни считали като форма на „споразумение за капитулация”, в които Сивите имали разрешение да отвличат цивилни и да „разширяват” своята биологична програма [21]. Клифърд Стон прави разлика между „добри” и „лоши” извънземни и отнася Сивите като част от „лошите момчета”, които извършват явни отвличания и че Американското правителство е несигурно как да съобщи това на обикновените хора.

„Добрите извънземни момчета са... е, добре, аз бих ги определил като номади. Става въпрос за ненамесата в живота на други живи форми и това е вселенски закон. Номадите се съобразяват с това. Сивите обаче нарушават вселенския закон... Мисля че това което се случва сега, е че американското правителство разбра през 1983 г., че те НЕ работят с добрите момчета, но наистина не знаят какво да направят по въпроса [22].

Сивите са много активни в отвличането на хора, генетични експерименти, следене на хора чрез импланти, контрол на съзнанието/програмиране, клониране и създаване на човешки хибриди. Това допринася за системните глобални проблеми като травматизирани хора от отвличания, генетично модифицирани хора, импланти за наблюдение на хора и пасивно население в следствие от хипнотичния контрол на съзнанието/програмирането.


Високи Сиви/Бели

Втората съществена раса от тази извънземна група са „Високите Сиви” описани от Робърт Дийн като „много висока група, като казвам висока имам предвид че са 6-8 понякога до 9 фута високи хуманоиди, но много бледи, много бели и без никакво окосмяване по телата си [23].” Високите Сиви са описани с произход от съзвездието Орион и според д-р Артър Хорн играят надзираваща роля спрямо Ниските Сиви.

Ниските Сиви са надзиравани в техните собствени редици от по-високите 7 до 8 фута Сиви. Всъщност това са Сивите, които извършват „дипломатически” мисии като тайни преговори за договори с лидери на човешките правителства. Както беше споменато Сивите по принцип и ниските 3-4 фута Сиви в частност, са нещо като наемници [24].

Подкрепа за дипломатическата роля която играят „Високите Сиви” идва от Уилиям Купър, бивш съветник в разузнаването на Флотата, който твърди, че е виждал класифицирани документи, в които се вижда че „Високите Сиви” са правили преговорни споразумения с администрацията на Айзенхауер в срещи, които датират от 1954 г.

По-късно през 1954 г. расата на Сивите извънземни с големи носове, която е била в орбита около Земята се приземява във военновъздушната база Холоман. Било е постигнато основно споразумение. Тази раса се идентифицира с произход от планета, която е около червена звезда в Съзвездието Орион, която ние наричаме Битългийз. Те заявили че тяхната планета умира и че в неопределено бъдеще те повече няма да могат да живеят там [25].

Срещата в базата Холоман щата Ню Мексико е била мястото, където е имало допълнителни извънземни срещи с Високите Сиви. През 1972-73 г. например, се твърди че на продуцентите Робърт Еменеджър и Алън Сандлър им е било предложено да видят документален филм от военновъздушната база, който включва срещата с Високите Сиви в базата Холоман през 1971 г. [26] Може да се заключи и че тази раса от „Високи Сиви” е хибридна и представлява смесица на биологичен материал от човеко-изглеждащи извънземни и „Ниски Сиви”.

Когато става въпрос за феномена на „отвличанията”, д-р Дейвид Джейкъбс заключава на базата на изчерпателни анализи на 60 случая, че Високите Сиви изпълняват надзираваща роля [27]. Високите Сиви присъстват при много отвличания, които Джейкъбс е изследвал чрез регресивни хипнотични сеанси на отвлечени и се явяват началници на Ниските Сиви, които пък от своя страна са извършители на повечето отвличания.

Наскоро бивш служител в американските военновъздушни сили публикува своите мемоари, в които разкрива взаимоотношения с различни Високи Сиви, които той нарича „Високи Бели”, заради тяхната много бяла тебеширена кожа и бели коси [28]. Хол бил разпределен във въздушната база Нелис за периода 1965-67 г., където неговото задължение било да използва метеорологични балони за въздушните сили от частта на базата в Индиан Спрингс. Той описва срещите си с „Високите Бели”, които започват през 1965 г. и как той и още един военнослужещ са се справяли с тяхното смущаващо присъствие. Хол описва каталог с инциденти, в които „Високите Бели” тероризирали други военнослужещи, които не ги разбирали, изненадвали ги или ги заплашвали по някакъв начин. Хол например описва един „Висок Бял”, който искал да убие един военнослужещ, който инцидентно ударил с камък неговото дете и счупил ръката му [29]. Инцидентът довел до това че „Високият Бял” заплашил военнослужещият със смърт ако не напусне незабавно и не обещае никога повече да не се връща.

Други военнослужещи имали подобни негативни сблъсъци с „Високите Бели”, при които техните животи били заплашвани ако по някакъв начин плашели децата на „Високите бели” или пък не изпълнявали заповеди точно до последната буква [30].

Трябва да се отбележи, че за тези ужасни последици е било давано разрешение от Пентагона, който следял взаимоотношенията на Високите Бели с Хол и други военнослужещи. Само на Хол било спестено това заплашително отношение тъй като той имал интелекта и куража да общува с „Високите Бели” по приятелски начин. Още повече че както изглежда, той бил спасил живота на едно от децата на „Високите Бели” и това му помогнало да се сприятели с тях и да бъде част от проект, който изучава взаимодействието между хората и Високите Бели [31]. Това е случай, в който Високите Бели показват повече положителни качества, като приятелство и огромни технически познания в техните взаимоотношения с Хол.

Също е важно да се отбележи, че „Високите Бели” първоначално са били видени в пустинната местност Мохаве през 1954 г., което показва че те са свързани със споразумението или споразуменията, които са били постигнати с „Високите Сиви” и администрацията на Айзенхауер през 1954 г. [32] Хол допълнително описва, че редовно ги е виждал в компанията на генерали от военновъздушните сили и други старши чиновници, които зачитали посланическия статус на лидерите на Високите Бели [33].

„Високите Сиви” и/или „Високите Бели” представляват работещ модел на това как „човешкият” и този на Сивите биологични материали, могат да бъдат събрани и следователно играе водеща роля в подпомагането на Ниските Сиви при „взаимодействието им” с човечеството, за да могат да развият подходящи хибридни биологически видове. „Високите Сиви/Бели” сплашват хората в различни описани контакти с тях и се държат като в клинични условия напомнящи на лекар, който извършва експеримент. „Високите Сиви/Бели” най-често са замесени в генетични експерименти, създавайки хибридна човешко-Сива раса, контрол на съзнанието и дипломатически споразумения с правителството в сянка. Глобалните проблеми на които влияние оказват високите Сиви/Бели включват генетично променени хора, импланти за следене на хора и прекалено пасивно население поради хипнотичния контрол на съзнанието. Също имат влияние при решенията на Елита, инфилтрация в агенциите за национална сигурност, както и потъпкването на човешките права на цивилни и военни.


Рептилии

Друга видна извънземна раса в тази група, е описана от Дийн като хуманоиди с влечугоподобни черти и високи 6-8 фута [34]. Рептилоидните извънземни раси са били описвани както родом от Земята, така и от различни звездни системи. Р. А. Булай обширно е анализирал различни исторически източници и твърди, че има значителни доказателства, които да подкрепят заключението, че древната извънземна раса на Рептилиите е заселила Земята и е играла важна роля в създаването на човечеството [35]. Според Томас Кастело, бивш служител по сигурността в Дълси – строго секретно подземно съоръжение, в което има различни извънземни раси, които си сътрудничат с различни американски агенции по сигурността и корпорации – Рептилиите са местни на Земята и работят рамо до рамо с хората и други извънземни раси.

...някои влечугоподобни (Рептилии) са родом от тази планета. Управляващата каста на „извънземните” СА рептилии... Те са били древна раса на Земята и живеят под повърхността... Рептилиите считат себе си за „местните земляни”. Може би те са тези които наричаме „паднали ангели”, а може би не. Както и да е, ние сме считани за „незаконно настанилите се” на планетата... И понеже аз бях старши техник по сигурността в базата в Дълси, трябваше да комуникирам с тях всеки ден. Ако имаше някакъв проблем със сигурността или видео камерите аз бях единствения, който те викаха. А рептилската „работническа каста” извършваше обикновено физическия труд на по-долните нива в Дълси [36].

Според Кастело, ниските нива на Дълси са включвали големи нарушения на човешките права на затворени хора от лидерите на съвместни човешко-извънземни проекти. Уилям Хамилтън – уважаван НЛО-изследовател, който е разследвал както базата Дълси, така и твърденията на Кастело, ги намира за доста правдоподобни:

Може да е безвкусно, за да се възприеме или повярва на историята на Томас. На практика тя изглежда като част от жив кошмар. Има свидетелства, че нещо странно се случва в Дълси. Дали Томас има отговора? Може да има ужасна истина скрита зад продължаващия феномен на НЛО-активност в продължение на десетилетия. Този невероятен феномен трябва да има и невероятно обяснение. Ние може би сме само преден пост на една огромна междузвездна империя [37].

В допълнение на заключението на Хамилтън за твърденията и правдоподобността на Кастело, аз съм написал обширен доклад за базата в Дълси и намерих сведения, които са много съвместими с твърденията на Кастело относно погазването на човешки права, които включват различни извънземни раси. Американски агенции по сигурност и корпорации [38].

Линда Мълтан Хоув – разследващ журналист и НЛО-изследовател интервюира „контактьор/отвличан” с името Джим Спаркс, който твърди че се е срещал с известен брой Рептилии със земен произход [39]. Според Спаркс земните рептилии имат своя собствена и уникална култура и имат контакти с човечеството от хилядолетия. Те също са подпомагали човечеството, но са го използвали и като ресурс. На Спаркс му било казано от рептилиите, че те са постигнали различни тайни споразумения с националните правителства [40].

Твърденията на Спаркс са доста съвместими с опита на друг „контактьор” Оле К., който твърди че се е срещал с женска рептилия – Лацерта и я е интервюирал няколко пъти, като е пуснал интервютата като „Досиетата Лацерта”. Според Лацерта рептилиите, които са се развили на Земята са различни от извънземните рептилии, които периодично посещават Земята [41]. Въпреки че има известен дебат относно достоверността на показанията на Оле К., те са ясни, разбираеми, свързани и съвместими с тези на Спаркс и други изследователи на рептилски видове и си струва да се имат предвид за по-добро разбиране на рептилианските дейности [42]. Според Лацерта, рептилианското виждане относно хората е доста предпазливо, тъй като те виждат хората като примитивна раса, която е „собственост” на други извънземни раси, които са ги заселили на тази планета. Земните рептилии според Спаркс, „взимат/ядат” хора по начин, който не застрашава човешкото присъствие на планетата. Това предполага, че рептилиите следват споразумения „наложени им” от по-силни извънземни раси, които са споменати от Лацерта.

И като обобщение според хора, които имат достъп до вътрешна информация и показания на контактьори които са дискутирани дотук, може да се заключи, че земните рептилии от Земята са въвлечени в дейности като манипулиране на човешките Елити и финансовите институции, въздействат върху религиозните системи от вярвания, милитаризъм и променяне на историята за човешката цивилизация. Систематичните глобални проблеми за които допринасят земните рептилии, включват нарушения на човешки права, корупция на Елита и доминиране над него, контрол върху медиите и корпорациите, религиозна догма, която сее раздори, историческа амнезия и култура на насилие.

 

Драконианци

Най-спорните доклади на контактьори и хора имащи достъп до вътрешна информация са относно извънземната господарска Рептилианска раса описана като Драко-Рептилианци, за които се счита, че произхождат от звездната система Алфа-Дракон, която се намира на 215 светлинни години разстояние от Земята и била някога полярната звезда [43]. Според Алекс Кулиър – Драконианците (или „Драко”) имат две основни касти първата от които е военна каста, която е около 7-8 фута висока и която предизвиква страх в цялата галактика, заради техни бойни способности [44]. Втората каста са „кралската линия” на Драко Рептилианците, която той описва като „Циакарите”, която заради техният предполагаем ръст, психични способности и предполагаеми криле, могат да бъдат объркани с пословичните дракони ако Кулиър е прав:

Драконианците са много голяма на ръст рептилианска раса и са познати още и като „Драко”. Има кралска линия на рептилианската раса позната като Циакар. Те варират от 14 до 22 фута на височина (4-7 метра) и могат да тежат до 1800 паунда (816 килограма). Те имат придатъци като криле и са изключителни същества. Те са невероятно проницателни и изключително умни, а могат да бъдат и много зловещи [45].

Кулиър твърди, че от гледна точка на Драконианците, те са първите интелигентни същества в галактиката и са дали живот на много светове с техни биологични потомства [46], така че Драко-Рептилиите виждат себе си като естествените управници на „контролираните” от Рептилии светове, каквато е и Земята и гледат на хората като по-нисши видове. Драконианците се интересуват от придобиване на ресурсите на Земята и да бъдат уверени, че тези ресурси се използват ефективно.

Изглежда има строга йерархия, която включва Драко-Рептилианците и други извънземни раси, които досега са описани в тази група. Според Томас Кастело Рептилианците от Алфа-Дракон – „Драко” командват земните Рептилианци [47]. А от своя страна земните Рептилианци командват „Високите Сиви”, които пък командват Ниските Сиви. По интересен начин Кастело също описва Драконианската управляваща каста като Циакарите, които са крилати същества и следователно лесно могат да бъдат объркани с дракони. Джеферсън Соуза – бразилски НЛО-изследовател потвърждава съществуването на йерархия засягаща Сивите и Господарската Рептилска раса [48].

Всички извънземни раси описани по-горе изглежда имат известен брой взаимосвързани споразумения помежду си, които имат общи точки със споразуменията между американските агенции за сигурност и Сивите. Драконианците формират (скрития) връх на ВИИК, който контролира информацията и технологията свързана с извънземното присъствие. Драконинците изглежда са много активни в контролирането на човешките Елити, институциите и финансовите системи, насърчават милитаризма, създават климат на оскъдица, борба и несигурност, отвличат хора и манипулират Сивите и други Рептилиански раси. Драконианските дейности спомагат за глобалните проблеми като концентрираното богатство, корумпирани елити и институции, етническо/религиозно насилие, погазване на човешките права и култура на насилие и тероризъм както и организираната престъпност свързана с наркотиците.


Сирианци от Сириус-Б

В допълнение към горните извънземни, има известен брой човешко-изглеждащи извънземни от Сириус-Б, който е част от двойна звездна система. Алекс Кулиър описва извънземните от Сириус-Б както следва:

Културите около Сирису-Б имат много контролираща вибрация. Някои от хуманоидите са червенокожи, други са сиво-жълти, сиво-кафеви, жълто-кафяви или чернокожи. Планетите около Сириус-Б са много бездуховни и обикновено са заселени с влечугоподобни и водни същества... Обществата са повече обсебени от политически мисловни модели, отколкото с духовни качества.

Невероятно, но африканското племе Догони има сложно разбиране за тази елиптична орбита на Сириус-Б около главната звезда – Сириус-А. Това познание е било очевидно дадено на техните предци от напреднали извънземни от звездната система Сириус [50]. Догоните описват Сирианците като земноводни от планета около Сириус-Б, което е съвместимо с твърдението на Кулиър, че една от планетите около Сириус-Б е „главно заселена от влечуги и земноводни същества[51]. Расовите характеристики на хората от Сириус-Б предполагат, че те са потомци от звездната система Вега, която ще бъде описана по-късно.

Престън Никълс твърди, че има вътрешна информация и е участвал в таен проект в Монтоук, който включва известен брой извънземни групи. Независим разследващ намира Никълс за „Много достоверен и надежден свидетел и че неговата информация е проверена многократно до такава степен, че е възможно да се потвърди определена информация” [52]. Хората от Сириус-Б според Никълс играели роля като предоставяли екзотична технология като времево и междуизмерно пътуване на тайните правителствени агенции, свързани както с експеримента Филаделсия, така и с проекта Монтоук [53].

Алекс Кулиър обяснява ролята на тази група извънземни в размяната на технологии с агенциите за национална сигурност: „тези от Сириус-Б са дошли тук и наистина са объркали главите ни и те са онези, които са дали първоначално на нашето правителство технологията за Монтоук[54]. Тази екзотична технология беше предоставена с цел да окуражи агенциите по национална сигурност да развият нападателни военни възможности срещу възможни извънземни заплахи. Тази технологична помощ дори включвала изследвания за биологични оръжия. Според Кулиър, който твърди: „биологичният материал който беше прибавен към вируса Ебола беше даден на правителството от хуманоиди от Сириус-Б. Не знам дали е бил някой от вирусите които са намерили някъде или е бил действително от тях [55].         

Според Даниел Салтър – друг човек разкриващ вътрешна информация с дълга военна служба, която включва период в Националния Разузнавателен Офис, който е свързан с извънземните въпроси, води до тайна организация вътре в Националната Агенция по Сигурност, наречена Разузнавателна Организация за Напреднал Контакт (ACIO) [56]. Според изпусната информация от предполагаемия човек с вътрешната информация на популярния уеб-сайт наречен „Wingmakers”, информация която според Салтър е акуратна, ACIO си кооперира с консорциум от извънземни, за да разработи сложни технологии за пътуване във времето, поради бъдещи извънземни заплахи [57]. Според сайта „Wingmakers”:

Технологията „Чиста Плоча” или („BST”) е форма на пътуване във времето, която прави възможно пренаписването на историята в това което се нарича точки на интервенция. Точките на интервенция са причинни енергийни центрове, които създават основно събитие като разпада на Съветския Съюз или космическата програма на НАСА. „BST” е най-напредналата технология и е ясно, че всеки който я притежава може да се защитава срещу всеки агресор. Помнете че ACIO е била първата организация с достъп до извънземни технологии и натоварена с това как да ги адаптира в нормалното общество, както и за военни цели. Ние сме били изложени на влиянието на извънземни и знаехме за техните планове. Някои от тези извънземни доста са поизплашили ACIO [58].

Изглежда че този консорциум от извънземни включва тези от Сириус-Б, за които има данни че са снабдили Проекта Монтоук с технология за времево и междуизмерно пътуване и са помогнали в разработката на биологични оръжия.

Сирианците не изглежда да са близко свързани със Сивите или Рептилиите, които са основните извънземни групи свързани с технологичните трансфери. Сирианските контакти с тайното правителство изглежда са независима инициатива проектирана да предостави алтернативен източник на извънземна технология. Въпреки това описанието на Кулиър на хората от Сириус-Б които съжителстват в техния свят с Рептилиите, предполага дълбок исторически опит с вторите. Това предполага и че има известна тревога относно размяната на технологии и споразумения със Сивите/Рептилиите и това е основния фактор в усилията на Сирианците.

В заключение тази човешка извънземна група от Сириус-Б е основно активна в програми за размяна на технологии, които помагат на правителството да ги овладее и да ги използва за военни цели. Изглежда се цели да се промотира военна кооперация за потенциални извънземни заплахи срещу Земята, които могат да дойдат от преврат или извънземна интервенция. Глобалните проблеми, за които хуманоидите от Сириус-Б допринасят включва: тайни военни разработки, използване на екзотични технологии и насилие над цивилни, използвани в експерименти за пътуване във времето.

 

Ануннаки

Накрая има сведения за раса от гигантски хуманоиди, които играят роля в заселването на Земята с хора и които периодично се връщат на Земята, за да установят колко ефективно земните ресурси се използват от човечеството и тези извънземни играят роля в „управлението” на човечеството. Те са описани от шумерите като Ануннаки от планетата „Нибиру”, в обширни клинообразни текстове преведени от Захария Сътчин [59]. Тези гигантски хуманоиди очевидно формират главната „основаваща” извънземна раса, която се описва като „богове” в древните митологии и религии [60]. Според записите на шумерите главния бог на Ануннаките е Ану и пантеонът на Ануннаките (група други богове) описани от Сътчин, формират главните фигури в йерархията, които тайно надзирават управлението на човечеството и планетата Нибиру, която периодично се връща в близост до Земята. Според Алекс Кулиър, ето как Ануннаките или „Нибируанците” са произлезли като вид:

Много отдавна, колонии от Сириус-Б и Орионската група са имали проблеми една с друга. За да се постигне мир, е имало сватба между членове на всяка от групите. Жената дошла от Орионската група, в която йерархията включва кралица – матриархалната парадигма. Мъжът бил от Сириус-Б и двамата били считани за кралски особи от своите кръвни линии. От тези генни предпоставки новата раса, която била създадена била наречена с името „Нибиру”, което според това което ми беше казано от Андромедонианският съветник Мораней, означава на орионски език „разделен между двама”. Това е което буквално представляват те – кръстоска между тези от Сириус-Б и тези от системата Орион. Те формирали ново „племе”, което продължило да процъфтява поне стотици хиляди години. Така че те са племе, което се превръща в раса [61].

Изглежда че модела на действие на Ануннаките е да оставя „примитивни” видове като човечеството да процъфтяват на повърхността на планетата, докато по-напредналите раси като Рептилоидните видове формират нещо като „планетен мениджърски екип”, който да стопанисва човечеството по начин, който удовлетворява дълготрайните интереси на Ануннаките, които се връщат периодично да оценят техния „човешки експеримент”. Следователно изглежда че Ануннаките формират един вид регулаторен фактор, който да подсигури земните ресурси и човечеството като цяло, да са отговорно „управлявани”.

Ануннаките имат взаимоотношения със Земните Рептилии на база някакви исторически споразумения за менажиране на човечеството. Изглежда доста вероятно Ануннаките да имат някаква форма на договор с Драконианците за това как последните да се мешат в светове, в които Ануннаките са установили „човешки експерименти”. Накрая също е доста вероятно, някои членове на Ануннаките да са останали тайно на Земята и да са изиграли важна роля в създаването на елитни човешки организации, които да управляват човешките дейности [62]. Тези „споразумения” и/или таен контрол над човешкия Елит, индиректно прави Ануннаките част от ВИИК.

Според Сержант Дийн, Ануннаките са главни играчи в човешките дела и това ще става още по-значимо, когато тяхната родна планета Нибиру се завърне в близост до Земята [63]. Явно завръщането на Ануннаките изглежда като непредвидим фактор, който притеснява агенциите за сигурност, които не знаят как тази раса извънземни ще взаимодейства с глобалното човечество и ВИИК, който е създаден да управлява извънземните дела [64]. Основните дейности на Ануннаките са да оказват влияние на далеко перспективната човешка еволюция чрез елитни групи, системи и институции и чрез намеса в човешкото съзнание. Те изглежда се съревновават с Драконианците за контрол над Земята. Главните глобални проблеми за които те допринасят, включват: доминация на Елита, религиозен фундаментализъм, патриархална глобална култура и култура на насилие.

Основните дейности на различните раси, които си сътрудничат с ВИИК сега могат да бъдат обобщени както следва в Таблица 1.

 

 

Извънземни Раси

Основни Дейности

Глобални Проблеми в Резултат

 

Ниски Сиви

(Зета Ретикули и Орион)

Отвличане на цивилни, генетични експерименти, умствено програмиране, следене на хора чрез импланти, клониране и създаване на хибриди между Сиви и хора.

? Травматизирани „отвлечени”.

? Генетично модифицирани хора.

? Хора следени с импланти.

? Умствено програмирани „отвлечени”.

 

 

„Високи Сиви/Бели”

(Орион)

 

 

Генетични експерименти, създаване на хибридна човешко-Сива раса, контрол на съзнанието и дипломатически споразумения с „правителството в сянка”.

? Генетично модифицирани хора.

? Хора следени с импланти.

? Умствено програмирани „отвлечени”.

? Компрометирани политически Елити.

? Инфилтрирани агенции по сигурност.

? Нарушения на човешките права.

 

Земни Рептилии

(Земя)

 

Манипулиране на човешки Елити, институции и финансови системи, влияние върху религиозните системи от вярвания, милитаризъм и премахване на историята на човешката цивилизация.

? Нарушения на човешките права.

? Корумпиране на Елита и доминация.

? Контрол на медиите и корпорациите.

? Разделителна религиозна догма.

? Историческа амнезия.

? Култура на насилие.

 

Дракониански

Рептилии

(Алфа Драконис)

 

Контролиране на човешките Елити, институции и финансови системи, милитаризъм, създаване на условия за глад, на оскъдица, борба и несигурност, отглеждане на хора с цел храна, манипулиране на Сивите и Земните Рептилии.

? Концентрирано глобално богатство и бедност.

? Корумпирани Елити и институции.

? Етническо/религиозно насилие.

? Нарушаване на човешките права.

? Култура на насилие и тероризъм.

? Търговия с наркотици и организирана престъпност.

 

Сирианци

(Сириус-Б)

 

Участват в програми за размяна на технологии, които насърчават военно сътрудничество за потенциални извънземни заплахи.

? Тайно оръжейни разработки.

? Използване на екзотични оръжия.

? Насилие над цивилни, използвани вексперименти с пътуване във времето.

 

Ануннаки

(Нибиру)

Контролират продължителната човешка еволюция чрез Елитни групи, системи и институции и манипулират човешкото съзнание. Съревновават се с Драконианците за контрол над Земята.

? Манипулация на Елита.

? Религиозен фундаментализъм.

? Патриархална глобална култура.

? Култура на насилие.

 


Таблица 1. Извънземни Раси Сътрудничещи с Военно-Индустриалния-Извънземен Комплекс


3. Извънземни Раси извън Военно-Индустриалния Извънземен Комплекс

 

На 20 февруари 1954 г. делегация от „човешко-изглеждащи” извънземни раси се срещат с администрацията на Айзенхауер в неуспешен опит да постигнат споразумение относно американската програма за термоядрени оръжия [65]. Препъни-камъка се оказало това, че тези извънземни раси не били съгласни да доставят технологии, които да могат да бъдат използвани от военно-индустриалните интереси, които доминирали в администрацията на Айзенхауер и определили тона за по-сетнешния диалог между хора и извънземни. Принципната опозиция на тази група извънземни да си сътрудничи с развиващият се ВИИК, маркира важния индикатор за голяма група от „човекоподобни” извънземни раси, които стоят извън мрежата на пресичащи се интереси, които изграждат ВИИК в САЩ и навсякъде по планетата.

Тази втора категория извънземни раси е основно „човешка” и може лесно да се обедини с човешкото общество по начина описан от Дийн и други, че те могат да бъдат неразличими от останалото човечество [66]. Тази раси се описват, че идват от звездни системи като Лира, Вега, Плеядите, Сириус, Процион, Тау Кит, Умо, Андромеда и Арктур. Те са доставили част от генетичния материал за заселването на човечеството на Земята [67]. Според Алекс Кулиър общо 22 извънземни раси са дали генетичен материал за „човешкият експеримент”. Те включват Рептилиите, Сивите и Ануннаксите раси описани по-рано, както и тези раси във втората група, които Кулиър описва като „доброжелателни”:

Ние като продукт на извънземна генетична манипулация притежаваме огромно генетично обединение състоящо се от различни расови банки памет, които съдържат поне 22 различни раси. Поради нашето генетично наследство и заради това че сме дух, доброжелателните извънземни раси действително гледат на нас като на кралски особи [68].

 

Като резултат от тази генетична връзка извънземните раси в тази група извън ВИИК изглежда гледат на човечеството по начин подобен на загрижен родител, който вижда своето дете юноша в опасна среда [69]. Жизнено важните интереси на расите в тази категория са да осигурят глобалното човечество да се развие по един отговорен начин, без да застрашава себе си както и по-голямото галактическо общество, от което е част.

 

Има две части на тази група извънземни. Първата е „извънземни” които исторически са населявали подземните убежища на Земята и са описани като потомци на древна човешка цивилизация, която е следвала отделен еволюционен път от този на човечеството на повърхността. Втората група са извънземни които имат „произход извън Земята”, но имат човекоподобни черти до степен на това, че някои от тях могат лесно да се смесят и общуват с останалата част от човечеството без да бъдат разпознати.

 

Телосианци

 

Подземните „извънземни” са описани като потомци на предишна човешка цивилизация на Земната повърхност като Лемурия и Атлантида и по този начин генетично са свързани с човечеството. Най-известното описание на една от тези древни раси се намира в посмъртно публикуваните „дневници” на Адмирал Ричард Бърд, който описва секретна експедиция до Северния полюс (Бърд е първият човек в света, официално достигнал по въздуха и двата полюса - и Северния, и Южния – бел. Н.), където е бил заведен до подземно жилище на напреднала раса с Нордически физически характеристики. Била му показана чудноватата технология на това общество и се срещнал с лидера на тази напреднала подземна раса, който му казал:

Ние те оставихме да влезеш тук, защото си с благороден характер и добре познат на повърхностния свят Адмирале... Ти си във владенията на Арианите, вътрешният свят на Земята... Адмирале, ще ти кажа защо беше призован тук. Нашият интерес започна веднага след като вашата раса пусна бомбите над Хирошима и Нагасаки в Япония. По това тревожно време ние изпратихме нашите летящи машини: „Flugelrads” (немска дума за „Крилато колело” – бел. Н.) на повърхността, за да разследват какво е направила вашата раса... Виждате ли, ние досега не сме се месили във войните и варварството на вашата раса, но сега трябва, защото вие се научихте да боравите с определена сила, която не е за хората – атомната енергия. Нашите емисари вече доставиха съобщения на силите във вашия свят, но никой не обърна внимание. Сега ти беше избран да станеш свидетел на това, че нашият свят съществува. Сам виждаш че нашата култура и наука е много хиляди години отвъд вашата раса Адмирале [70]”.

Въпреки че има спорове около истинността на дневниците на Адмирал Бърд, има известен брой описани контакти с представители на напреднала подземна човешка раса. Голям подземен град наречен Телос се предполага че лежи под планината Шаста, Калифорния и е описан от хора, които или физически са пътували до този град и са го видели или от такива, които твърдят че телепатично комуникират с жители на този град. Видният НЛО-изследовател Уилям Хамилтън твърди, че се е срещал с представители на Телос, които му описали напредналата технология и структура на града и тяхната връзка с бившата цивилизация Лемурия. Хамилтън описва телосянката „Бони” и нейното семейство както следва:

Бони, нейната майка (Рана Му), нейният баща (Ра Му), нейната сестра Джуди, нейните братовчеди Лора и Матокс, живеят и се движат в нашето общество като се връщат често в ТЕЛОС, за да отпочинат и възстановят здравето си. Бони разказва че нейните хора използват пробивни машини, за да копаят тунели в Земята. Тези машини нагряват скалата до нажежаване и после я превръщат в стъкло, като по този начин елиминират нуждата от лостове за поддръжка. Тръбен тунел се използва, за да свърже градовете, които съществуват в различни подземни региони в нашето полукълбо. Подземните влакове се задвижват от електромагнитни импулси и достигат скорости от порядъка на 2 500 мили в час. Единият тунел се свързва с един от градовете в джунглата Мато Гросо в Бразилия. Там отглеждат храна без да е в почва, под пълноспектърна светлина в градини, обслужвани от автомати. Храната и ресурсите на Телос се разпределят в изобилие на населението от милион и половина, което процъфтява базирано на не-парична икономика [71].

Според Даян Робинс, която твърди че е комуникирала телепатично с Телосианци – те са потомци на Древна Лемурия, които са направила планината Шаста техен дом след унищожението на техния континент [72]. Първоначално наброявали 15 000, тези потомци на лемурийците процъфтели в подземните каверни на планината Шаста и нараснали до 1,5 милиона души. Психотронните технологии които включват кристали и високо развити ментални способности на тези телосианци, се използват за да поддържат невероятно напреднало общество, което си взаимодейства с извънземни от различни звездни системи. Телосианците са специализирани в поддържането на по-дълъг човешки живот и интегрирането на хармонични технологии и системи от вярвания за хората на повърхността. Телосианците и други подземни „извънземни” търсят начин да намалят най-деструктивните аспекти на човеко-извънземните технологични споразумения и същевременно да подпомагат духовния растеж в човешкото съзнание. Може да се заключи че главните дейности на Телосианците е да помагат на хората на повърхността, да научат древната си история, да възстановят дълготрайния човешки живот, да променят нездравословните системи от вярвания и да защитят околната среда. Глобалните решения предоставени от Телосианците включват „защита на околната среда; насърчаване на биоразнообразието; възстановяване на човешкото здраве, дълголетие и възстановяване на загубеното историческо наследство.”

Твърди се че човекоподобните извънземни, които произхождат първоначално от други планети, са предоставили част от генетичния материал за човешката еволюция и много от тези извънземни са позволили на част от техния личен състав да се инкарнира като „звездни семена” на Земята в човешки семейства. Тези „звездни семена”, „звездни деца” или „звездни хора” са описани от Брад и Франси Стайгър, като личности, чиито „души” са били преди това инкарнирани на планети от други звездни системи и после са дошли на Земята и са решили да се инкарнират тук, за да ускорят еволюционното развитие на човечеството [73]. По-голямата част от човечеството би счело тази група извънземни като „доброжелателна” (става въпрос за неинкарнираните на Земята), както и е описана от „контактьори” като Джордж Адамски, Орфео Анджелуци, Джордж Ван Тасел, Хауърд Менгел, Пол Вила, Били Майер и Алекс Кулиър, всеки от които обяснява природата на техните доброволни контакти с тези изглеждащи като хора извънземни [74]. Тези контактьори често доставят и физически доказателства във формата на снимки, филми и/или сведения за техните контакти с извънземните раси. Най-обширно документираният и изследван контактьор е Едуард „Били” Майер, който доставя много физически доказателства за изследователите. Тези извънземни раси изглежда имат различни „специалности”, като резултат от уникалните истории и планетарни миграции, поради галактическите катаклизми и конфликти. Струва си да се изследват главните дейности на всяка една раса за да се разбере как взаимодействат с човечеството в момента, или как биха могли да взаимодействат по-добре, за да се обърнат към глобалните проблеми.


Лира

Подходящо е да започнем дискусията за тези извънземни раси и техните основни дейности, като се съсредоточим на една звездна система, която е описвана като източник за разпространението на човешките цивилизации в галактиката „Млечен Път” – съзвездието Лира. Един от първите контактьори, който описва Лира е Били Майер, който получава доста публично внимание в резултат на неговите предполагаеми посещения от страна на Плеядианците от 1975 г. до 1986 г. и които той подкрепил с материални свидетелства, които продължават да объркват скептиците относно твърденията на Майер [75]. Обширни изследвания от много отделни личности и организации достигат до извода, че доказателствата не са изфабрикувани и по този начин съставят значителна подкрепа за неговите показания за извънземен контакт [76]. Поради количеството физически свидетелства които той предоставя през годините, Майер придобива значителна правдивост и последователността и съгласуваността на неговите показния предполагат, че той наистина е важен говорител от името на извънземна раса.

На Майер му е казано от неговите плеядиански контакти от звездната система Лира и нейните човешки обитатели, че:

Швейцарските „Плеядианци” описват техните прадеди и следователно нашите като произхождащи (преди Плеядите) от далечна слънчева система в звездна група близо до това, което ние познаваме като Пръстеновидната Мъглявина поради, които ги наричаме Лирианци, по начина по който казваме на хората от Плеядите – Плеядианци. Тези ранни Лирианци при техните многобройни миграции в техните великолепни Космически Ноеви Ковчези, са отишли до много звездни системи и са намерили подходящи местожителства и са оставили колонии, които процъфтявали и на свой ред пускали свои собствени космически пътешественици [77].

Майер отбелязва допълнително физически контакт с лириански кораб през 1977 г., при който Лирианците описали своя собствен свят и други звездни системи с които си сътрудничели [78]. Алекс Кулиър описва началото на Лирианската цивилизация, както му е представена от извънземните от Андромеда:

На базата на ерата на Слънцата и планетите в нашата галактика, било решено че човешката форма на живот трябвало да бъде създадена в системата Лира. Човешката раса живяла там около 40 милиона години – еволюирайки. Ориентацията на човешката раса на Лира била земеделска по природа. Очевидно сме имали богатство и изобилие на всичко и сме живеели в мир [79].

Лирианците притежават Нордически качества и са най-вероятно „Елохимът” описан в религиозните традиции, както на Земята, така и в цялата галактика. Поради ролята на Лирианците в произхода на човешкото присъствие в галактиката, може разбираемо да се допусне че те имат най-детайлното разбиране за човешкият произход и галактическа история. Те могат да бъдат описани като „Галактическите историци” за човешката раса. Може и да се заключи че Лирианците помагат за разпространяване на истината за еволюцията на човешките раси в галактиката и имат дълбоко разбиране за галактическата човешка култура и за „човешкия дух”. Лирианците са допълнително описани както следва:

Тези от Лира имат влечение към произхода и древните истории. Така че могат да бъдат полезни на вас за да разберете миналото, така че да го трансформирате. Като разберете вашето минало и произход, вие можете съзнателно да се върнете стъпка по стъпка, да обелите слоевете на лука и да разберете вашата същинска природа. Те ще бъдат отлични водачи в този психологически процес за човечеството, за разбиране на неговите обосновки, неговата история и как е създадено [80].

В заключение, главните дейности на „Лирианците”, са разпространяване на уникалната история на човешката раса в галактиката и подпомагане за разбирането на човешката мотивация и потенциал. Глобалните решения които Лирианците предоставят, включват точна информация за човешката история, разбиране на галактическата история, откриване на човешката същина, дипломация и разрешаване на конфликти и глобално образование.

 

Вега

Според Били Майер, друга раса извънземни, която физически се е свързала с него били от звездната система Вега в съзвездието Лира [81]. Веганците били по-тъмни или „синкави” по кожа група от хора и най-вероятно са „синята раса” – напреднали хора споменати в различни ведически текстове и от които произхождат индуистките богове Вишну и Кришна [82]. Бразилският контактьор Джеферсън Соуза, твърди че се е срещал с Веганци от Лира, които той описва да изглеждат подобно на местното население на Индия [83]. Според Алекс Кулиър, Вега е била първата заселена от хора планета в Лира [84].

Като допълнение на Нордически изглеждащите хора от Лира, Веганците са играли важна колонизаторска роля в Галактиката.

Първите извънземни дошли на Земята били... хора от светове, които съществуват в друго измерение в местоположението на звездните системи Лира и Вега. Първите Лирианци заедно с Веганците дошли на Земята първоначално преди 22 милиона години. Техният престой тук бил много кратък и те продължили пътуванията си до други звездни купове и планети. Тяхната история е много неясна, но нападателни групи от време на време се завръщали на Земята. Преди приблизително 389 000 години, няколко милиона Лирианци и Веганци отново напусналите техните родни планети и навлезли в нашият порядък на пространство и време, в това измерение и дошли на Земята, където се смесили със земляните [85].

Важно е да се отбележи, че резултата от кръстосването на Веганите и Лирианците с хората, довели до събития описани в Книгата на Енох където „Нефилимите” се женили за хора и съставили раса от гиганти и накрая измрели [86]. Майер описва тези събития както следва:

Те се размножавали по нормален начин, както и чрез манипулация на гени от генните инженери. Резултата от това генно инженерство произвел същества, които били отчасти хора и отчасти животни. И включвали гиганти, титани и други същества. За няколко хиляди години тези същества били изместени отново и накрая измрели поради това, че или не можели да се възпроизвеждат, или условията за тях в крайна сметка се оказали фатални [87].

Други паралелни събития описани в Книгата на Енох били, че Нефилимите били наказани за техните действия на Земята. Майер описва как тарторите на Веганците и Лирианците били отговорни за много прегрешения срещу местните хора от Земята и други светове:

Многомилионните Лирианци и Веганци, които напуснали техните родни светове, били предвождани от 144 207 лидери, командващи и други, които управлявали своите последователи по йерархичен начин. Лидерите прехвърлили това поведение и на земните хора, с които те се смесили в миналото, за да създадат различни типове човешки потомци. Тези 144 207 лидери и техните помощници, били наистина тези тартори, които били основно отговорни за злодеянията, фалшивите учения и фалшивите религии, които били абсорбирани и на които хората на Земята подражавали. Не всичко, което тези лидери донесли на Земята било зло, фалшиво или криминално – много ценни предмети и идеи били представени на Земляните по отношение на превозните средства, професиите, философията, начините на мислене, медицината, технологиите и много други неща [88].

Според Лиса Роял, Веганците и Лирианците били стратегически съперници, когато ставало дума за колонизиране на други светове и впоследствие започнали опустошителна гражданска война в съзвездието Лира – Лирианските войни [89].

Алекс Кулиър, също споменава за опустошителна галактическа война в Лира, но нейната причина била външна, не вътрешна война между Лирианци и Веганци [90]. Според Майер, Веганците завръщащи се на Земята в сегашната ера, имат намерение да помогнат на човечеството като изкупление за миналите грешки, както и да подпомогнат Вeганските „звездни семена” [91]. Както и при Лирианците, глобалните решения, които Веганците предоставят, включват точна информация за човешката история и Веганското културно наследство, разбиране на галактическата история, откриване на човешката същина, дипломация и разрешаване на конфликти и глобално образование.


Плеядианци

Били Майер описва как Плеядианците потомци на Нордически изглеждащите Лирианци, са мигрирали в различни звездни системи преди накрая да се установят в съзвездието Плеяди:

Древната история на ранните Плеядиански предци в друга слънчева система, е също описана както и тяхното пътуване до Плеядите. Описана е също и много по-ранна миграция до тази слънчева система както и защо и как тя се е провалила. Една трета от оцелелите плеядиански предци от оригиналната им планета и след нейното опустошение развили нова технология и проектирали и построили великите евакуационни Ноеви ковчези. Само за 900 години започнали да ги изстрелват навсякъде в продължение на стотици години. Извънземните посетили Швейцария, са потомци на един от тези космически Ноевеи ковчези, които заемали една от трите планети пригодени за човешки живот в една от слънчевите системи в това, което ние наричаме днес Плеяди. Те са преминали през периоди на велики придобивки, както и на големи загуби оттогава. На практика ние сме потомци на техните първи колонизатори, които се опитали да се заселят в тази слънчева система, заедно с различни местни аборигени и човешки изгнаници от други места [92].

Звездната система в частност, от която Плеядианците на Майер произхождат, е Тейгета, а главната планета е Ера [93]. Плеядианците от Ера разпознават Маейр като един от техните избрани „представители”, с мисия да достави истината на извънземното присъствие на човечеството [94]. Семязе – плеядианката направила контакта с Майер, описва Плеядианците както следва:

Ние не сме нито пазители на човешките същества, нито изпратени от Бог ангели или нещо подобно. Много хора внушават, че ние наглеждаме Земята и нейните същества и ще контролираме техните съдби. Това не е вярно, защото ние само извършваме определена, избрана от нас мисия, която няма нищо общо с надзираването или регулирането на земните съдби. Така че е грешно да бъдем описвани като суперземни пратеници и пазители [95].

Плеядианците идентифицират един важен ключов аспект на тяхната мисия и той е да предупредят човечеството за Сивите, които те описват така:

33. Има също различни форми на живот, които са придобили голямо знание и са се освободили от тяхната околна среда. Те пътуват през космоса и понякога идват на Земята.

34. Много от тях са по-скоро неприятни същества и живеят по варварски начин, който често е толкова лош, колкото и на земните.

35. Трябва да знаете за тях, защото те често атакуват и унищожават всичко което застане на пътя им.

36. Много често те дори са унищожавали цели планети или са заробвали местното население.

37. Една от нашите мисии е да предупредим хората на Земята за тези същества.

38. Нека това се знае от хората на Земята, защото наближава време в което конфликта с тези дегенерирали човешки създания (Сивите) ще стане неизбежен [96].

Според Кулиър, Сивите и Плеядианците са въвлечени във военни схватки в слънчевата система и други системи като Сириус-Б [97]. Други ключови аспекти от плеядианската мисия според Майер, са да подпомогнат повдигането на човешкото съзнание и да насърчават обединението на човешката религия [98]. Важно е също, че Плеядианците са отхвърлили твърденията на много други контактьори като Адамски и по този начин загатнали за ексклузивност във връзка с истината и динамиката на извънземното присъствие [99]. Интересно е че Кулиър твърди, че някои плеядиански групи като тези от Алцион, имат „тайни планове”, докато тези от Тейгета (Плеядианците на Майер) са описани като искрено помагащи на човечеството [100]. Въпреки вероятните „тайни планове” на някои Плеядианци, повечето показания и свидетелства водят към това, че Плеядианците по принцип имат позитивни контакти с хората и правят много за да подпомогнат еволюцията на човешкото съзнание и да помогнат на хората да се освободят от влиянието на Сивите/Рептилиите [101]. В заключение, главните дейности на Плеядианците изглежда помагат на човечеството да намери свобода от деспотични структури чрез образование и повдигане на съзнанието. Плеядианците могат да помагат в намирането на глобални решения като универсални човешки права, участия в демократични системи, еволюция на човешкото съзнание и глобално образование.

 

Нордически Ригелианци

Една от многото човешки колонии посята от Лирианците била установена на планети в звездната система Ригел, в съзвездието Орион. По някое време в историята Ригел със своето Нордическо население, вероятно е претърпял унищожителна гражданска война и бил превзет от Сивите. Според Джордж Андрюс, Нордик от звездната система Процион с име Хъла, разкрил доста информация за Ригелианците, Проционците и Сивите на човешки контактьор и тъй като информацията била последователна с другите източници и Андрюс, той заключил че е достоверна [102]. Контактьорът описал Хъла така:

Хъла изглеждаше като висок и красив човек, строен, но мускулест, мъжествен, но въпреки това деликатен. Изглеждаше естествено или изкуствено да има черно около очите, почти като въглен. Неговото лице било близко до изящно, но със сигурност мъжествено. Той имаше слабо лице с високи скули и пронизващи кобалтово-сини очи. Имаше хубава руса коса с дължина почти до рамената. Имаше мускулест врат. Неговата кожа беше бледа с бели отенъци. Трудно е да измеря неговата точна височина при обстоятелствата при които протече нашата среща, но беше между 6 и 7 фута [103].

Андрюс пише за историята на Ригел, както е разкрита от Хъла на контактьора:

Предците на ниските Сиви са били в миналото Високи Блондини. Настана голяма война... Преди голямата война, Ригел беше голяма империя, която е била източник на голямо галактическо „посяване”. Всички Ригелианци бяха високи Блондини. Имаше вече установена колония на Процион. Голямата война беше гражданска война на Ригелианци срещу Ригелианци и продължи с еквивалента на 3 земни века. Група Регилианци, които осъзнали, че скоро войната ще започне, напуснали Ригел и отишли на Проционската колония в груби, тайно построени кораби... Те били единствените Ригелианци, които избягали от катаклизменото опустошение. Всички, които останали на Ригел били трансформирани в ниски Сиви [104].

Изглежда че Ригел е преминал през голяма ядрена война и природен колапс, който довел до живот в подземни убежища. Много малко вероятна е една трансформация на Нордическите Ригелианци и тяхното превръщане в „ниски Сиви”, чийто генетичен материал се счита за по-нисш от този на човешките раси, като тази на Нордиците. Генетичния мутационен процес е трябвало да продължи доста по-дълго от споменатите 3 века. По-вероятно е оцелелите Ригелиански Нордици да са били обединени в голяма генетична хибридизационна програма от „ниските Сиви” от звездна система като Зета Ретикули, които тайно са инфилтрирали и отслабили Ригел малко преди или по време на голямата война на там. Ниските Сиви най-вероятно са успели в генетичното инженерство на „Високите Сиви”, използвайки генетичен материал от оцелелите Нордици, които били прекалено слаби да се противопоставят на хибридизационните планове на Сивите. Ригелски „Високи Сиви” впоследствие играли ключова роля в дипломатическите инициативи на Сивите и служат като генетичен модел за новите Човешко-Сиви хибридни раси, които предполагаемо представляват най-доброто от двата вида.

 

Проциони

Повечето от Ригелианците, които напуснали планетата си, отишли в звездната система Процион за да рестартират тяхната цивилизация. Процион е двойна звездна система на около 11,4 светлинни години от Земята и е четвъртата планета в тази система, на която Ригелианците създали тяхната нова колония [105]. Според Андрюс колонията на Процион процъфтявала, докато не била докарана до безредие по зловещ начин от Сивите, които сега населяват Ригел с цел подривни действия и преврат. Хъла описва процеса възприет от Сивите за преврат на Процион:

Сивите започнаха да ни посещават първо като посланици, после като специалисти в различни области, в които техните умения можеха да са ни от полза, като участници в различни програми, които включваха общо сътрудничество и накрая като туристи. Това което започна като капка, стана наводнение, защото те почнаха да идват във все по-голям състав, бавно, но сигурно инфилтрираха нашето общество на всички нива, прониквайки дори в най-секретните групи на властовия елит... Както на вашата планета, където започнаха незабелязано да придобиват контрол над ключови членове на ЦРУ и КГБ чрез техники, които не са им познати, като телепатична хипноза, която манипулира рептилоидните нива на мозъка, така че на Процион чрез същите техники... те установиха вид телепатичен хипнотичен контрол над нашите лидери и почти над всички от нас, защото беше подобно на това, че се намирахме под магия, която ни водеше до гибел – все едно бяхме ритуално програмирани от ритуална черна магия за която не разбирахме че съществува [106].

Хъла продължи с описанието на последвалото превземане на Процион от Сивите и поробването на повечето Проционци, които не могли да избягат. Използвайки напреднала технология за пътуване във времето, която включвала „мултиизмерно съзнание”, нещо, което Сивите очевидно не могли да копират, поради техните деградирали генетично тела, значителен брой Проционци могли да избягат и да започнат освободителна война от „отдалечени коридори на времето”. Важно е да се отбележи, че Проционците описват как част от техните техники на съпротива могат да бъдат уместни за ситуацията на Земята:

...би било самоубийствено да се опитате да се борите със Сивите директно с оръжията които притежавате в момента. Трябва да бъдете разумни в опитите за ответен удар и да разберете верния начин за продължение. Вашето собствено съзнание е най-силното оръжие, което притежавате в момента. Най-ефективния начин да се борите със Сивите е да промените нивото на вашето съзнание от линейно мислене, до мултиизмерно осъзнаване... Те имат технологията да изхвърлят планетата ви от орбита, но има една ключова способност, която вие имате, а те нямат – способността да държите в съзнанието си образи, които вдъхновяват личността да осъзнае своята лична връзка с Източника на Всичко... Това е вашият ключ за победа [107].

Според Алекс Кулиър Проционците наскоро са освободили света си от влиянието на Сивите и той ги описва като много ентусиазирани заради разправа със Сивите [108].

В заключение, главната дейност на Проционците, е ефективен отпор на извънземните подривни дейности чрез развитие на „многоизмерно съзнание”, използвайки съзнателни образи за защита от извънземния контрол на съзнанието и следене на неприятелска извънземна дейност. Глобалните решения, в които Проционците могат да помогнат, включват изобличаване на извънземната подривна дейност, да помагат да се спре глобалната секретност за извънземното присъствие, да насърчават многоизмерното съзнание, депрограмиране от контрола на съзнанието, насърчаване на универсалните човешки права и развитие на интернет и глобалните комуникации.

 

Тау Кит

Други светове заселени с хора, са както изглежда в звездните системи Тау Кит и Епсилон Еридани. Изследователят Франк Крауфорд интервюирал известен брой хора, които са имали физически контакт с Тау Китеанци [109]. Първият и най-значителен бил човек с предполагаем достъп до вътрешна информация, който участвал в събирането на останките от разбито НЛО – бил хванат и разпитан жив извънземен, от американски служители от агенцията по сигурност. Случилото се станало близо до Феникс, Аризона през 1961 г. „Оскар” – псевдонимът използван от човека с вътрешна информация – описал на Франк Крауфорд произхода на заловения извънземен, на който дали прякора „Ханк”.

По-късно било потвърдено от Ханк, че звездите от които произхождат неговите хора са Тау Кит и Епсилон Еридани. В по-късни сесии, Оскар дискутирал някои от причините за присъствието на извънземните. Той казва че те не харесват ситуацията с някои от Сивите малки извънземни. Той ни поправи когато ние използвахме термина „Сиви” и каза че те са на практика бели. Тау Китеанците чувстват че отвличанията извършвани от някои Сиви са голяма несправедливост към човечеството. Те са паразитна раса, която е използвала и използва човешките цивилизации във вселената – препредаде Оскар. Той добави че връзката на нашето правителство със Сивите е много опасна и извън контрол... Тау Китеанците са били жертви на Сивите в миналото и те работят с други раси и общества, които също са жертви... (Оскар) иска хората да знаят, че ако контактуват с Тау Китеанците (хората, които той описва) да не се страхуват, защото те са тук да помагат [110].

Разкритията на „Ханк” предполагат че Тау Китеанците са тук, за да помагат в борбата с тайните стратегии и дейности на Сивите. Те в частност са много загрижени за природата на споразуменията постигнати със Сивите от американското „правителство в сянка” и в помагането на „отвлечени”. Според „Оскар”, Тау Китеанеца „Ханк” бил измъчван и това за малко не довело до инцидент с други Тау Китеанци, които искали да се намесят военно, за да спасят заловения си колега [111]. Събитията, които са описани от Оскар, са съвместими с основната дейност на Тау Китеанците описани в следната телепатична комуникация:

Една от расите е от Тау Кит. Те са специалисти по интригите и в установяването на мотивацията на скрити общества. Те разбират начините как хитростта може да парализира една система. Така че те биха били отлични във връзка за работа под прикритие [112].”

Вторият човек, който е имал физически контакт с Тау Китеанците е жена и е била отвличана. Това е Жил Уалдпорт, която описва на Франк Крауфорд, как е била в контакт с два типа извънземни – Сивите и изглеждащите като хора раса, която се опитала да й помогне да се справи със Сивите:

Жил ме информира, че извънземните й казали че не харесвали това което й правели други извънземни, без нейно съгласие. Те дошли за да й помогнат да научи как да превъзмогне ИЗМАМИТЕ на Сивите и да се предпази. Те обяснили, че трябвало да изгради психически щит около себе си, като тухлена стена, когато идват за нея. Това щяло да й помогне от това да бъде мамена от техните УМСТВЕНИ ТРИКОВЕ. Тя пробвала това следващия път когато Сивите дошли за нея и „изглежда” работело [113].

Крауфорд после разкрива, как Жил описва произхода на доброжелателните извънземни като Тау Китеанците.

По това време аз реших да я питам дали са й казали откъде идват. Вярвате или не, тя отговори Tau Seat-eye” – дали това ви говори нещо и има ли някакъв смисъл?” По-късно споменах на Оскар, че съм разследвал случай, който е включвал голяма намеса на Сиви и Тау Китеанци, които се появили да помогнат. Той избърбори много точно описанието на Жил и каза че е знаел че тя има контакт с тях [114].

В заключение, главните дейности на Тау Китеанците стоят в повдигането на осъзнаването на това как да се справяте с подриването на обществата от извънземни раси, идентифициране на корумпирани елити и институции, повдигане на човешкото съзнание и развиване на стратегии за неутрализиране на напреднали техники за контрол на съзнанието. Глобалните решения които те могат да подпомогнат, включват: изобличаване на правителствената/финансова корупция и манипулация на Елита, следене на извънземната инфилтрация, депрограмиране от контрола над съзнанието и премахването на импланти. Насърчаване на многоизмерното съзнание, дипломация и решаване на конфликти.

 

Андромеданци

Тези извънземни от Андромеда са също описани от Алекс Кулиър, като директни потомци на Лирианците, които са изпитали известни трудности, когато първоначално напускат Лирианската система, заради хищнически извънземни раси, но накрая се установяват в съзвездието Андромеда, в звездната система „Зенетае”. Кулиър описва природата на Андромедианците както следва:

Всичко технологично, което те създадат, се използва за напредъка на тяхната раса. То е само за образователни цели. Но също може да бъде използвано и за защита. Не, те нямат военни по принцип, защото са учени. Това което правят, е да изпращат техните деца на училище между 150 и 200 години, изчислено като наше линейно време. Те обучават всички ученици на изкуствата и науките. Те са буквално майстори на всичко. През това време имат възможност да решат какво искат да правят и могат да променят намеренията си по всяко време и да правят нещо друго. Дават им се всички инструменти. Всичко е за образование. Няма нищо за разсейване и забава. Те никога не биха си помислили да направят телевизор за забава. Никога. Всичко е за да им помогне да еволюират, а тяхната наука и технология може да бъде използвана и за защитни цели – най-вече холографските неща [115].

Най-важната отличителна черта на Андромеданците е, че те участват в Андромедианския Съвет, който е сбор от от около 140 звездни системи, които обсъждат Земята. През 1997 г., в интервю Кулиър описва обсъжданията на Съвета така:

Сега в нашата галактика има много съвети. Аз не знам всичко за всеки от тях, но знам за Андромедианския Съвет, който е сбор от същества от 139 различни звездни системи, които се събират и обсъждат случващото се в галактиката. Това не е политическо тяло. Това, което те наскоро дискутираха, е тиранията в нашето бъдеще, 357 години от сега и което рефлектира върху всички. Очевидно това, което те са направили чрез пътуване във времето, е че са успели да определят кога се е състояла значителната промяна на енергията, която причинява тиранията 357 години напред в бъдещето. Те са я проследили до нашата слънчева система и после до Земята, земната Луна и Марс. Тези 3 места. Първата среща на Андромедианският съвет е била затова дали да се намесят пряко или не за това което се случва тук. Според Мораней е имало само 78 системи на първата среща. От тези 78, малко по-малко от половината решили че не искат да имат нищо общо с нас, независимо от проблемите. Мисля че е много важно да знаете защо не са искали да имат нищо общо с нас. Говорим за звездни системи, които се намират на стотици милиони светлинни години далече от нас. Някои дори никога не са се срещали с нас. Те просто знаят за вибрацията на планетата, която рефлектира върху тях. Причините поради които те не искат да имат нищо общо с нас, е че от тяхна гледна точка земните хора не уважават себе си и останалите около тях и планетата. Каква може да е ценността на земните хора? За щастие по-голямата част на съвета е дала мнение, че поради това че Земята е била манипулирана за над 5 700 години, тя заслужава възможност да докаже себе си – или поне да има шанс да докаже на останалата част от съвета че греши [116].

Друг контактьор, който споменава Андромеданците е „Адриан”, който е бил обширно интервюиран от изследователя Сийн Дейвид Мортон и го намира за правдив. Показанията на Адриан били съпроводени от много снимки, филми и свидетелства на други хора [117]. Според „Адриан” Андромеданците играят важна роля във формирането на съвети, които обсъждат бъдещето на Земята и по този начин независимо потвърждава твърденията на Кулиър. Андромеданците са една от основните извънземни раси, които са отговорни за кръговете в полята. Той твърди че кръговете са правени както за да вдъхновяват хората за вероятни извънземни комуникации, така и за да предупредят негативните извънземни за последствията от техните действия да контролират и манипулират човечеството.

Главната дейност на Андромедианците е да съдействат за решенията на Галактическото общество в решаването на трудни проблеми като настоящата ситуация със Земята, иновативни стратегии за разрешения на конфликти, образование на младите и вдъхновяване на човечеството за вероятностите за извънземен контакт. Главните решения които те насърчават, включват: подпомагане на растежа на кристалните деца с психически способности, мирно образование, изобличаване на манипулацията на Елита, насърчаване на подобрено глобално управление, дипломация и разрешаване на конфликтни ситуации.

 

Сирианци от Сириус-А

Сега, следващата група извънземни са описани като идващи от Сириус, която е двойна звездна система, за която се предполага че приютява напреднал живот около нейните 2 главни звезди Сириус-А и -Б. Сириус-А е синьо-бяла звезда, която е на около 8,6 светлинни години от Земята, 20 пъти по-светла от слънцето и е най-светлата звезда на нощното небе [118]. Като контраст, Сириус-Б е бяло джудже, което варира от 8 до 32 астрономически единици от Сириус-А, с много елиптична орбита. Кулиър описва извънземните от Сириус-А както следва:

Има раса същества от Сириус-А и хората там са наричани Катаий. Те са смятани за доброжелателни... Много от човешките раси там са червенокожи. Техните прадеди са някои от първите Лирианци, които са избягали с жените и децата през войната. В техните океани има китове, октоподи и акули. Те са артистична раса. Имат музика и са свързани с природата. Те са строители и не са политически настроени. Техните правителства са базирани на „духовна технология”, която използва звук и цвят [119].

Расовите характеристики на Сирианците предполагат, че те са били първоначално колонизатори от Вега. Ако Сирианците са били първоначално Веганци, които са избягали от междупланетната война в съзвездието Лира, тогава може добре да се разбере защо са развили интерес в строенето, тъй като построяването на нова цивилизация на нова планета на относително млада звездна система като Сириус А, е трябвало да бъде неотложно изискване.

Кулиър описва Сирианците, които използват звука и цвета като „духовна технология”, което предполага че те са се специализирали в тераформирането на планети и правенето им като подходящи за развитието на живот, като променят „био-магнитната енергийна решетка”, която подпомага еволюцията на хората и другите живи форми.

Те са оригиналните строители на вашата мрежа, на чиято архитектура е базирана вашата планета. Така че следователно те са полезни в разбирането на свещената геометрия и физическите закони на вашата планета. Те могат да ви помогнат в конструирането на нова решетка, на нова система, която е подходяща за вашите следващи предизвикателства. Така че бихме казали че Сирианците са великолепни съюзници в стратегическата дизайнерска работа, която предстои [121].

Алекс Кулиър твърди, че намесата на извънземните от Сириус-А е заради грешките направени от тези, от Сириус-Б, като технологични трансфери и други форми на помощ дадени на човечеството.

Моето разбиране е че тези от Сириус-А се опитват да бъдат полезни и да помогнат, защото се чувстват отговорни за тези които са колонизирали системата Сириус-Б, тъй като първоначално и те са били от Сириус-А[122].

В заключение, главните дейности които могат да се припишат на извънземните от Сириус-А, е да помагат в строежа на подходяща екологична система за (човешката) еволюция на Земята, като променят „био-магнетичната енергийна решетка” на планетата. Тези от Сириус-А могат да подпомогнат глобалните решения, като защита на околната среда, насърчаване на биологичното разнообразие. Подпомагане повдигането на съзнанието и еволюцията на биосферата.

 

Умити

Умитите са описани като извънземни от планетата Умо, за която се твърди че е на 14.6 светлинни години от Земята и вероятно се намира в звездната система Вълк 424 [123]. Те са играли значителна роля в разпространяването на научно-техническа литература и предмети в Испания, която после предали и на останалата част на Европа през 60-те и 70-те години на XX в. от скрита база близо до малък град във френската провинция „Basses Alps” (Ниски Алпи). Умитите контактували с избрани хора и им дали детайлна техническа информация за различни технологии и революционни теории, които биха разширили научното познание отвъд господстващото възприето такова. Единственият физически контакт, който Умитите имали с някой, без да броим телефонните обаждания и изпращането на техническа информация с редовната поща, бил наетия машинописец, който описва как е работил за тях и впоследствие открил идентичността на Умитите:

Между 1967 г. и 1975 г., членовете на Мадридската група (Испански НЛО-изследователи, които знаели за Умитите) получили писмо от мъж, който търдял че е машинописеца на Умитите. Очевидно той е търсил работа по обява във вестник и бил впоследствие посетен от двама високи светлокоси и добре облечени мъже. Те му казали че били датски лекари и го питали дали може да печата научни материали за тях редовно. Първоначално всичко минало добре, докато не прочел следното изречение: „Ние идваме от небесно тяло, което се казва Умо и което е на 14,6 светлинни години от Земята. Той попитал за това докторите и накрая те признали че изобщо не били датски лекари, а извънземни посетители. За да докажат тяхната идентичност, те направили малка сфера около инч в диаметър, която единият от тях „поставил” в средата на стаята, стояща във въздуха пред машинописеца. Той погледнал в нея и за негово учудване видял сцена, която се случила предния ден в същия офис, когато жена му се страхувала че датските лекари може да са шпиони [124].

Има обаче и добре записано публично събитие под формата на летателен апарат от Умо, който се приземил близо до Мадрид на 10 юни 1967 г. и това било огласено няколко дни преди това от Умитите, на избрана група НЛО-изследователи [125]. Подходът на Умитите изглежда е такъв, че да подпомага учените да развият иновативни технологии и теории, които да помогнат за решаването на глобалните проблеми, които изискват технически решения. През 1973 г. поради несигурността от евентуална ядрена война на Земята, Умитите прекратили тяхния престой на планетата и заминали. Впоследствие те изпратили съобщение през 1980 г. до Д-р Антонио Рибера – един от испанските НЛО-изследователи, който се занимавал с техния случай:

В продължение на 30 години ние изучавахме вашата наука, вашата култура, история и цивилизации. Цялата тази информация, която ние донесохме от Земята на Умо в нашите титаниеви кристали е систематизирана. Ние ДЕОМОНСТРИРАХМЕ пред вас нашата култура и нашата технология в чисто описателна форма, за да не можете да я преобразите и да я осъзнаете практически. Направихме това защото забелязахме с тъга че вие употребявате вашите науки главно за война и унищожение на вас самите и това продължава като ваша принципна цел. Вие сте като деца, които си играят с ужасни и опасни играчки, които ще ви унищожат. НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ НИЩО! Космическият закон казва че всеки свят трябва да поеме своя собствен път, да оцелее или да изчезне. Вие избрахте второто. Вие унищожавате планетата си – избивате вашите видове, замърсявате атмосферата и моретата си, докато това стане необратимо. С тъга ние обсъждаме вашата лудост и разбираме че лекарството се намира единствено във вас. Ние не можем да погледнем далече във вашето бъдеще, защото вашата психика е напълно непредсказуема и заобиколена от параноя. Като ваши по-възрастни братя в този космос, ние неотложно ви желаем с целите си сърца, вашето спасение. Не унищожавайте вашата красива синя планета, рядка атмосферна планета, която пътува толкова величествено в космоса, токова пълна с живот. ТОВА Е ВАШ ИЗБОР [126].

Въпреки че не може да се знае точно колко влиятелна е била помощта на Умитите поради това че е била доста секретна, все пак тя е била значителна в това да дава пламък за иновативни научни инициативи на различни компетентни професионалисти и обикновени хора. Може да се заключи, че основната дейност на Умитите стои в споделянето на техническа информация, трансформиране на научната култура и глобалното образование. Умитите могат да помагат в глобалните решения относно трансформацията на научните парадигми, развитието на технологии, приятелски на околната среда и образователни реформи.

 

Извънземни от Алфа-Кентавър

Друга извънземна раса която изглежда играе значителна роля в човешките дела, е от звездната система Алфа-Кентавър. Алекс Кулиър твърди, че съществата от Алфа-Кентавър са част от расите, които посещават Земята [127]. Най-заслужаващато внимание показание, което подкрепя присъствието на тези извънземни, е Елизабет Кларър, която е имала отговорността от високо ниво в Британската армия да следи цивилните НЛО-доклади [128]. С Кларър очевидно влезли в контакт създания от Алфа-Кентавър и впоследствие те я взели на родното си място за няколко месеца, за да роди дете от извънземен мъж – Акон. Описанието на Кларър за тези извънземни дава ясна представа как технологията може да бъде разумно използвана, за да бъде от полза както на човечеството, така и на екосистемата. Смята се че тези създания са доброжелателни и искрено желаят да помогнат на човечеството в неговото развитие.

Предполагаем бивш служител в тайния проект Монтоук и Филаделфийския експеримент – Ал Биелек, дискутира известен брой извънземни раси, включително и тази от Алфа-Кентавър. Показанията на Биелек са може би от най-странните и спорните случаи в НЛО-изследванията. Въпреки това неговите показания са свързани и последователни и според независимият изследовател Джон Куин – Биелек е много правдив и има много свидетелства, които подкрепят неговите твърдения [129]. Тези извънземни според Биелек, очевидно предоставят някаква форма на убежище и защита на хора, които искат помощ и имат проблем с репресивните политика на тайното правителство. Биелек изказва природата на това споразумение с Алфа-Кентавър в интервю:

АБ: От тази планета редовно летят совалки до Алфа-Кентавър 4, които по силата на едно споразумение осигуряват безопасност за хора, търсени от правителството на САЩ. Съществува споразумение. Отнема около дванадесет часа, докато получиш разрешението. Очевидно са взели семействата си – своите сестри, братя, баща, майка, със себе си. Доколкото знам, все още са там.

СС: Кой кара совалката?

АБ: Изглежда правителството на Алфа-Кентавър, но не зная. Във всеки случай, тя лети редовно два пъти седмично. Не зная къде е мястото й за кацане. Разбира се, това се пази в тайна.

СС: Каква е формата на тялото им?

 

АБ: На съществата от Алфа-Кентавър ли? Като на хората – съвсем същата. На тяхната планета има много по-малко население. Те не са пренаселени. Те са напреднала цивилизация – малко по-напреднала от нас – не кой знае колко, но са по-напреднали. Те не харесали някои неща и начина, по който правителствените агенти третирали правителствените агенти, след като вече нямали нужда от тях и в резултат – не знам как се прави, но ако стигнеш до тях и поискаш убежище, ако ти издадат карта, просто се качваш на совалката и си там. Повече нищо не знам за тези двама души. Не съм ги виждал оттогава. Това с убежището е много интересна дребна подробност – на нашето правителство това не му харесва особено, но съществува споразумение и те го спазват. Очевидно съществува подобно споразумение и с другите правителства – според мен с всички земни правителства, но не съм сигурен. Имам чувството, че това споразумение включва и външни правителства. Съществува редовна връзка обаче [130].

Тази роля да доставят убежище на хора заплашени от правителството в сянка, показва че съществата от Алфа-Кентавър са много заинтересовани от социалната справедливост и помагат в прехода на Земята към доверчиво и възпитано глобално общество. Това е доразвито в следната телепатична комуникация от независим източник: „Тези от Алфа-Кентавър имат отворено общество, доверчиво (в добрия смисъл на думата) и любящо, така че те биха били полезни на вас в започването на съставяне на социални правила като алтернатива на съревноваващата се и конкуриращата се социална система[131]. Може да се заключи, че главните дейности на посланиците от Алфа-Кентавър са: да насърчават социалната справедливост и човешката свобода и отговорната употреба на напреднала технология. Глобалните решения които могат да се насърчат от тях включват: социална справедливост на глобално ниво, създаване на мирни зони или мирни убежища, човешки права и значително развитие.

 

Арктурианци

Последната извънземна раса която ще разгледаме поради нейната значимост, са Арктурианците, които са описани като „посели” Земята преди време, със свои членове и мирно съжителствали с други раси. Според Андрюс: „В древността тази планета е била разделена на сектори от 4 групи: Блондини, Сиви, големи гущероподобни същества от системата Капела и същества от системата Арктур[132]. Андрюс продължава и описва Арктурианците, които в момента играят ролята на наблюдатели в схватката за Земята и нейното население между различните извънземни групи. Кулиър описва Арктурианците като една от расите в контакт със Земята и че те се „опитват да помогнат” [133]. Според контактьорът „Адриан”, Арктурианците са извънземната раса с най-голям принос за кръговете в полята [134]. Той твърди че кръговете са правени както за да вдъхновяват хората за вероятни извънземни комуникации, така и за да предупредят негативните извънземни за последствията от техните действия да контролират и манипулират човечеството.

По-детайлно описание на Арктурианците е дадено от Кулиър:

Тази група същества е заселена в съзвездието Арктур. Тези човешки раси са много самостоятелни и поради много специфични причини са свързани със Земята. Те се считат за лечители. Много са горди с технологията си и изкуството на физическото изцеление, както и на емоционалното и духовното тяло. За тях се знае че са се намесвали в древното минало, за да помогнат да се разрешат различни сериозни конфликти в нашата част на вселената, като споделят своята уникална способност да показват на другите как да интегрират техният мироглед и чувства, за да се разреши конфликта. Те могат да бъдат много тихи и ще запазят доста от нещата за себе си. Като група са направили доста за да помогнат да се вдигне общото ниво на съзнанието във Вселената [135].

По-голямата част от информацията за Арктурианците идва от тези, които твърдят че са комуникирали телепатично с тях. Например д-р Норма Миланович в нейната книга „Ние Арктурианците”, описва нейната комуникация с тях чрез форма на компютърно подпомогнато автоматично писане [136]. Тя твърди, че Арктурианците са тук, за да:

...подпомогнат Земята с влизането й в Нова Ера на духовност. Те не могат да се намесват в свободната воля или в процеса на взимане на решения на който и да е землянин, но са тук за да образоват и помогнат да се вдигнат вибрациите на всички, които изберат пътешествието до новото измерение в което ще влезе Земята [137].

Арктурианците са описвани като имащи високо развита духовна култура и изтънчена технология, която им дава голямо влияние в галактиката. Друга личност, която телепатично комуникира с Арктурианците твърди, че те имат следната мисия на Земята:

Арктурианците са всеобщите пътеводители или администратори на контактния опит. Те имат желание да видят всичко да минава добре. Да видят, че вие научавате колкото се може повече чрез този процес и да ви подпомогнат по всеки възможен начин. Въпреки това тяхното влечение е към бъдещето на планетата като цяло и те обикновено имат по-особен подход – на минимална намеса. Те предпочитат да свършат възможно по-малко работа, за да постигнат огромен резултат. Ще ги намерите за ефикасни и много съзидателни в това дело. Те могат да са ви полезни в научаването на това как да играете, как да чакате за подходящия момент и как да правите няколко много важни неща за да успеете [138].

Следователно основните дейности на Арктурианците изглежда са: да интегрират духовни ценности с развити технологии и да предоставят стратегически съвети при трансформирането на планетните системи и да вдъхновят човечеството с възможността за извънземен контакт. Глобалните решения, с които Арктурианците допринасят, включват: прозрачно и отговорно управление, интегриране на глобалните финансови, политически и социални системи, да помагат на човечеството да се координира ефективно с другите извънземни раси, дипломация и решаване на конфликти.


В заключение основните дейности на Арктурианците и останалите извънземни раси, които стоят извън Военно-Индустриалния-Извънземен Комплекс, може да бъде обобщено както следва в:

 

 

 

Извънземни Раси

Основни Дейности

Подпомагане на Глобални Решения

 

 

Телосианци

(Земя)

 

Помагане на човечеството на повърхността да научи за древната история на Земята, връщане на дълголетието, промяна на нездравите системи от вярвания и защита на околната среда.

?Защита на околната среда.

?Насърчаване на биоразнообразието.

?Човешко здраве и дълголетие.

 ?Възстановяване на човешката история.

 

 

Лирианци

(Лира)

 

Разпространение на уникалната история на Нордическата човешка раса в галактиката и подпомагане в разбирането на човешката мотивация и потенциал.

?Възстановяване на човешката история и Лирианско наследство.

?Разбиране на галактическата история.

?Откриване на човешката същност.

?Дипломация и решения на конфликти.

?Глобално образование.

 

 

Веганци

(Лира)

 

Разпространение на уникалната история на тъмните/синекожи човешки раси в галактиката и подпомагане в разбирането на човешката мотивация и потенциал.

?Възстановяване на човешката история и Веганско наследство.

?Разбиране на галактическата история.

?Откриване на човешката същност.

?Дипломация и решения на конфликти.

?Глобално образование.

 

 

Плеядианци

(Плеяди)

 

Подпомагане на човечеството да намери свобода от насилническите структури, чрез повдигане на съзнанието.

?Универсални човешки права.

?Участие в демократични системи.

?Еволюция на човешкото съзнание.

?Глобално образование.

 

 

 

Проционци

(Процион)

Насърчаване на ефективно противопоставяне на извънземните подривни действия, развитие на многоизмерно съзнание, използване на умствени визуализации за спиране на извънземния контрол на съзнанието, следене на неприятелска извънземна дейност.

?Изобличаване на извънземни подривни дейности.

?Премахване на глобалната секретност за извънземните.

?Многоизмерно съзнание.

?Депрограмиране от контрола на съзнанието.

?Универсални човешки права.

?Интернет и глобални комуникации.

 

 

Тау-Китеанци

(Тау-Кит)

Изобличаване на извънземни подривни дейности и контрол, идентифициране на корумпирани елити и институции, повдигане на човешкото съзнание, неутрализиране на извънземния контрол на съзнанието и справяне с милитаризма.

?Изобличаване на правителствена/финансова корупция и манипулация на Елита.

?Следене на извънземната инфилтрация.

?Мултиизмерно съзнание.

?Депрограмиране от контрола на съзнанието.

?Решаване на конфликти.

 

 

 

Андомедианци

(Анрдомеда)

 

Улесняване на решенията на Галактическото общество в справянето му с конкретната ситуация на Земята, иновативни стратегии за разрешаване на конфликти, образование на младежта, кръгове в полята.

 

?Образование на кристалните деца.

?Мирно образование.

?Изобличаване на манипулацията на Елита.

?Подобрено глобално управление.

?Дипломация и решаване на конфликти.

?Извънземни комуникации.

 

 

Сирианци

(Сириус-А)

Подпомагат изграждането на подходяща екологична система за човешката еволюция като променят „био-магнетичната енергийна решетка” на планетата.

?Опазване на околната среда.

?Насърчаване на биоразнообразието.

?Повдигане на човешкото съзнание.

?Развитие на биосферата.

 

Умити

(Умо)

Споделяне на техническа информация, трансформация на научната култура и глобалното образование.

 

?Трансформация на научните парадигми.

?Развитие на алтернативни технологии.

?Образователни реформи.

 

Извънземни от Алфа-Кентавър

(Алфа-Кентавър)

 

Арктурианци

(Арктур)

Насърчаване на социалната правда и човешката свобода и отговорното използване на напреднала технология.

 

Интегриране на духовните ценности с развити технологии, доставяне на стратегически съвети в трансформирането на планетните системи, кръгове в полята.

?Социална справедливост на глобално ниво.

?Мирни зони.

?Човешки права и поддържане на развитието.

?Глобално управление.

?Интегриране на глобални политически, финансови и социални системи.

?Координиране на връзки с други извънземни раси.

?Дипломация и разрешения на конфликти.

?Извънземни комуникации.


Таблица 2. Извънземни Раси Извън Военно-Индустриалния-Извънземен Комплекс

 

4. Заключение

Въпреки че има известен брой други извънземни раси, които са били докладвани от хора с вътрешна информация и/или от контактьори, доказателствата сочат към това, че расите изследвани по-горе имат най-голямо значение за човечеството [139]. Основните цели на разграничението на расите по-горе, е степента в която те участват в технологичните размени и съвместни проекти с правителствата в сянка в САЩ и другите страни. Тези раси групирани в първата категория са в различна степен част от военно-индустриалния-извънземен комплекс (ВИИК), който тайно консумира огромни ресурси чрез черни бюджети в САЩ и други държави и инициира тайни проекти, които вредят на частни граждани, развиващи се държави и планетарната околна среда [140]. В контраст – тези извънземни раси извън (ВИИК) имат минимално влияние върху човешкото общество, защото не се допускат да контактуват с хората в по-голям мащаб, поради различни споразумения, които свързват здраво ВИИК. Тези споразумения са или ексклузивни за това коя раса да може да си кооперира с тайните правителства или пък в резултат на договорите расите които са извън тях възприемат политика на ненамеса.

Систематичните глобални проблеми причинени от ВИИК са утежняващо се бреме и непосредствена заплаха за човешката свобода и суверенитет [141]. Продължаването на досегашния стратегически отговор на извънземното присъствие от тайните правителства, играе в полза на тези извънземни раси, които искат да лишат човечеството от суверенитет и свобода. Алтернативата е да се работи с тези извънземни раси извън ВИИК, които изглежда имат искрени и добросърдечни интереси за човечеството. Партньорството с извънземни раси извън ВИИК, дава важна възможност за тези граждани, които са загрижени за тайните споразумения между правителствени агенции и расите влизащи във ВИИК. Работата с извънземни раси които стоят в измерението на човешката еманципация, повдигане на съзнанието и решаването на конфликти, доставя важни глобални разрешения на вредния ефект на огромния ВИИК, който продължава да бъде таен, недържащ сметка на никого и не представителен. Възможността да се обърнем към системни глобални проблеми причинени от близо 50 години на тайни договори с извънземни раси, стои пред всяка личност загрижена за бъдещето на човечеството и Земята. Отделните граждани и малки групи имат необходимия капацитет да идентифицират, намерят и кооперират с тези извънземни раси, които могат да помогнат с предоставянето на глобални решения на проблеми, които водят до свобода, повдигане на съзнанието и суверенитет за човечеството. Докато отделните граждани и малките групи обмислят огромните предизвикателства да работят с извънземни раси извън ВИИК, те могат да получат комфорт с думите на Маргарет Мийд: „Никога не се съмнявайте че малка група от мислещи, отдадени граждани може да промени света. Всъщност това е единственото нещо, което е успявало”.

 

Бележки под линия*:

[1] Искрено благодаря на Х. М. за неговата щедра подкрепа на това изследване, редакционна помощ и многото часове прекарани в дискусии и определяне на ролите на различните раси в тази статия. Също благодаря на Анджелика Уайтклиф за нейната щедра подкрепа и помощ по време на допълненията в този доклад.

 

[2] Паола Харис, „Свързване на Точките”... Логиката на НЛО Феномена (Wildflower Press, 2003) 76

 

[3] За дискусията относно разликата между контактьор и отвличан, вижте Тимъти Гууд, „Извънземна База: Свидетелствата за Извънземна Колонизация на Земята” (Avon Books, 1998) 1-2.

 

[4] За подробното изследване на 7 различни категории на документални източници за извънземното присъствие и степен на тяхната достоверност, виж Майкъл Сала, „Екзоплитика: Политически косвени изводи за Извънземното Присъствие” (Dandelion Books, 2004) глава 1. По-ранна версия на този доклад се намира на: http://exopolitics.org/Study-Paper1.htm

 

[5] Боб Херонимус, „Препис от Интервю с Боб Дийн, 24 март, 1996 г.”, публикувано он-лайн на: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

 

[6] Боб Херонимус, „Препис от Интервю с Боб Дийн, 24 март, 1996 г.”, публикувано он-лайн на: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

 

[7] Вижте за пример Паола Харис, „Свързване на точките”, 94-95.

 

[8] Вижте Ричард Бойлан, „Официално в MJ-12 – НЛО – Секретно-управленска група Разкрива Вътрешни Тайни”, http://www.swa-home.de/wolfdoc.htm

 

[9] Паола Харис „Свързване на точките”, 98

 

[10] За интервю с Алекс Кулиър виж Паола Харис, „Свързване на точките”, 140-145. Също го има и он-лайн на http://utenti.lycos.it/paolaharris/acollier_eng.htm

 

[11] За интервю с Алекс Кулиър виж Паола Харис, „Свързване на точките”, 140-145. Също го има он-лайн на http://utenti.lycos.it/paolaharris/acollier_eng.htm

Друг НЛО-изследовател, който намира Кулиър като последователен със своето независимо изследване и голяма база данни на хора с вътрешна информация, които я изнасят е Джон Грейс (познат като Вал Валериан), който е написал серията книги „Матрицата”, които могат да се намерят онлайн на www.trufax.org

 

[12] Виж Майкъл Сала, Стивън Хокинг, Черни Дупки и Алекс Колиер, rense.com (21 юли, 2004 г.) – http://rense.com/general54/zlecx.htm

 

[13] Алекс Кулиър, „Още за Сирианците”, „В Защита на Свещената Земя: Историята на Алекс Кулиър и неговия Персонален Конатакт със Зенетайската Култура на Андромеда”, (Brotherton Press, 1997) глава 5.

За он-лайн цитат виж Алекс Кулиър, последвалото интервю в Leading Edge от Вал Валериан, 5 май 1996 г. http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

 

[14] За описание на как това „правителство в сянка” е еволюирало в САЩ виж, Сала, „Екзополитика Политически косвени изводи за Извънземното Присъствие”, гл. 2.

 

[15] Виж, Сала, „Екзополитика Политически косвени изводи за Извънземното Присъствие”, гл. 2 и 3.

 

[16] Боб Херонимус „Препис от Интервю с Боб Дийн, 24 март 1996 г.”, публикувано онлайн на: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

 

[17] Вижте Филип Корсо. „Денят След Розуел” (Pocket Books, 1997) 34-35.

 

[18] Цитиран в Джордж С. Андрюс, „Извънземните Сред Нас” (Llewellyn Publications, (1993) 246-47.

 

[19] Вижте Дейвид Джейкъбс, „Заплахата” (Simon and Schuster, 1998), Бъд Хопкинс, „Нашественици” (Ballantine Books, 1987) и Карла Търнър, „Отвлечени: Поглед отвътре на плановете за отвличанията на хора от извънземни” (Kelt Works, 1994).

 

[20] Вижте Дейвид Джейкъбс, „Заплахата: разкриване на Тайните Извънземни Планове” (Simon & Schuster, 1999).

 

[21] Корсо, „Денят След Розуел”, 292.

 

[22] Робърт Бояджиян: „Изключителното Интервю със сержант Клифърд Стоун за назначението му в Розуел, Ню Мексико”, UFO UNIVERSE (Spring of 1989) – има го он-лайн на: http://www.eboards4all.com/866799/messages/23.html

 

[23] Боб Херонимус „Препис от Интервю с Боб Дийн, 24 март 1996 г.”, публикувано онлайн на: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

 

[24] Д-р Артър Хорн, „Империята Орион”. Намира се онлайн на: http://www.think-aboutit.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=257 Виж също Артър Хорн, „Извънземният Произход на Човечеството: Извънземно влияние върху Човешкия Вид, Биологична и Културна Еволюция” (A & L Horn, 1994).

 

[25] Милтон Уилям Купър „Произход, Идентичност и Цел на MJ-12”, „Виж Бледия Конhttp://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/maji007.html (Light Technology Publishing 1991).

 

[26] 1972 Предложението за Филмово Разкритиеhttp://www.presidentialufo.com/disclosure_72-75.htm

 

[27] Дейвид Джейкъбс, „Таен Живот, Документирани описания от първа ръка на НЛО-отвличания” (Fireside/Simon & Schuster, 1993).

[28] Чарлз Хол, „Хилядолетно Гостоприемство” (Authorhouse, 2002) том. 1-3. Хол има сайт, където има примерни глави и обобщения: http://members.lycos.co.uk/Charles_Hall/

 

[29] Хол, „Хилядолетно Гостоприемство” том 1, 245-8. За допълниетелно описание на Високите Бели и техният смущаващ нрав, виж Майкъл Сала, Чарлз Хол, Високи Бели и Ричард Бойлан, exopolitics.org (27 ноември, 2004 г.) http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-22.htm

 

[30] Виж Хол, „Хилядолетно Гостоприемство”, том 1. 447-9, 469.

 

[31] Виж Хол, „Хилядолетно Гостоприемство”, том 1. 451-4.

 

[32] За информация за договора между Айзенхауер и извънземните, виж http://www.exopolitics.org/Study-Paper-8.htm. За информация кога първо са били видени Високите Бели, виж Хол, „Хилядолетно Гостоприемство”, том 1. 236.

 

[33] Хол, „Хилядолетно Гостоприемство”, том 1, 440-54.

 

[34] Боб Херонимус „Препис от Интервю с Боб Дийн, 24 март 1996 г.”, публикувано онлайн на: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

 

[35] Р. А. Булaй, „Летящи Змейове и Дракони: История на Рептилианското минало на човечеството” (Book Tree, 1999).

 

[36] Виж Брантон „Офицер по сигурността в Дълси проговаря” във „Войните в Дълси: Подземни Извънземни Бази и Битката за Планетата Земя” (Inner Light, 199) гл. 11.

За он-лайн версия отидете на: http://www.ufoarea.com/government_dulce_branton_ch11.html

[37] Виж Уилям Хамилтън „Космическо Строго Секретно”. Има он-лайн извадка на http://www.crowdedskies.com/files/down/cog.html

 

[38] Виж Майлъл Сала „Докладът Дълси: Разследване на Предполагаеми Нарушения на Човешките Права в Съвместно Управляваната от Американци и Извънземни База в Дълси, Ню Мексико”. www.exopolitics.org (25 септември, 2003 г.). Има го на: http://www.exopolitics.org/Dulce-Report.htm

 

[39] Линда Мълтан Хоув, „Срещи Със Забележителни Извънземни” Списание Нексус, том 7. (Февруари-март, 2000 г.). http://www.nexusmagazine.com/JimSparx.html

 

[40] Линда Мълтан Хоув, „Срещи Със Забележителни Извънземни” Списание Нексус, том 7. (Февруари-март, 2000 г.). http://www.nexusmagazine.com/JimSparx.html

 

[41] Досието Лацерта, „Интервю с Рептилоид”, http://www.sabon.org/reptiloid/index3.html

 

[42] За дискусия относно правдивостта на Оле К., виж „Шведска история за извънземна женска рептилия”, http://www.100megsfree4.com/farshores/ufo02c3.htm

 

[43] За он-лайн информация за съзвездието Дракон и Алфа-Дракон отиди на: http://starryskies.com/The_sky/constellations/draco.html

 

[44] Алекс Кулиър, „Хайде да отговорим на някои въпросиhttp://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

 

[45] Алекс Кулиър, „Хайде да отговорим на някои въпросиhttp://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

 

[46] Виж Алекс Кулиър, „Драконианците”, „В Защита на Свещената Земя”, гл. 1. която се намира он-лайн на http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099e.html

 

[47] Виж Брантон „Офицер по сигурността в Дълси проговаря” във „Войните в Дълси: Подземни Извънземни Бази и Битката за Планетата Земя” (Inner Light, 199), гл. 11. За он-лайн версия отидете на: http://www.ufoarea.com/government_dulce_branton_ch11.html

 

[48] Виж Брантон, „Тайните на Мохаве” (Creative Arts & Science Enterprises, 1999), намира се он-лайн на: http://www.subversiveelement.com/UnderMojave1.html

 

[49] Алекс Кулиър, „Още за Цивилизациите в Различните Звездни Системи”, „В Защита на Свещената Земя”, гл. 6.

 

[50] Виж Робърт Темпъл, „Загадката Сириус” (Destiny Books, 1987) 204-27

 

[51] Алекс Кулиър, „Още за Цивилизациите в Различните Звездни Системи”, „В Защита на Свещената Земя”, гл. 6.

 

[52] Джон Куин, „Неумиращият Феникс: Проектът Монтоук и Форт Хироу Днес” (NewsHawk Inc, 1998) има го он-лайн на: http://psychicspy.com/monew.htm

 

[53] Престън Никълс, „Експерименти с времето – Проектът Монтоук” (SkyBooks, 1999) 65, 70

 

[54] Алекс Кулиър, „Още за Сирианците”, „Защита на Свещена Земя: Историята на Алекс Кулиър и неговия Персонален Контакт със Зенетайската Култура на Андромеда” (Brotherton Press, 1997), гл. 5. За он-лайн цитат виж Алекс Кулиър, последвалото интервю в Leading Edge от Вал Валериан, 5 май, 1996 г. http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

 

[55] Виж Кулиър, последвалото интервю в Leading Edge от Вал Валериан, 5 май, 1996 г. http://reptile.users2.50megs.com/cont/co121099h.html

 

[56] Даниел М. Салтер, „Живот с космическа намеса” (Light Technology, 2003) 186-88.

 

[57] Виж Салтер, „Живот с космическа намеса” 181-85.

 

[58] Виж Неруда, Интервю 1 – http://www.wingmakers.com/neruda1.html

 

[59] Виж Зaхария Сътчин, „Дванадесетата Планета” (Harper Collins Publishers, 1978).

 

[60] Захария Сътчин, „Ревизия на Битието” (Hearst Books, 1990).

 

[61] Алекс Кулиър, „Естеството на Нибиру”, „В Защита на Свещената Земя” гл. 6

 

[62] Виж Джим Марс, „Господство и Потайнство: Скритата история, която свързва Трилатералната Комисия, Фримасоните и Великите Пирамиди” (Perennial, 2001).

 

[63] Виж Рик Мартин „Интервю с Робърт Дийн”, „Спектърът” (11 декември, 2001 г.) Има го он-лайн на: http://www.thespectrumnews.com/papers/S0307.pdf

 

[64] За описание на система на политическата власт създадена за да се занимава с извънземни, виж Майкъл Сала „Провала на Властовата Политика като Стратегически Ответ на Извънземното Присъствие – Развиване на Човешкия Капацитет като Жизнеспособна Глобална Стратегия за Защита”, Изследователски Очерк #7 (1 януари, 2004 г.) www.exopolitics.org – он-лайн на: http://exopolitics.org/Study-Paper-7.htm

 

[65] Виж Майкъл Сала „Срещата на Айзенхауер с извънземните през 1954 г: Петдесетгодишнина от Първия Контакт?” (12 февруари, 2004 г.);

http://www.exopolitics.org; он-лайн на: http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

 

[66] Боб Херонимус „Препис от Интервю с Боб Дийн, 24 март 1996 г.”, публикувано он-лайн на: http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

 

[67] Виж Алекс Кулиър, „Повече за Сирианците”, „В Защита на Свещената Земя”, гл. 5, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html; Джордж Андрюс, „Извънземни приятели и врагове” (Illuminet Press, 1993); и Интервюто на Били Майер (20 ноември, 1988 г.) има го на: http://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/et066.html; За кратко описание на известен брой звездни системи с данни за живот и информация за извънземните раси, които твърдят че произхождат оттам, виж: http://www.anomalous-images.com/text/starsys.html

[68] Кулиър, „Извънземната Глобална Връзка: Лекция от Алекс Кулиър”, „В Защита на Свещената Земя”, гл. 1

 

[69] За дискусия за различните начини по които извънземните възприемат човечеството виж Майкъл Сала, „Екзополитика: Косвени Политически Доказателства за Извънземното присъствие”, 153-69.

 

[70] Ричард Бърд, „Изчезналият Дневник на Адмирал Ричард Бърд” (Inner Light Publications, 1992). Дневника на Адмирал Бърд се намира онлайн на: http://www.v-j-enterprises.com/byrdiar.html

 

[71] Цитиран он-лайн на: http://www.mslpublishing.com/about-mt-shasta.htm, виж също Уилям Хамилтън, „Космично Строго Секретно: Американската Секретна НЛО-Програма – Нови Доказателства” (Inner Light - Global Communications, 2002).

 

[72] Даян Робинс, „Телос: Обаждане от Кухата Земя и Подземните Градове” (Onelight.com Publishing, 2001).

[73] Брад и Франси Стайгър, „Звездните Хора” (Berkeley Books, 1981).

[74] Виж за пример, Джордж Адамски, „Вътре в Летящите Чинии”, он-лайн на: http://www.universe-people.com/adamsk_e.htm. За дискусия на преживяванията на значителен брой контактьори виж Тимъти Гууд, „Извънземна База: Свидетелства за извънземната Колонизация на Земята”.

 

[75] Виж Киндер, „Светли Години”. Майкъл Хорн е американският представител на Майер и има сайт, който дава детайли за диалога между скептиците и тези които подкрепят твърденията на Майер: http://www.andyettheyfly.com/

 

[76] Виж Гари Киндер, „Светли Години: Изследване на Извънземните Преживявания на Едуард Майер” (Publisher Group West, 1987).

 

[77] Стивънс Уендел, „НЛО Контакт с Плеядите” гл. 4. Има го он-лайн на http://www.etcontact.net/Other/ContactMeier/MeierChap4.htm

 

[78] Виж Джошуа Дейвид Стоун, „Скрити Мистерии, Извънземни, Древни Мистерийни Училища и Въздигане” (Light Technology Publishing, 1995) 38.

 

[79] Лиса Роял и Кейт Прайст, „Призма от Лира” (Light Technology Publishing, 1993). Виж също Алекс Кулиър, „Нашето Древно Наследство” в „В Защита на Свещената Земя”. Има го он-лайн на: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099d.html

[80] Арктуриански Ченълинг” (10 Януари, 2004 г.) има го он-лайн на http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm. Авторът лично е интервюирал и изслушал човека, който е получил тези телепатични комуникации от Арктурианците и намира информацията за последователна, кохерентна и правдива.

 

[81] За он-лайн списък на различни извънземни, които физически са контактували или комуникирали с Майер, виж: http://www.figu.org/us/ufology/statistics.htm

 

[82] За он-лайн справка с Ведите, отиди на: http://www.haryana-online.com/History/vedas.htm

 

[83] Джеферсън Соуза е цитиран от Брантoн, „Войните в Дълси: Подземни Извънземни Бази и Битката за Планетата Земя” (Inner Light, 1999) гл. 27. За он-лайн справка със Соуза виж: http://www.thewatcherfiles.com/dulce/chapter27.htm

 

[84] Алекс Кулиър за „Следващото Измерение” (10 октомври, 1998 г.) има го он-лайн на: http://www.outofthisworldradio.com/written_transcripts-Alex%20Collier%20.html

 

[85] Интервю на Били Майер, 20 ноември, 1988 г., он-лайн на http://www.figu.org/us/figu/billy_meier/interview.htm

 

[86] Р. Х. Чарлс, „Книга на Енох” (Book Tree, 1998). За он-лайн версия на „Книга на Енох”, отидете на: http://reluctant-messenger.com/enoch.htm

 

[87] Интервю на Били Майер, 20 ноември, 1988 г., он-лайн на http://www.figu.org/us/figu/billy_meier/interview.htm

 

[88] Интервю на Били Майер, 20 ноември, 1988 г., он-лайн на http://www.figu.org/us/figu/billy_meier/interview.htm

 

[89] Лиса Роял и Кейт Прийст, „Призмата на Лира: Изследване на Човешкото Галактическо Наследство” (Light Technology Publishing, 1993).

 

[90] Алекс Кулиър за „Следващото Измерение” (10 октомври, 1998 г., он-лайн на http://www.outofthisworldradio.com/written_transcripts-Alex%20Collier%20.html

 

[91] За описание на „Звездните семена”, виж Брад и Франсин Стейгър, „Звездните Хора” (Berkley Books, 1982).

 

[92] Стивънс Уендъл, „НЛО-контакт от Плеядите”, гл. 4. Он-лайн на: http://www.etcontact.net/Other/ContactMeier/MeierChap4.htm

 

[93] За он-лайн описание на Ера виж: http://www.billymeier.com/Plejarans/PlanetErra.html

 

[94] За описание на първата среща на Плеядианците с Майер и специалната роля, която му приписват, виж Майер „Първи разговори с една НЛО-личност” – вторник, 28 януари, 1975 г., он-лайн на: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

 

[95] Стивънс Уендъл, „НЛО-контакт от Плеядите”, гл. 4. Он-лайн на: http://www.etcontact.net/Other/ContactMeier/MeierChap4.htm

 

[96] Майер „Първи разговори с една НЛО-личност” – вторник, 28 януари, 1975 г., он-лайн на: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

 

[97] Кулиър, „Глобалната Извънземна Връзка: Лекция на Алекс Кулиър”, „В Защита на Свещената Земя”, гл. 1.

 

[98] Майер „Първи разговори с една НЛО-личност” – вторник, 28 януари, 1975 г., он-лайн на: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

 

[99] За описанията на Плеядианците, които не са съгласни с оценката на други контактьори, виж Майер „Втори Контакт”, понеделник, 3 февруари, 1975 г., он-лайн на: http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/2.htm

 

[100] Алекс Кулиър за Рептилиите. Интервю на Leading Edge от Вал Валериан – 5 май, 1996 г. Преиздадено в Свещен Космос.

 

[101] Виж Греъм Бетюн, „Пелядианци от Алцион” (Cosmic Intelligence Awareness, 1998).

 

[102] Джордж Андрюс, „Извънземни приятели и врагове”, 141

 

[103] Андрюс, „Извънземни приятели и врагове”, 149

 

[104] Андрюс, „Извънземни приятели и врагове”, 147

 

[105] Андрюс, „Извънземни приятели и врагове”, 143

 

[106] Андрюс, „Извънземни приятели и врагове”, 153

 

[107] Андрюс, „Извънземни приятели и врагове”, 164

 

[108] Виж Алекс Кулиър, „Повече от Сирианци”, „В Защита на Свещената Земя” гл. 5; За он-лайн цитат, виж интервюто на Вал Валериан на 5 май, 1996 г. http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

 

[109] Виж Форест Крауфорд по проблема с „НЛО ЖУРНАЛ ЗА ФАКТИ” (Box 17206, Tucson, AZ 85710), Пролет, 1991 г. За он-лайн справка виж Брантон, „Тайните на Мохавеhttp://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

 

[110] Форест Крауфорд, цитат от Брантон „Тайните на Мохаве”, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

Оригиналният източник е по проблема с „НЛО ЖУРНАЛ ЗА ФАКТИ” (Box 17206., Tucson, AZ 85710), Пролет, 1991 г.

 

[111] Това изтезание се предполага че е станало по нареждане на астронома Франк Дрейк, за който се твърди, че оглавява тайната мисия, виж Алекс Кулиър „Галактическа игра зад сцените”, „В Защита на Свещената Земя” гл. 4; виж също http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html

Виж брифинга за потвърждение на Джон Лиър за това, че Франк Дрейк е замесен: http://www.crowdedskies.com/pages/john_lear.htm

 

[112] Арктуриански Ченълинг (10 януари, 2004 г.)

Има го он-лайн на http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm

Авторът лично е интервюирал и изслушал човека, който е получил тези телепатични комуникации от Арктурианците и я намира информацията за последователна, кохерентна и правдива.

 

[113] Форест Крауфорд, „НЛО ЖУРНАЛ ЗА ФАКТИ” (Пролет 1991 г.)

За он-лайн справка виж Брантон, „Тайните на Мохаве”.

http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

 

[114] Форест Крауфорд, „НЛО ЖУРНАЛ ЗА ФАКТИ” (Пролет 1991 г.)

За он-лайн справка виж Брантон, „Тайните на Мохаве”.

http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

 

[115] Алекс Кулиър, „Нека да отговорим на някои въпросиhttp://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

 

[116] Алекс Кулиър, „Съвета Андромеда”, „В Защита на Свещената Земя”, гл. 1

За он-лайн цитат отиди на: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099b.html

 

[117] Виж Интервю със Сийн Дейвид Мортон „Човекът който падна на Земятаhttp://www.delphiassociates.org

Също и на: http://www.theuniversalseduction.com/articles/morton.html

 

[118] За он-лайн информация за звездната система Сириус, виж „Сириус 2http://www.solstation.com/stars/sirius2.htm

 

[119] Алекс Кулиър, „Още за Цивилизациите в различните звездни системи”, „В Защита на Свещената Земя”, гл. 6. За он-лайн дискусия относно възможностите за живот на планети около Сириус-А, виж: http://www.exoplaneten.de/sirius/english.html

[120] Това ще е планетарен модел на био-магнетична система на човешкото тяло, виж Робърт О. Бекър, „Електрическото Тяло: Електромагнетизъм и Основите на Живота” (HarperCollins Publishers, 1987). Виж също Брус Л. Кати, „Енергийната решетка” (Adventures Unlimited Press, 1997).

 

[121] Хю Матлок „Арктуриански Ченълинг” (10 януари, 2004 г.), он-лайн на http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm

Авторът лично е интервюирал и изслушал човека, който е получил тези телепатични комуникации от Арктурианците и намира информацията за последователна, кохерентна и правдива.

 

” (Brotherton Press, 1997) гл. 5. За онлайн цитат виж: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

 

[123] Виж Антонио Рибера и Уендъл Стивънс, „НЛО-контакт от планетата УМО”, (НЛО фото-архиви, 1986 г.) За он-лайн информация относно умитите виж „Случай с техническа информация на високо ниво дадена от УМО – цивилизация с първи стъпки в междупланетните пътувания”: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[124] Цитиран в „Случай с техническа информация на високо ниво дадена от УМО – цивилизация с първи стъпки в междупланетните пътувания” http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

 

[125] Виж Антонио Рибера и Уендъл Стивънс, „НЛО-контакт от планетата УМО”, (НЛО фото-архиви, 1986 г.) За он-лайн информация относно умитите виж „Случай с техническа информация на високо ниво дадена от УМО – цивилизация с първи стъпки в междупланетните пътувания”: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

 

[126] Цитиран в Антонио Рибера „ЕКСПЕДИЦИЯ ОТ УМО ДО ЗЕМЯТА

Он-лайн на: http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[127] Виж Кулиър, „Интервюта на Leading Edge от 1996 г.”, „В Защита на Свещена Земя”, гл. 4 – http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html

 

[128] Виж Елизабет Кларър, „Отвъд Бариерата на Светлината” (H. Timmins, 1980). Он-лайн информация на Кларър има тук: http://www.galacticdiplomacy.com/Klarer-home.htm

 

[129] Джон Куин „Неумиращият Феникс: Проектът Монтоук и Форт Хироу днес”. Он-алйн на: http://psychicspy.com/monew.htm

 

[130] Интервю на Ал Биелек от 1991 г. Има го на: http://www.freezone.org/mc/e_conv06.htm

 

[131] Хю Матлок „Арктуриански Ченълинг” (10 януари, 2004 г.), он-лайн на http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm

Авторът лично е интервюирал и изслушал човека, който е получил тези телепатични комуникации от Арктурианците и намира информацията за последователна, кохерентна и правдива.

 

[132] Андрюс, „Извънземни приятели и врагове”, 158.

 

[133] Алекс Кулиър, „Още за Сирианците”, „В Защита на свещената Земя”, гл. 5

За он-лайн цитат виж” http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

 

[134] Виж интервюто със Сийн Дейвид Мортън „Мъжът, който падна на Земятаhttp://www.delphiassociates.org

И на: http://www.theuniversalseduction.com/articles/morton.html

 

[135] Кулиър, „Писма от Андромеда”, (Април, 1996 г.) Има го на: http://www.elfdata.com/darkside/lfa/newsletters/v2n2universe.html

 

[136] Норма Дж. Миланович, „Ние Арктурианците” (Истинско преживяване) (Athena Publishing, 1990).

[137] Миланович, „Ние Арктурианците”, задна корица.

 

[138] Хю Матлок, „Арктуриански Ченълинг”, (10 януари, 2004 г.)

Он-лайн на: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm

Авторът лично е интервюирал и изслушал човека който е получил тези телепатични комуникации от Арктурианците и намира информацията за последователна, кохерентна и правдива.

 

[139] Другите извънземни раси включват Колдасианци, виж http://www.galactic-server.com/rune/kold1.html, тези от Алфа-Лебед, виж Алекс Кулиър: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html; и тези от Алтаир, съзвездие Орел – виж Майкъл Улф: http://www.swa-home.de/wolfdoc.htm

 

[140] Виж Майкъл Сала, „Доклад за черния бюджет – изследване относно „черния боджет” на ЦРУ и Втория Манхатанов проект”. Scoop (30 януари, 2004 г.) http://www.scoop.co.nz/mason/stories/HL0401/S00151.htm

 

 [141] За он-лайн описание на системните глобални проблеми, виж Ричард Х. Робинс, „Глобални проблеми и културата на капитализма”, второ издание (Alyn and Bacon Publishing, 2001).

За он-лайн информация отиди на:

http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/default.htm


 

В процеса на редакция на бележките се оказа, че около 50% от посочените линкове, вече не съществуват в интернет. Несериозно ще бъде да си позволим да отдадем всичко на случайността и проблеми по поддръжката на самите сайтове. Цензурата в интернет е по-активна от всякога. – Н.


http://www.exopolitics.org/Report-ET%20Motivations.htm

 

Превод: Alien

Редакция: H.

 

 

 

 

scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 300 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 544
Брой прегледи на съдържанието : 8728398Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License