Галактическата история според aндромеданците Печат
Статии - Извънземен разум
Написано от Alien   
Сряда, 07 Август 2013 13:20

 

asteroid21

Следното изложение е част от последната лекция на Алекс Кулиър преди той да се оттегли от НЛО сцената през 2002 г. (Наскоро той отново се завърна, но това е отделна тема). Доскоро тази лекция не беше публикувана никъде и е малко известна. Тя засяга информация дадена на Алекс от „андромеданците“ и е пряко свързана с галактическата история и точно в тази връзка намираме някои нейни части за изключително интересни, защото са дискутирани детайлно в книгата и най-вече в следговора на „Произход и история на Империите Орион и Сириус“. Макар гледната точка към галактическите събития тук да е прокарана през различна перспектива, много ясно се открояват няколко ключови елемента, които очевидно стоят в основата на повечето събития в галактиката. Следва и самия материал.

 

Земната история, която всички ние учим, е меко казано доста повърхностна. „Еволюирали“ сме от едноклетъчни организми и на практика ние сме един инцидент. След това нещо доста странно и същевременно чудодейно се „случило“ на двойка шимпанзета и хоп – ето ни и нас. Истинската история обаче е по-различна от умишлено изфабрикуваната такава.

Според андромеданците е съществувала древна раса позната като „Основателите“, а някои извънземни я наричат „Паа Тал“ и тя е създала масивна тераформираща програма, която пригажда планетите за живот.


Те правят това, за да пригодят тези планети и слънчеви системи, така, че да са подходящи за различни организми и изграждат екосистеми изпълнени с водород, кислород, метан и амоняк. Екосистемите са базирани на различните видове газове и са стартовата точка на колонизацията с микроорганизми и всякакъв друг живот. Използва се бомбардировка с комети и планетоиди, за да се промени ротацията и химическите елементи на планетата.

В този процес много често различни луни биват поставяни или добавяни към отделните планети с цел да сe повлияе на тяхното въртене докато самите планети биват приближавани или отдалечавани към слънцето, така че да се увеличава или намалява радиацията, която получават.


Искам да наблегна на това, че практиката да се местят планети по-близо или далеч от слънцето, както и да се местят или добавят луни, е нещо което масово се прави дори и днес в цялата галактика. Това е процес на изграждане на слънчеви системи и се случва доста често. Има раси, които могат да го правят и дори андромеданците могат да изграждат слънчеви системи.


Изглежда всички тези проекти са заложени така, че да обхванат достатъчно много звездни системи и планетарни тела, които да се пригодят за живот. На по-късен етап някои извънземни раси открили малки машини, които били построени толкова назад във времето, че никой не може да даде отговор със сигурност кой ги е построил. Те не могат да бъдат възпроизведени отново и не се знае по какъв точно начин са били построени.


Изумително е, но тези машини все още работят. Те нямат име, което да може да бъде изречено на английски. Те дори нямат символ, който ние можем да разберем. Беше ми обяснено че това са машини от антиматерия, а те самите произвеждат материя. Те са като компютри, които вие може да програмирате за всичко, което искате и тези машини буквално ще го произведат във физическа форма.


Доколкото разбрах към днешна дата има открити 7 функциониращи такива машини като 7 различни извънземни раси притежават по една от тях. Тези така наречени (поради липса на по удачна дума) произвеждащи атоми машини, са били открити при археологически разкопки. Такава машина има и на нашата планета тук. При археологическите разкопки били открити и високотехнологични строителни комплекси, огромни машини както и тераформиращи екосистеми.


Самите aндромеданци, по отношение на технология са около 4 500 години по-напред от земната такава. Това обаче е изчислено от гледна точка на нашето разбиране за време. Една година е равна на 365 дена, което е една обиколка на планетата около Слънцето. Те обаче броят годините по съвсем различен начин и нещо повече – почти всички извънземни раси го правят така.


Според тяхното разбиране, това, което се счита за година, е периода през който всяка една клетка в техните тела бива напълно дупликирана или репликирана. Ако изчисляваме нещата по този начин, 1 година би била равна на около 7 календарни години.

За андромеданците е нужно около 34 години техните тела да подменят всяка клетка в тях. Така че е трудно да се дават точни дати особено по отношение на фиксиране на различни събития случили се в историята и приравнени към земния календар. В действителност ако кажа, че нещо се е случило преди 4 хиляди години, в действителност периода е доста по-дълъг.

На тях им беше изключително трудно да ми обяснят каквото и да е изразено в земно време защото те не работят със същата концепция за време.

Всички археологически свидетелства, записи и легенди насочват към това, че „Основателите“ или „Паа Тал“ са създателите на тази галактика. Тяхното „изчезване“ изглежда е било целенасочен процес. Днешните извънземни раси не знаят почти нищо за тях – те просто не знаят.

Когато „Паа Тал“ напуснали галактиката според археологическите данни се появили други съзнателни форми на живот, рептилии, хора, както такива базирани на плазма или метан. Всички те започнали да се появяват в галактиката в пълната си форма! Помислите добре върху това. Те се появили в пълната си форма. Това означава, че те са дошли отнякъде другаде или са доведени отнякъде другаде.

Нямало милиони и милиони години еволюция в този процес. И тук виждаме същия проблем, който имат и нашите археолози тук на Земята. Те са възприели еволюцията, но за нея няма доказателства в геологическите и археологическите открития. Просто няма. Създанията се появяват в пълната си форма. (Този въпрос е обяснен изключително подробно в следговора на книгата.бел. Alien)


Според андромеданците съществува „Създател на творението“. Според техните традиции, те считат че този създател не носи доминантната мъжка честота. Те считат, че „той“ носи „доминанта женска честота“. Според тях създателят е богиня и тя съществува. (Това твърдение на aндромеданците е едно от най-ключовите в този текст, защото засяга проблем, който може да бъде тълкуван на няколко различни равнища и именно такова детайлно обяснение на тази тематика присъства и в следговора на книгата. Освен всичко друго този текст от лекцията деликатно ни насочва и към „политическата обвързаност“ на андромеданците.бел. Alien)


Андромеданците твърдят, че в периода преди 544 и 245 милиона години различни извънземни раси започват да откриват начини за пътуване в космоса, като повечето са ограничени само до собствената си слънчева система. Някои обаче успяват да излязат от собствените си слънчеви системи и започват да откриват и контактуват с други култури.

Започва периода на търговията между различните звездни системи. Установяват се определени търговски пътища, като се договарят различни условия за ползване. Споделянето на технология започва бързо да се развива, както и разработката на нови системи за пътуване в космоса. Били изготвени и различни договори между отделни раси и звездни системи. Само бегло ще спомена, че е имало доста конфликти между раси базирани на кислород и тези на водород.

Една определена раса, която била особено напреднала в космическите пътувания, започнала да изследва галактиката. Това били алфа-драконианците. Според андромеданците те били първите, които успели да напуснат собствената си планета и по това време били най-напреднали от всички. Техните летателни апарати били издълбани отвътре луни и планетоиди, които те „ремонтирали“ и построили в тях собствени вътрешни екосистеми и същевременно с това монтирали задвижваща тяга. Някои от тях използвали гориво, което не е петрол, а подобно на гел и било добивано в тяхната звездна система.


В периода преди 245 и 65 милиона години много от планетарните цивилизации имат напълно развит космически транспорт. Междупланетната търговия е изключително добре организирана, а нуждата за естествени ресурси увеличава още повече изследванията на галактиката от страна на тези същества.


Най-добре установените раси в галактиката по това време са от Алфа Дракон, Орионските звездни цивилизации и звездната система Лира. Между тях се сформирали много планетарни съюзи, които определили правилата за колонизация и разпростирането в галактиката.


Били открити и „космически магистрали“ (подобни на така наречените „червееви дупки“ или тунели). Те били открити през този период. До днес са открити 17 такива тунела, които свързват различни части на галактиката.

Няколко от тях обаче били проход към други галактики. И трябва да имаме предвид, че поне един от тези „тунели“ е свързан с галактиката Андромеда. По този начин се пътувало изключително бързо.

С разширяването на галактиката, обаче, много от тези „тунели от фокусирано време“ (така андромеданците описват тунелите) започнали да се повреждат. Нито една от расите обаче не знаела как точно били построени те и кой точно ги е построил. Точно затова не можело да бъдат поправени – именно защото не знаели метода на изработка. Имало предположения, че те са дело на „Основателите“, като по този начин те успели да извършат цялото това тераформиране и строеж на екосистеми в галактиката в подготовка за идването на новия живот. Но това било просто предположение. Истината е, че не знаят със сигурност. Може да са били построени и от някой преди тях. Според андромеданците 3-та плътност, както ние я познаваме, е на 21 милиарда години. А цялата вселена с всички нейни измерения е на 21 трилиона години измерени в земно време. Според андромеданците само 2 от тези тунели не са повредени в нашата галактика. Така че от 17 само 2 са функциониращи. Същевременно, докато търговията се увеличавала, разпростирането на различни форми на живот заело своето място. Експериментирането с посаждане на различни форми на живот и растителност било провеждано с пълна пара.


Нека се върнем отново към датите.

В периода преди 245 и 65 милиона години нашите извънземни предци посаждали растителност и форми на живот от една звездна система на друга. Според андромеданците посаждането на живот се извършва само с такива форми, които имат потенциал. Според тях този потенциал може да бъде развит само в сложни екологични системи. А най-сложната екологична система е тази базирана на кислород. Истински сложните екосистеми се срещат на сравнително малък брой планети в галактиката. Те разбира се като бройка може да са няколко милиарда, но предвид факта колко слънца и планети има изобщо в галактиката – те фактически са малък брой. Като цяло обаче екосистемите базирани на водород са много повече. Счита се че второто най-важно нещо във вселената след съзнанието е именно изграждането на сложна планетарна екосистема. Видовете разбира се идват и си отиват, но една напълно богата биосфера би просъществувала докато не бъде компрометирана по друг начин. Динозаврите, птиците, плодовите дръвчета са били донесени на нашата слънчева система и са били посети в 3 екосистеми. Земята, Марс и Уран. За всички развити извънземни раси и техните цивилизации запазването на биосферата било необходимост.


И така... нашата слънчева система започва да бъде посещавана все повече и повече.

Първата напълно самоподдържаща се биосфера била наречена „Едем“ и ще използвам точно тази дума защото точно така я наричат орионците, тези от Нибиру и плеядианците. (Това е изключително интересен факт, тъй като в книгата имаме на практика същото твърдение и то е че на езика на Орион изградената екосистема-градина, се е наричала Едем и най-важното – че подобни светове-градини съществуват в рамките на огромните космически кораби-майки.бел. Alien)


Едем била точно като градина. Напълно трансплантируема биосфера, която има всичко необходимо, за да съществува и на друго място.

Нашите създатели не винаги летят в огромни кораби, което може да е донякъде заблуждаващо. Те обаче са се научили да пътуват и с по-малки апарати подсигурявайки си всичко, което им е необходимо или възможността да си го произведат. Всеки кораб-майка обаче има своя вътрешна екосфера.


Ако наблюдаваме разузнавателен кораб, ние виждаме летателен апарат с размери от порядъка на 6-7 до 160 км. Кораб с големина 160 км. може да има някакъв вид екосфера вътре в себе си, защото има екипаж и този екипаж има нужда от храна. Така те правят паркообразна обстановка вътре в кораба и създават екосфера в него. Повечето от корабите, които са катастрофирали на Земята са просто малки кораби-разузнавачи.

Ако кораб с размери от порядъка на няколкостотин км. удари Земята, това би причинило смяна на полюсите и всички биха узнали за този факт. Но по въпроса за много големите кораби... Ще ви дам пример с един андромедански кораб-майка.


Тези кораби представляват напълно завършени сфери и от вътрешната си страна те са напълно завършени светове сами по себе си. В центъра на тези кораби се намират екосистеми под формата на паркове с огромна големина. Този който аз видях беше с дължина над 30 км. от единия до другия край.


Самият кораб беше с големина 1500 км. и за да видя буквално всяка част на кораба щяха да ми трябват 25 години. Толкова огромен беше. Имаше буквално всичко.

В тези паркове вие дори не можете да разберете, че се намирате в космически кораб. Бихте си помислили, че сте в някой национален парк в САЩ. Те са напълно завършени сами по себе си и можете да видите всякакви растения там.

Когато се колонизира една планета те изпращат екип на повърхността и изграждат всеки път своеобразен „Едем“. Това което правят е буквално да спуснат 12 цилиндрични антени. Те поставят тези антени под земята – поне 2 км. под нея. След това тези антени се свързват. И когато се свържат те създават купол – честотен купол.


След това разтоварват растенията, плодните дървета и всичко от което имат нужда и тази биосфера бива направена така, че да пасва на тяхната физиология. Не трябва да има прекалено много кислород или въглерод, а само точно толкова, колкото е необходимо. Извън тази система условията може да са различни, но тогава просто се ползва космически костюм. Но когато те се върнат – те се завръщат към тяхната си биосфера – все едно живеят на собствената си планета.

Точно за това говоря. Точно това е Едем. За това говори и Ричард Хоугланд във връзка с куполните структури и тяхното предназначение.


Първата такава градина била основана в Северна Америка на границата между днешните щати Ню Мексико и Аризона. Тя била основана от Ciakar – форма на живот базирана на водорода. Водородът е газ и нашата физиология не ни позволява да го дишаме и да живеем в подобна околна среда. Тази колония била основа преди 899 701 години. Тази биосфера била населена от рептилианска цивилизация с кастова система. Тази биосфера била построена от офицерската каста, а не от кралската такава.


След това Орион установява Едем. Те дошли от Ригел и Бетелгейзе. Те установяват своя пръв Едем в днешен Китай преди 763 132 години.

Скоро след това Капела, част от Голяма Мечка установява своята напълно функционираща градина преди 741 237 години на територията на днешно Южно Чили.

След това идват и тези от Вега, познати като лирианци. Те установяват колония преди 701 655 години в Северна Африка на територията на днешната граница между Либия и Нигер. Искам да знаете, че от археологическа гледна точка в Етиопия има абсолютно изумителни неща, които са били изоставени и които „пещерните хора“ определено не са построили.

Следват тези от Касиопея преди 604 003 години. Това е изцяло инсектоидна раса, която прави колония в днешен Алжир.

Следва Нибиру, както всъщност са познати днес. Те правят своя Едем преди 585 133 години в Египет. След това Орион изпращат друг „екип“ на Земята преди 87 300 години близо до днешен Пърт, Австралия. Разположението на тези точки обаче не е било на същото място, каквото е то днес от гледна точка на географска ширина. Някои от колониите след известно време напуснали планетата, защото получили информацията, която им била необходима.

Лирианците се завръщат преди 83 400 години. Някой ходил ли е в Баската държава? Никой не знае откъде е произлязъл техният език. Това е древен лириански език, който е оцелял. Той е извънземен. Фактически всички езици са такива, но този специално е много близо до оригиналния.


Орион се връща отново преди 73 414 години в местност до границата между Венецуела и Бразилия.


71 933 пр. н.е е основана Лемурия като обща колония. Всички раси местят техните градини на континент в Тихия Океан. Тези раси са лирианци, плеядианци, от Сириус А и др.

57 600 пр. н.е е основана Атлантида. В периода между основаването на Лемурия и Атлантида плеядианците си тръгват ядосани от неразбирателство. Те обаче се връщат при основаването на Атлантида. На практика всички които основават Атлантида са базирани на кислород с изключение на Нибиру. Някои от Нибиру дишат кислород, защото идват от Сириус. Но други дишат водород. Те все пак могат да функционират ползвайки специален костюм.

31 017 пр. н.е Лемурия е унищожена от война.

27 603 пр. н.е Атлантида е унищожена.

 


Превод със съкращения: Alien

 

 


scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 231 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 544
Брой прегледи на съдържанието : 8728291Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License