Излъчватели в холограмата Печат
Статии - Езотерика
Написано от Alien   
Петък, 03 Януари 2014 21:45

 

hologram2 introСъществуват различни светове, за които повечето хора остават напълно неосъзнати поради факта, че сме временно лимитирани да възприемаме околния свят само с нашите пет сетива. Във всеки един момент обаче ние сме заобиколени и в нас проникват множество вълнови форми, които се движат през тази илюзорна холографска вселена. Нашите сетива постоянно интерпретират и превеждат само малка фракция от тези вълни. Ние бъркаме данните, които възприемаме със сетивата си като единственото „реално“ и по този начин оставаме неосъзнати за безброй други светове. Въпреки всичко върху нас оказват въздействие и тези вълнови форми, които са отвъд нашите възприятия. Всеки, който осъзнава тази основна метафизична истина би разбрал, че е напълно възможно да се използват различни видове „ИЗЛЪЧВАТЕЛИ“, както с човешки така и с „друг“ произход, които да генерират определени вълни на специфична честота. Тези честоти могат да имат много широк спектър от различни ефекти. Те могат както да повдигат, успокояват, лекуват и подхранват, така и да бъдат използвани да влияят на човешкото съзнание, да установяват контрол и да доминират цялата холограма и всеки, който е податлив на тези „трансмисии“. Ако сте напълно несъзнателни за тези вълни, може да бъдете уязвими поради начина по който оперира тази преходна илюзорна холограма, приемайки различни изкуствено създадени трансмисии, които възприемате за „реалност“. Нашите сетива са механизмите, чрез които електрическите импулси изпращат съобщения до мозъка ни. Мозъкът интерпретира тези импулси в зависимост от индивидуалните ни особености, които са базирани на огромен брой фактори, включително и нашите други инкарнации. Виждаме само това, което сме способни да видим и всички усещаме света по-доста различен начин. Точно както и нашите компютри, телата ни са програмирани с различни програми, а сетивата ни продължават да ни програмират през целия ни живот. Така човек се превръща в това, което мисли и вярва. Начинът по който всички ние интерпретираме вълните, които ни обграждат зависи изцяло от нас самите, но истинската ни същност остава скрита в събиращите данни превозни средства за души (човешките тела), опитвайки се да си спомним кои наистина сме всъщност докато сме потънали в изпаренията на излъчвателите на Майа.

 

Потъвайки все по-дълбоко и все по-дълбоко в материята чрез Майа и нашите сетива, съзнанието ни бива „сварено“ до степен да забравим кои сме. Къде е изхода? Целта на нашето „събиращо данни тяло“ или („практири“), е да изследва тази илюзорна холограма и да предостави на наблюдателя (духа или „пуруша“) нови опитности. Има и посредник между тялото и духа и той се нарича „будхи“. Тази санскритска дума не бива да се бърка с лицето Гаутама или неговата религия, думата е извлечена от корена „будх“ който означава „да знаеш“. Този фактор се явява отличителния принцип, който позволява на духа да трупа знание за себе си. Това, което е интересно в случая е, че „будхи“ комуникира с информацията идваща от тялото и я предава на духа под формата на чувства. По този начин е невъзможно да натрупаме духовен опит без чувства. В тази връзка е много показателно, че някои извънземни раси са изключително хищнически настроени към човешкото ДНК и хормоналните секреции, като вероятно чрез тях искат да достигнат до това, което им липсва изначално. В някои стари индийски религиозни текстове се споменава също че „боговете“ нямат чувства и че само човешките същества имат такива.

Духът се наслаждава на света чрез тялото. Изживяванията се проектират и проиграват отново и отново в рамките на различите илюзорни времеви периоди и епохи, като се сменят мъжки и женски самоличности. По този начин духът започва да си дава сметка (чрез огледалото на интелекта на будхи) за правилата на Играта, която бива изиграна от самия Творец. По този начин духът осъзнава, че е бил заблуден и объркан от Майа и че погрешно е идентифицирал своето съзнание с дейността на неговото тяло (практири). В крайна сметка той си спомня и се връща към своята истинска природа в лицето на Източника. Това се случва в резултат на способността на духа да различи „истината“ от „илюзията“.

Когато излезе първата част на филмовата трилогия „Матрицата“ много хора инстинктивно откликнаха на нейното съдържание поради факта, че във филма се разкриваха фундаментални истини. Вселената наистина е илюзорна холографска матрица съставена от различни честоти и различни вълнови форми, които вибрират със специфични вибрации. Зад завесата няма нищо друго освен огромен океан от етерна енергия. Всичко което чувате, виждате и докосвате не е нищо повече от електрически сигнали, които биват изпращани до вашите сетива и мозък посредством целия този океан. Всяко едно от сетивата поддържа останалите, изграждайки по този начин пълната картина. Самите сигнали биват интерпретирани в зависимост от нашето собствено програмиране, както и от специфичното ни ДНК.

Първият филм от споменатата трилогия като че ли разкри прекалено много истини относно „тъмните сили“, които контролират нашата локална земна матрица включително и чрез медийно-развлекателната индустрия. Метафорите, които бяха представени в него достигнаха до психиката на много хуманоиди в „полусънно“ състояние. Продълженията на трилогията бяха умишлено изпълнени със съкрушителни образи на безпомощност пред силата на „контрольорите“. Това което първата част изразява е основната истина, че матрицата не е реална. Това послание е в пълно съзвучие с редица метафизични принципи обясняващи, че истинската природа на тази вселена е „преходна илюзорна холограма“.

 

(Не по-малко интересен в това отношение е и филмът „Dark City“, който излиза година преди първата част на „Матрицата“. В него се описва как една извънземна раса, стара „колкото времето“, е успяла да произведе технология, която в комбинация с волята на собствените им умове, позволява да се „настройва“, контролира и моделира „физическата реалност“. Контролът и манипулацията над физическата реалност обаче изглежда не са им достатъчни, за да постигнат удовлетворение. Те са в постоянно търсене на нещо, което да ги спаси от собственото им падение (тъй като цивилизацията им загива) и се опитват да го открият в „човешкото преживяване“. Те се опитват да разберат какво прави хората такива каквито са и провеждат всякакви експерименти с отвлечени от тях хора, за да постигнат целта си. Дори в една конкретна сцена се казва директно: „Трябва да станем като вас“. За целта те дори imprint-ват спомените и преживяванията си на „тестовите субекти“, за да могат да са максимално близо до разбирането за човешкото преживяване, но нещо все им убягва. Експериментът, който провеждат в своята космическа станция, която е маскирана като град, силно наподобява опитите, които са описани в статията „Живот между инкарнациите-програмиращите станции“, макар и в по-малък, но по-концентриран мащаб. Те изграждат града като съвкупност от спомените на хората от различни епохи и минали времена, но смесени в едно. Спомените на хората са постоянно подменяни, така че доста често те напълно сменят своята самоличност, за да могат извънземните да проучат, „рафинират“ и проумеят кое е това, което ги прави хора, въпреки напълно различните самоличности, които им се предоставят. В крайна сметка се оказва, че човешкият потенциал за различни индивидуалности е далеч по-голям и в това се крие разликата, защото извънземните имат общи спомени и споделят колективно съзнание. – бел. Alien)

Съществуват и други видове вселени, но тази в която се намираме в момента се характеризира главно със своя поляритет и свободната воля да се избира между различните полярности. Нашият свят е изграден от вълнови форми, които носят честоти на съзнанието в рамките на този спектър. Когато се насочваме към определена честота, ние се свързваме с нея чрез нашите мисли и действия и всичко това директно оказва влияние на нашето съществуване, изменяйки холограмата.

Въпреки че повечето от хората са в неведение за много други светове и йерархии на същества, които съществуват и винаги са били сред нас, те постоянно ни заливат със своите трансмисии и оказват както пряко, така и подсъзнателно влияние на нашите възприятия. Различните групи извънземни същества действат съобразно своите цели и перспектива, както и в зависимост от нивото си на разбиране на вселенските метафизични истини. Факта, че някои от тях притежават напреднала технология не ги прави „по-напреднали в своето съзнание“, нито пък означава, че те взимат присърце интересите на човечеството. Излъчвателите, които оказват много силно и в голяма степен злокобно влияние върху човешкото съзнание в последните години, без съмнение са кулите, които предават телевизионен и радиосигнал, предавателните станции на мобилните апарати и проекти като HAARP. Към всичко това обаче, трябва да се прибавят и различните скрити окултни методи, които биват използвани за влияние върху съзнанието, които са базирани на силата на ритуала, жертвата, страха, болката и войната. Не на последно място по значимост е целият арсенал от химикали, който се изсипва ежедневно в храната, водата и въздуха и доста буквално обърква ендокринната система на хората. Освен, че предизвикват различни заболявания, тези химикали блокират епифизата и хипофизата. Вашата способност да виждате „невидимите светове“ се регулира от функцията на тези жлези. Цялата тази съвкупност от излъчватели формира картината на „реалността“ в диапазона, в който повечето хора оперират. През последните 6000 години, „благодарение“ на тези изкуствени влияния, обикновено хората са поставени пред дилемата да избират между това да се превърнат в тирани или да станат жертви на тираните. Това което различните извънземни раси в крайна сметка излъчват като сигнали към нашите сетива е просто отражение на техните собствени ограничения съотнесени към честотите на излъчване на тяхното собствено съзнание. Те са част от външната илюзорна холограма. Единственият бог е вътре в самите вас!

(Опити да се влияе мащабно не само върху човешкото съзнание, но и върху цялата обграждаща ни „физическа материя“ се правят през цялата (сравнително кратка) история на последната човешка цивилизация. Основната разлика се явява факта, че в днешно време самата „човешка цивилизация“ е впрегнала доста сериозен ресурс в това направление, който на моменти може да бъде достойна конкуренция на постоянните „извънземни излъчватели“, които винаги са облъчвали планетата и са с най-голям принос за формирането на нашата „реалност“. Много подходяща карикатура отпреди няколко години илюстрираща текущото положение, е тази на Майк Адамс, а тенденцията днес е дори още по-засилена:

 

alien-mind-wipe_600

 

Експериментите, които се провеждат през последните няколко десетилетия на „полуофициално ниво“ (т.е. за тяхното съществуване са свидетелствали редица учени-дисиденти, а за свръхсекретните проекти дори няма да споменавам) комбинират есенцията на редица окултни знания от миналото с възможностите на съвременната технология. Всички ние знаем как т. нар. „проклятия или заклинания“ могат да ни донесат доста неприятности. С тази идея се експериментира много сериозно още през 80-те години на XX в. в Източния блок. Тя намира приложение при направата на всякакви видове пси-оръжия и пси-генератори. Доказвайки, че пси-енергията може да действа като посредник, редица учени започват да експериментират като imprint-ват дистанционно енергийни полета върху самата материя. Освен че по това време сериозно се работи върху направата на най-различни пси-генератори, също така се произвеждат и „пси-акумулатори“, които да складират психичната енергия за бъдеща употреба. Цялата схема е базирана на сериозни изследвания на практиката на сибирски и алтайски шамани, йоги, аскети, медиуми и т.н., които проклинали или благославяли различни амулети и талисмани, като по този начин учените разбират механизма как могат да зареждат различни предмети с определени вибрации, които след това да бъдат пренасяни към самите хора посредством предметите.

Резултатите, които са постигнати са феноменални, защото могат да се използват в огромни мащаби. Това е така поради факта, че психотронния генератор може да бъде настроен да влияе както само на определен човек, така и на цяла тълпа от хора. Той може да засегне психиката на човека, неговите емоции, памет, да причини умора дезориентация и да променя рязко поведението. Класически пример за един от големите излъчватели/психотронни генератори, е този построен в бившия СССР, за да изпраща програмиращи вълни към Западния блок. Генераторът е толкова мощен, че е захранван от ядрената централа в Чернобил, а американците му дават кодовото име „Кълвач“. Странният сигнал бил засечен, защото пречел на предавателите на къси вълни по целия свят в началото на 80-те. Неговото име идва от факта, че имал модулация от 10Hz, която когато била слушана през радиооборудване звучала точно като кълвач. Излъчвателят излъчвал в своя пик с мощност 14 милиона вата за импулс на честоти между 3,26 и 17,54MHz, което го прави най-мощният излъчвател на планетата по това време (на официално ниво). Седем други излъчвателя близо до Киев (също захранвани от Чернобил) разпръскват тези „емисии“ по посока западна Европа, Австралия, Северна Америка и Близкия Изток. Тези емисии успяват да преодолеят всякакви препятствия и са „доставяни“ до домовете чрез собствената електрическа мрежа на отделните държави. Можели да минават и под вода, както и през защитени бункери. Излъчването на „кълвача“ е спряно при разпадането на СССР, но днес вероятно планетата е залята в пъти повече „човешки излъчвания“ предвид бума на новите технологии.

Най-големият изкуствено създаден излъчвател, който действа върху планетата, определено е нашия собствен сателит – Луната. Създаден първоначално като боен кораб и понесъл тежки удари при множеството извънземни междуособни конфликти, неговата основна функция бива променена и той е паркиран в орбита около Земята, като придатъчно контролиращо устройство. Наред с множество други функции, бидейки огромен електромагнитен компютър, Луната излъчва към Земята огромен куп програми, които в крайна сметка до голяма степен формират нашата реалност, защото биват приемани подсъзнателно от почти всички живи същества. При последната смяна на властта върху планетата бунтовническата фракция изцяло подменя програмите, които са се излъчвали към Земята характерни с доминацията на женския принцип и по този начин мъжкият принцип се превръща в господстващ. Това е ход, който има за цел да срине авторитета на официалната до този момент орионска фракция. Така битката за контрола върху Земята на практика минава през борба за контрола върху Луната. Много допълнителни подробности свързани с влиянието на Луната, нейният произход и функции, можете да откриете в следговора на книгата „Произход и история на Империите Орион и Сириус“. – бел. Alien)

Цялата холограма се съдържа във всяка една нейна част. Няма никаква нужда да ходите на някакво специално и свещено място на планетата, тъй като тази „святост“ се намира във вас самите. Мястото на което се намирате е функция на вашето съзнание. Източникът е навсякъде, а не само в големите катедрали и храмове, както и в религиозните статуи и идоли, нито пък само в символите, които го представят на човешкия ум.

Няма нужда да се „възнасяте“ никъде другаде освен във вашето собствено съзнание. Имате нужда единствено да се фокусирате върху собствена си воля, да пробудите „благоволението“ на бога във вас самите и да генерирате съответстващата честота, която да активира латентните енергии които „спят“.

Състоянието на освобождение не е ограничено до някакво специално местопребиваване, както и не се изисква „възнесение“, което да ви отведе до друг свят, в който ще сте свободни. Освобождението настъпва при осъзнаване на божествения потенциал, който бива достигнат, когато премахнете възлите на невежеството. Напълно свободните същества нямат нужда да се възнасят към никоя „божествена планета“, която в крайна сметка също се явява съвкупност от илюзорни вълнови форми и това е така независимо от факта колко „свещена“ е тази планета за някоя от различните небесни йерархии. (Примери за такива планети, които биват рекламирани като единствените, които не подлежат на дезинтеграция в различни религиозни и окултни текстове са Хавона, Кришналока и т.н. – бел. Alien)

Когато душата напусне тялото тя вече не може да използва събиращите данни механизми на физическото тяло. Финото тяло е нашето средство между животите. То функционира като магнит с тази разлика, че привлича всичко, което резонира с него на принципа подобното привлича подобно. Всичко, което сме мислили, всички наши действия във физическото тяло генерират впечатления, които формират финото тяло. Финото тяло е съставено от желания. Източникът създава тази вселена, за да се играе в нея. Тази игра е създадена с цел да изпълни нашите желания. Докато вие искате да играете във време-пространството вие ще се връщате отново и отново чрез безкрайните цикли на смърт и раждане, за да изпълните мечтите си.

Желанието е мощният задвижващ инструмент, който подхранва вашето продължително съществуване във вселената. Желанието често е изобразявано като нещо, което е трудно да бъде превъзмогнато от недораслия човешки ум. Нашите желания постоянно ни заблуждават. В крайна сметка ние можем да рационализираме всичко, което искаме. Изисква се огромна воля да се преодолеят желанията, които са програмирани в нашето ДНК. Понякога те стоят латентни за много дълго време, но понякога, когато се приближите към края на вашето приключение те биват изпълнени по най-изненадващия начин, а след като биват изпълнени вие вече не се нуждаете от тях.

Различните „райски“ и „адски“ светове са също така холографски илюзии, които се намират в астралната равнина и са създадени от умовете на хората живели през всичките цикли на времето. Тези холографски матрици също са временни, а не вечни. Установяването на връзката с Източника, който се намира вътре във вас, е далеч по-важно от всяко едно разбиране за безкрайните схеми и конспирации на Тъмната полярност, които в крайна сметка са създадени да държат холограмата непокътната до края на този времеви цикъл.

Когато напускате тялото си, освен ако вече не сте постигнали единство с Източника, вие ще попаднете в свят, който точно отразява вашето собствено съзнание. Вашите съзнателни и подсъзнателни мисли генерират и създават вашата холографска реалност.

В този момент може да срещнете други създания (а такива има милиони), които ще ви канят да отидете с тях, да се присъедините към тях – да играете с тях или да минете под тяхната „опека“. Вие може да разпознаете тези същества като ваши любими, близки или роднини, но те също могат да бъдат същества, които умишлено се представят за някой който познавате. В крайна сметка на вас агресивно ще ви се РЕКЛАМИРА точно определен свят, който е съставна част на определена йерархия и това ще стане по един силно изкусителен начин. Веднъж след като вашето фино тяло е установило наново пряката връзка с вашата душа вие ще знаете какъв е вашият път.

Вярвайте само на бога, който е вътре във вас!

Душата е вечна и неотменима и търси всякакви интересни превозни средства чрез които да изрази и да изпита неограничените възможности. Така че в случая с локалната земна матрица си представете, че сте едно „висше“ същество, което има за цел да създаде нови и по-интересни тела чрез които холограмата да бъде изживяна. Вие избирате планета от милиони други и уреждате безброй други видове да доставят част от своето ДНК за експеримента. С течение на времето все повече души се инкарнират, защото това свръхполяризирано място е толкова очарователно и запленяващо, а вие просто чакате да видите какъв ще бъде резултата. Вие не съдите нищо и никого в експеримента. Вие дори не знаете какво ще се случи, а просто наблюдавате да видите резултата.

Всички философски системи, религии и метафизични закони, които могат да се намерят в писмена форма са просто някакви фрагментирани отражения на истината, които имат за цел да изпълнят своето предназначение в определен период от време. Не би било полезно да ПРИВЪРЖЕТЕ вашето съзнание за постоянно към която и да е от тези системи. Учете от тях и осъзнайте, че е необходимо постоянно да се появяват нови форми. Формите, които съществуват в момента все още „работят“ за мнозина. Изгубените във времето форми са поне два пъти повече от тези, които съществуват в момента. Истината си е истина във всеки един момент на съществуване независимо от формата чрез която се манифестира. Формата е резултат от конкретната нужда и капацитета на възприятие на конкретна група същества, както и от нивото на тяхното развитие. Животът е една отворена платформа за всякакви възможности. Лимитираният човешки ум иска да ограничи живота до определена система. Фактически всички системи правят точно това. Но след като веднъж човек се прилепи към определена система той започва да бъде избутван към границите на тази система и към пропастта..., за да може да усети точно противоположната реалност на това към което неговият разум го е прилепил. В крайна сметка това е необходимо, за да може да се осъзнае позитивно-негативната природа на проявлението и да изживеем себе си и своето истинско Аз като напълно свободно същество вътре в самата холограма.

С други думи тази полярно базирана матрица е една космическа Игра, която обаче има и своите правила. Някои от тях са свързани с циклите на времето, които се повтарят през определени периоди, а те от своя страна имат свои подразделения. Повторението на циклите на времето е отражение на идеята, че всички времеви цикли се случват едновременно. Времето също е илюзия. Матрицата на тази полярно ориентирана вселена е илюзия, която е формирана в рамките на нашето собствено космическо яйце.

Ние никога не сме възнамерявали да се вкараме в капана на тази илюзорна холографска матрица за вечни времена. Точно затова привързването към илюзията може да бъде толкова болезнено. Това е един вид предпазен механизъм, който ние самите сме създали. Различните цикли на времето се явяват просто различни стадии на Играта с различни честотни диапазони. Фактически периодът Кали юга (този в който се намираме в момента) се счита за най-вълнуващият от всички, защото илюзията която бива „материализирана“ е възможно най-отдалечена от нашето естествено състояние. Това е предизвикателство, което има и своите предимства, защото периодът предлага възможно най-бърз напредък. Това, което можем да постигнем за ден в този период може да се сравни с години при други цикли на времето.

В края на периода Маха юга всички създадени светове в нашата вселена биват „върнати“ обратно към Източника, тъй като той ги „вдишва“. Вие можете да играете в това космическо яйце колкото дълго искате. Но след като се уморите от тази божествена игра започвате да осъзнавате, че това което сте приемали за солидно и за реалност е просто една илюзия, която се повтаря отново и отново. Тогава вие осъзнавате себе си като част от Източника или Създателя. Тогава вашето съзнание се отделя от малкия „аз“ формиран от тялото. Тогава се „връщате“ към Източника. Време е да играете в друга вселена – в друго космическо яйце.

Преходният илюзорен свят се разпада, за да може да се интегрира в истинския Аз отново към Източника. Нито един създател няма да изостави СЕБЕ СИ вечно заклещен в капана на която и да е илюзия.

Въпросът е готови ли сте да преминете в една от хилядите други вселени, някои от които нямат полярности и дори време? Те всички ви чакат и канят да започнете още едно великолепно приключение на съзнанието.

 

Източник:Санскритските текстове и матрицата

Превод и компилация: Alien

Статии свързани с темата:

Причини да съществувате в човешко тяло на Земята

Пътят на Висшия Аз в Галактическата Игра

Светлинният капан и Луната като основна „рециклираща“ станция

 

 

scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 302 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 544
Брой прегледи на съдържанието : 8728396Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License