Езотеричното значение на колоните-близнаци Яхин и Воаз Печат
Статии - Езотерика
Написано от Издателство Паралелна Реалност   
Сряда, 31 Август 2011 14:00

 

small

Още от зората на цивилизацията, входът на свещени и мистериозни места е бил обграждан от две колони. Независимо дали заради изкуството или архитектурата, двете колони са архетипен символ символизиращ важен портал или преминаване към неизвестното. В масонството, колоните са именувани Яхин и Воаз и представляват един от най-лесно различимите символи на братството, широко изтъкнати в масонското изкуство, документи и сгради. Тази статия ще разгледа произхода на този извечен символ и неговото езотерично значение.

Концепцията за двете колони на портите на светите места може да бъде проследена чак до древните цивилизации на античността (според някои от Атлантида, изгубеният източник на херметично знание).


1


Портал

Символът на двете колони, още от незапомнени времена, охранявал портите на свети места и мистериозни кралства. Те маркират преминаването към непознатото и към другия свят. В древна Гърция, Колоните на Херкулес е била фраза прилагана, за да обозначи географските носове, които обграждат входа за протока на Гибралтар. Северната колона е Скалата на Гибралтар в британската територия от Гибралтар.


2

Колоните на Херкулес, охраняващи прохода към непознатото


Според записките на Платон, загубеното царство на Атлантида се намирало отвъд колоните на Херкулес, поставяйки го в зоната на Непознатото. Ренесансовата традиция, поставя акцента при колоните върху предупреждението – „nec plus ultra“ (познато още като non plus ultra, и двете означаващи „няма нищо отвъд“), служещо за предупреждение за моряците и навигаторите да не продължават нататък. Символично, „да отидеш отвъд колоните на Херкулес“, може да означава да напуснеш илюзията на материалния свят – да достигнеш по-висше ниво на просветеност.


3

Двете колони, наречени „колоните не Херкулес“ в древна Гърция стоят на входа към посвещението


4

Илюстрация от книгата на Ф. Бейкън „Новата Атлантида“, с изобразени колоните на Херкулес, като портал към нов свят. Според окултните учения, Атлантида е цивилизацията, от която се е зародило всичкото херметично познание. Възраждането на това загубено кралство, е било мечта на всички мистерийни училища от векове.

 

Градът на философската възвишеност се издига от най-високия планински връх на земята и тук боговете на мъдростта живеят заедно във вечно блаженство. На преден план са символичните колони на Херкулес, които се появяват на корицата на „Novum Organum“ на Бейкън, а между тях върви пътя, който води нагоре от несигурността на земното, до перфектният ред, който е установен в сферата на просветлението.“ – Manly P. Hall, Lectures on Ancient Philosophy


В масонството

Масонската употреба на термините Яхин и Воаз произлиза от библейската легенда за храма на цар Соломон. Архитектът на храма на Соломон бил Хирам Абиф, основна фигура в масонските ритуали. В стиховете 6:1-38 от Трета Книга Царства, както и в глави 7 и 8, са описани размерите, конструкцията и предназначението на храма на Соломон. Един пасаж описва по-специфично двойката колони поставени на входа на храма:

15. той направи два медни стълба, всеки висок по осемнайсет лакти, и връв от дванайсет лакти обхващаше окръжността на единия и другия стълб;

16. той направи и два главуляка, излети от мед, за да ги тури върху стълбовете; пет лакти висок единият главуляк и пет лакти висок другият главуляк;

17. направи мрежи плетена работа и върви като верижки за главуляците, които бяха върху стълбовете: седем за единия главуляк и седем за другия главуляк.

18. Тъй направи той стълбовете и два реда нарове около мрежата, за да покрие главуляците, които са върху стълбовете; същото направи и за другия главуляк.

19. А в притвора главуляците върху стълбовете бяха направени подобно на крин, четири лакти;

20. и главуляците върху двата стълба отгоре бяха тъкмо над изпъкнатостта, която беше до мрежата; и върху другия главуляк на редове околовръст двеста нара.

21. И постави стълбовете на храмовия притвор; постави стълб отдясно и му даде име Яхин; постави стълб и отляво и го нарече Воаз.

22. И върху стълбовете положи главуляци, направени подобно на крин. Тъй се свърши работата над стълбовете.“ – Трета Книга Царства, Глава 7


5

Художествено интерпретация на Соломоновия храм


Записките за храма на цар Соломон са от огромно значение за масонството като цяло, тъй като всеки детайл на сградата носи важно езотерично значение. Двете колони стоят като „порта към мистериите“ стоейки от двете страни на входа на свещено място.

Според древните равини, Соломон бил посветен от мистерийните училища, а храмът, който той построил всъщност бил място за посвещаване, съдържайки голям брой езически, философски и фалически символи. Наровете, върховете на колоните наподобяващи палми, колоните пред вратата, вавилонският херувим и подредбата на камерите и завесите, всичко това показва, че храмът е бил вдъхновен от светилищата в Египет и Атлантида.“ – Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages

Поради тази причина Воаз и Яхин са важен елемент от масонските сгради, монументи и документи. Долу е цитиран пасаж от книгата на Албърт Пайк, относно колоните, в текст предназначен за новопостъпилите в ложата:

Вие пристъпвате в ложата между две колони. Те олицетворяват двете, които стоят на входа на Храма, от двете страни на великата източна порта. Тези колони от бронз са били, според най-автентичните записки – в Трета и Четвърта Книга Царства, потвърдено и от Йеремия – 18 лакътя високи, с връх висок 5 аршина. Стъблото на всеки било 4 аршина в диаметър. Един аршин е равен на 30 см. и 707/1000. Това означава, че всеки от тях бил малко повече от 9 метра висок, върха на всеки бил малко повече от 2 метра висок, а диаметъра на ствола бил метър и осемдесет. Върховете били украсени с нарове от бронз, покрити с бронзова мрежа и орнаментирани с венци от бронз; изглежда са искали да имитират формата на семенната кутийка на лотоса или Египетския лилия, свещен символ за индуси и египтяни. Колоната отдясно или на юг, била наречена, според превода на еврейската дума в нашата Библия, Яхин, а отляво Воаз. Нашите преводачи казват, че първата дума значи: „Той ще постанови“, а втората: „С неговата сила.“

Тези колони били имитации, според Хурум от Тир, на великите колони посветени на вятъра и огъня, на входа на известния Храм на Малкарт, в Тир. Прието е в ложите на йоркския ритуал, да се вижда звезден глобус на едната, и земен глобус на другата колона, но те не са задължителни, ако целта е да се имитират оригиналните две колони на храма. Символичното значение на тези две колони, засега ще оставим необяснено, добавяйки само, че „навлизащият чирак“ държи инструментите си в колоната Яхин; и давайки ви етимологичното значение на двете имена.

Думата Яхин, на иврит, вероятно произнасяно Я-каян, означава, като словесно съществително: „Този, който подсилва“, оттам: спокоен, стабилен, добросъвестен.

Думата Воаз е Вааз, което означава силен, сила, мощ, могъщество, подслон, извор на сила, сигурно място. Представката означава „с“ или „в“ и дава на думата формата на герундий от латински. Подсилвайки, тази дума означава също: „той ще установи/построи; може да се разбира и със сексуален подтекст като „той ще осемени бидейки в състояние на ерекция“, от глагола „кун“ – той стои изправен/еректирал. Вероятно значи активна или живителна енергия и сила; а Воаз – стабилност, постоянство, в страдателен падеж.“ – Албърт Пайк, Морал и Догма


6

Двете колони върху масонска шахматна дъска


7

Вътре в масонска ложа


8

Масонски монумент в Израел, с двете колони

 

74

Висшата жрица в Таро, седейки между Воаз и Яхин


Езотерично значение

Както с повечето окултни символи, масонските колони съдържат няколко слоя със значение, някои предназначени за масовите масони, а други известни само на онези от високите рангове. Като основно е прието, че Воаз и Яхин представляват равновесието между две противоположни сили.

Това били имената (Воаз и Яхин) на двете колони, излети от месинг и поставени на входа на храма на Соломон. Те били 18 лакътя високи и красиво орнаментирани с венци от вериги, мрежи и нарове. На върха на всяка колона имало голям бокал – днес грешно интерпретирани като топка или глобус – единият от бокалите вероятно съдържал огън, а другия – вода. Звездният глобус (първоначално бокалът с огън), издигнат върху дясната колона (Яхин), символизира божественият човек; земният глобус (бокалът с вода), върху лявата колона (Воаз), символизира земния човек. Тези два стълба съответно са и препратка към активната и пасивната част на Божествената Енергия, слънцето и луната, сяра и сол, добро и зло, светлина и тъмнина. Между тях е вратата водеща към Дома на Бога и стоящи така на входа на храма, те са напомняне за това, че Йехова е едновременно двуполова и антропоморфна същност. Като две паралелни колони те обозначават двата зодиакални знака – Рак и Козирог, които в по-стари времена били поставени в камерата на посвещаването, за да представят раждането и смъртта – двете крайности на физичния свят. Съответно те обозначават лятното и зимното слънцестоене, познати сега на масоните със сравнително модерното название „двамата св. Йоан“. – Manly P. Hall

Алеф е мъж; Бет е жена; 1 е принципът; 2 е думата; А е активното; Б е пасивното; монадата е Воаз; Яхин е дуада. В триграмите на Фохи, единството е Ян, а дуадата е Ин.

Воаз и Яхин са имената на двата символични стълба на входа на кабалистичния Соломонов храм. В Кабала тези колони обясняват всички мистерии на антагонизма, независимо дали естествени, политически или религиозни. Те разясняват също и сексуалната борба между мъжа и жената. Според природния закон жената трябва да устоява на мъжа, а той трябва да се стреми да надделява над нея. Принципът на активното следва принципа на пасивното, пълнотата следва празнота, челюстта на змията следва нейната опашка и обръщането на змията срещу нея самата, той от своя страна става и преследва себе си. Жената е създадена от мъжа, а всеобхватно съзидание е булката на Първия Принцип.

Постоянният съюз между мисъл и вяра няма да бъде резултат от тяхното абсолютно разделение и отделяне, но от техния взаимен контрол и братска конкуренция. Такава е важността на двата стълба на Соломоновия Вход, единият Яхин, а другият Воаз, единият бял, а другият черен. Те са различни и отделени, те са дори контрастно изглеждащи, но ако сляпа сила ги принуди да се съединят, като ги приближи един до друг, покривът на храма ще се срути. Поотделно те са силни, събрани заедно те са самоунищожават. Точно по тази причина, духовните сили са отслабени винаги когато човек се опитва да заграби временното, докато временните сили станат жертва на своето нахлуване в духовното. Григорий VII разрушил папството, схизматичните крале загубили и ще загубят монархията. Човешкото равновесие изисква два крака, световете гравитират по волята на две сили; поколението се нуждае от два пола. Такова е значението на тайната на Соломон, представена чрез двете колони на Храма, Яхин и Воаз.“ – Елифас Леви, Догма и Ритуал

Съюзът на двете колони създава трета, колона в средата, която езотерично представлява човека и човечеството.

Когато двете колони намерят равновесието помежду си, това ще бъде знак за съюза между Сушумна и Кундалини. Този свещен брак ще създаде „огнена мъгла“, която да обикаля около човешкото тяло, изпълвайки го с божествена светлина. Тогава и само тогава, човечеството ще стане третата колона на храма на Мъдростта. Той/тя ще бъде колона създадена от обединените енергии на Силата (Яхин) и Красотата (Воаз). Този акт създава Изгубената Дума във вибриращата система на физическото превъплъщение на душата.“ – Corinne Heline, Old Testament Bible Interpretations & The Bible and the Tarot


10

Комбинирането на двете противостоящи сили на двете колони създават централна колона, перфектния човек


Кабалистично значение

В кабалистичното учение, Яхин и Воаз представляват двете колони на Сефирот – Дървото на Живота.


11

Отношението между трите стълба на Сефирот и трите велики колони на масонството

 

В мистериозното дърво Сефирот на евреите, тези две колони символизират милост и строгост. Поставени пред портите на храма на цар Соломон, тези колони имат същото символично значение като обелиските пред храмовете в Египет. Когато се интерпретират кабалистично, имената на двете колони означават: „В сила ще бъде установен Моят Дом“. В блясъка на умствено и духовно просветление, висшият духовник застава между двете колони като безмълвен свидетел на върховното величие на равновесието – тази хипотетична точка равно отдалечена от всички крайности. По този начин той става символ на божествената природа на човека по средата на неговото сложно създаване – мистериозната Питагорова монада в присъствието на дуада. От едната страна се извисява величествената колона на интелекта, от друга – безсрамния връх на плътта. По средата между тях стои славният мъдър човек, но той не може да достигне тяхната висота, без преди това да е изпитал болката причинена от силите на съединените две колони. Ранните евреи понякога изобразяват двете колони като краката на Йехова, по този начин изразявайки модерната философия, че Мъдростта и Любовта, в тяхната най-силна форма, поддържат целия ред на съзиданието – материален и нематериален.

Колоната вдясно, Яхин, има в основата си Чохма, излятата мъдрост на Бога; трите сфери, окачени на него са мъжките способности. Колоната вляво се нарича Воаз. Трите сфери на нея са женските и възприемчивите способности, защото той е построен върху разбирането и възприемчиви, майчини способности. Мъдростта, за да бъде отбелязано, е смятана за извор или изблик, а разбирането като възприемчивост или нещо, което е запълнено от изливането на Мъдростта. Трите стълба са в основата си обединени в Малчут, в който са манифестирани всички сили на по-висшите светове.“ – Елифас Леви


В поп-културата и архитектурата

Колоните понякога са използвани в поп културата поради причини, различни от проста декорация – като носители на езотерично значение. Актът на заставането между тях или преминаването през колони, символично представлява трансформация или посвещаване и може да бъде открит в случаи като:


12

Корицата на първата книга от поредицата за Хари Потър, в която той разкрива, че е магьосник. Неговото „посвещаване“ е визуално представено с неговото преминаване през двете колони. Оригиналното заглавие на книгата е „Хари Потър и философският камък“. Философският камък е древна алхимична концепция, представляваща просветлението.

 

13

Рапърът Кени Уест, стоящ в средата на двойки колони в неговото силно символично видео „Power“.

 

14

Сред плетеницата от езотерични символи, лесно откривани в „Сделката на д-р Парнасъс“, двойката колони стоят на всяка от двете страни на сцената


15

Две колони поставени на входа на сградата на Данъчните в Канзас. Също може да забележите масонската/дуалистична шахматна окраска и ръцете сочещи нагоре, познати като „Ръцете на мистериите“.


16

Две огромни колони и една по средата в Астана, Казахстан, град, чиято архитектура и външен изглед съдържа немалко окултни елементи (повече за това, можете да прочетете тук)

 

 

Източник: http://secretarcana.com/

Превод: Dreamer

Редакция: Н.

 


scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 317 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 543
Брой прегледи на съдържанието : 8672663Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License