Imprint Печат
Статии - Контрол над съзнанието и програмиране
Написано от H.   
Събота, 23 Април 2011 00:17


imprint

Има много думи на английски език, които са много подходящи за отразяването на някои езотерични процеси, чийто адекватен превод на нашия език просто липсва (или не става само с една дума/израз). Една такава дума е „imprint“, което на български просто не може да бъде предадено в пълния му смисъл (тези които знаят английски и четат езотерика и литература за mind control на този език, разбират какво имам предвид). В най-общ, но подчертавам – непълен превод – означава „засаждане на даден модел/идея/шаблон в (под)съзнанието“. Други възможни преводи са „отпечатък“, „внушение“ и други непълни и неотразяващи действителността думи. Поради частния случай на осакатеност откъм български превод, ще използвам думата в тази статия в оригинал и ще се опитам да обясня важността на процеса в днешната действителност.
В този материал няма да има много „решения“ на проблема, защото колективни решения няма, има само индивидуални. Вместо това обаче ще направя нещо доста по-добро – ще посоча проблема, а вие ще го изследвате в собствения си живот. Това ще ви помогне да напреднете като инкарнация. Какво по-хубаво от това? :)
Ще бъдат посочени основните сфери, в които се случва imprint-ването, а междувътрешните връзки ще си направите сами. Този материал ще ви провокира да мислите. И спокойно – няма да мислите за спасяването на планетата – ще ви провокира да мислите за себе си. Нещо, което така или иначе умеете, нали малки егоистчета? :)Какво е imprint?

Всички знаете, как подсъзнанието ви е като попивателна хартия и буквално побира в себе си всичко до което се докосне. Тук няма да се занимаваме с профанщината за 25-ия кадър и т.н. обаче.
Imprint-а е най-древната техника за mind control откакто съществува света, просто защото може да се прави и без технология. Това е процес, в който на вас постепенно, но постоянно ви се насажда някакъв образ или идея, като след всеки следващ път вие я възприемате все по-лесно, докато спирате да й обръщате внимание и я възприемате за естествена.
Живеем в общество, което ни imprint-тва всеки ден с хиляди образи, без дори да го осъзнавате. Тези, които правят това обаче много добре разбират какво правя и защо го правят.
Ако искате контрол над масите, вие трябва бавно да прокарвате дадена идея в гещалта на масовото съзнание и енергетика. Това е хитрия начин.
Imprint-ът е винаги енергиен, което може да доведе и до генетично изменение. Може да има няколко произхода:

• може да бъде чисто социален, което включва обществено мнение, религия, културно програмиране и т.н.
• може да бъде ментален (от някой човек) към друг човек/нещо
• може да има механичен източник (телевизия, радио – всякакъв тип медия или генератор за разпръскване на образи)
• може да бъде направен от нефизически същества към човек в 3D


Навярно има и други видове, но това са главните, които ни интересуват и които ще разглеждаме в момента.Холивуд

Един от най-големите imprint-ери, след медията като цяло, е Холивуд. Imprint-ът е основното оръжие на predictive programming-а, описан в следговора на „Документите Тера“. Човек не си дава никаква сметка, как определени повтарящи се образи се наслагват в човешкото съзнание с годините, което оказва своята роля във възприемането на старото и новото. То оформя съзнанието, моделира го постепенно в посоката, в която елита желае, което от своя страна осигурява подходящата среда за случване по начин, който е удобен за същия този елит. Така се извършва КОНТРОЛ, колкото и преувеличено и нелепо да ви се струва в момента. Прилагам откъс от книгата на Къртни Браун „Пътешествия на Съзнанието“. Книгата е на тема remote viewing (далечно виждане) и е вече на 15 г. Ще дам малко жокери, за да не бъдат следващите редове напълно неразбираеми за читателя.
Remote viewing е техника, която позволява виждането и възприемането на обекти на разстояние (без пространствени и времеви ограничения). В случаят Къртни Браун прави сляпа цел по координати заложени във всеобщото информационно поле. Той не знае какво наблюдава, за да избегне влиянието на лявото полукълбо, което може да вкара собствена интерпретация, което да изкриви обективните данни. Неговият ръководител (в откъса по-долу наричан „монитор“) го направлява и помага в провеждането на сесията.
За тези, които са запознати с „Подземните Тайни на Румънския Сфинкс“, именно remote viewing бе използван и поместен в края на книгата, за да извлечем допълни данни към историята на Раду Чинамар.
Следващият откъс цели да покаже как imprint-ването на дадена идея може да повлияе на мисленето на милиони хора. И тъй като всичко това е свързано именно с Холивуд (ще разберете как), смятам за особено подходящо да поместя тази информация.

Начало на откъса:


„През двете години, които посветих на изследвания и подготовка на тази книга, често съм се удивлявал на сходствата между някои от идеите, залегнали в сценария на телевизионната поредица „Стар Трек: Следващото поколение“ и данните от дистанционните наблюдения върху дейността на извънземните на нашата планета. След като изгледах и последната серия, аз помолих моя монитор да включи към списъка още един обект, чието наблюдение би ни показало дали извънземните влияят по някакъв начин на създателите на телевизионната поредица.

Първоначалната ми идея беше да проверя дали не манипулират съзнанието на сценаристите така, че да им внушат конкретни концепции. Смятах, че в стремежа си да направят земната култура по-отворена към галактическите явления, извънземните са избрали най-демократичната и масова форма на убеждение – популярния телевизионен сериал. Тази форма би им дала възможност да се обърнат към най-важния за тях сегмент от аудиторията – младите хора. Чрез внасянето на реалистични елементи в сериала те биха могли не само да убеждават, но и да образоват и обучат следващото наше поколение за предстоящата среща с други цивилизации. Споделих тези съображения с моя монитор. Оказа се, че той отдавна подозира подобна манипулация над творците на този холивудски жанр.

Тази глава представя резултатите от два дистанционни сеанса, в които наблюдавах цели, взети от поредицата „Стар Tрек“. Първият от тях е „сляп“ сеанс, проведен при условията на категория 4, а вторият – солов, при условията на категория 1, който ми беше необходим, за да получа отговор на някои неизяснени при първия сеанс въпроси.
Дата: 1 юли 1994 г.

Място: Атланта, Джорджия

Данни: категория 4, дистанционно мониториране

Координати на целта: 8074/7435


При предварителните етапи (от I до IV) установих, че целта е свързана с два обекта, единият от които бе родната планета на Сивите. Мониторът поиска да насоча вниманието си към втория обект.

Къртни Браун: Възприемам черни, сиви и жълто-кафяви тонове. Някои от материите са груби, други – гладки и полирани. Топло е, но на някои места температурите спадат. Усещам слаб вкус на сол и мирис на прах. (Скицирам сцена със сграда и зеленина, след което преминавам към Етап 4, за да извлека повече подробности.) Окей... виждам дървета. Някаква горичка. Чувам и вода, вероятно река или поточе. Чувам ромона на водата съвсем отчетливо... Тук има и някаква структура. Влизам в нея... Хм... Пълно е с хора. Всички са облечени в съвременни бизнес костюми. Ха! В залата присъстват и много нематериални същества. Подпространствените гости ме забелязаха, но не ми обръщат особено внимание. Прекалено заети са с хората... Интересуват се от дейността на тези хора. Тя води до някаква значителна промяна – и добра, и не съвсем – свързана с нашата планета.

Мониторът: Колко са на брой подпространствените същества?

К. Б.: Много. Повече от десет. На външност са хуманоиди. Облечени са в бели светещи дрехи. (Мониторът ми нарежда да се преместя на другия обект, за който знаем от предварителните етапи. Това е родната планета на Сивите. Двата обекта са в постоянно взаимодействие, но то протича асинхронно – в различни моменти от време. Читателят трябва да си спомни, че в подпространсвото има само сегашно време, минало и бъдеще не съществуват. Погледнато от наша, земна гледна точка, това означава, че ако в дадено място нещо се е извършило в миналото или ще се извърши в бъдещето, в друго място това събитие ще бъде регистрирано като сегашно и едновременно с други събития. На Етап 6 започнах да изследвам връзката между планетата на Сивите и съществата в залата.) Подпространствените създания са всъщност бивши хора. Те работят заедно със Сивите по някакъв проект, който се осъществява от земните хора в тази сграда... Огромно количество подпространствена енергия от планетата на Сивите се насочва към тази зала, за да подкрепи проекта. Нямам представа за какво се отнася този проект и защо подпространствените го приемат толкова присърце... Почакай! Те се концентрират върху мен. Нещата се променят. Някой им е казал да ме въведат в тази история. Заети са, но решиха, че е по-важно първо да ме осведомят за ставащото... Окей, ето в какво била цялата работа. Това е проект. Те искат съвместно със Сивите да привлекат вниманието на човечеството върху проблемите на Земята и човешкото общество като цяло, да разширят познанието за тях.
Тези хора са големи играчи. Напълно развратени. Живеят във фалшив свят, занимават се само със собствените си удоволствия и причиняват проблеми на другите. Подпространствените същества са разтревожени от този егоизъм и безотговорност. Тези хора могат да се избият, ако желаят, но не трябва да им се позволява да нанасят вреди на другите... Трябва да се върна към една важна идея. Всичко тук е остатък от въстанието на Луцифер. Не ме карай да обяснявам. Тези хора твърде много приличат на ранните Сиви, чийто свят загина поради хаоса в подпространството.

Мониторът: Къртни, сондирай влиянието на подпространствените същества върху хората в сградата.

К. Б.: Целта им е да променят поведението на хората така, че те да вземат определени решения по няколко ключови проблема. Подпространствените създания просто инжектират мисли в тези хитри, тарикатски и злостни мозъци... Внушават им идеи така, че те да бъдат циментирани в умовете на хората поне за определено време. Независимо, че егоизмът им скоро пак ще триумфира, поне за дадения момент те ще вземат решения, нетипични за техния манталитет... Подпространствените изпълняват разни задачи. Целта на съвместния проект е да окаже положително влияние върху максимален брой хора на Земята.

Мониторът: Окей, Къртни, време е да завършваме този сеанс. Целта беше „Стар Трек“/генезис на идеята“.


Обсъждане

Веднага след този сеанс направих обобщение на получените данни, за да не забравя дори и по-дребните детайли. Отбелязах, че подпространствената светлина, която планетата на Сивите генерираше и в която Земята се къпеше, имаше една цел – да направи населението на нашата планета, а оттук – и общественото мнение, по-възприемчиви за идеите, заложени в сериала „Стар Трек“. Хората в залата, хитри и зли, бяха продуценти, които решават коя продукция ще получи финансиране и коя – не. Моят монитор след сеанса отбеляза, че финансовите босове често се събират в курорти и скъпи хотели, за да решават подобни въпроси. Без обещание за големи печалби никой сценарий не може да получи тяхната подкрепа. Тези продуценти нямаха основание да вложат пари в „Стар Трек“, ако печалбата от тази продукция не бъде гарантирана.

Описаният по-горе сеанс визираше момента, в който се е зародила идеята за създаване на телевизионната поредица „Стар Трек“. Струва ми се, че извънземните внушиха тази идея на продуцентите, за да променят манталитета на хората. Те я „облякоха“ в най-популярната и най-привлекателната за масовия вкус форма на телевизионния сериал и същевременно внушиха на хората готовност за положително възприемане на идеите, вложени в него.

Някои читатели могат да възразят срещу тези мои заключения, позовавайки се на факта, че „Стар Трек“ не е била гледана от цялото човечество и поради това не би могла да упражни влияние върху манталитета на съвременния човек. Според мен не би било коректно да се твърди, че поредицата е единственият вектор на извънземно влияние върху общественото мнение в глобален мащаб. Резултатите от сеанса трябва да се възприемат като анализ на един от многото лостове за влияние върху съвременната култура.

Този сеанс остави неизяснен въпроса, как точно извънземните влияят на съдържанието на отделните епизоди. Реших да потърся отговор в отделен, солов сеанс. Зададох цел „Стар Трек - Следващото Поколение“/генезис на епизодите“.


Дата:
11 септември 1994 г.

Място: Атланта, Джорджия

Данни: категория 1

Координати на целта: 3850/3054


В предварителните етапи улових кафяви и жълто-кафяви тонове, дървени и циментови повърхности. Температурата беше приятна, усещах остра миризма. Скицата на Етап 3 напомняше голям град.

На Етап 4 улових картината на пренаселен град, разположен в пустинна местност. Получих асоциация с Лос Анджелис и по-конкретно с Холивуд. Направих упражнение за траектория и на два метра встрани от целта се озовах в спалнята на бял мъж. Веднага го скицирах. Проникнах в ума му и станах свидетел на неговите сънищата. В мозъка му бе имплантиран предмет, който изследвах. Преместих се назад във времето и установих, че човекът е бил отвлечен от Сивите с НЛО. Имплантацията бе извършена с дълга хирургическа игла. Този предмет управляваше сънищата на мъжа. Устройството генерираше идеи, които впоследствие мъжът усещаше като свои, без да подозира за съществуването на „програмиращия“ чип.

Преместих се в пространството на около петстотин метра от мястото, където се генерираха сигналите в мозъка на мъжа. Озовах се в близост до кръг ярка светлина. В началото помислих, че е извънземен космически кораб. След внимателен оглед обаче установих, че това е механично устройство с по-малки габарити. То не бе видимо в материалния свят, тъй като плътността му беше по-малка от минималната плътност на материята уловима от човешкото око. Устройството можеше да се движи с необикновена бързина.

Проникнах в него и регистрирах присъствието на разум, макар че във вътрешността не открих живи същества. Устройството изпълняваше функциите на проводник на разум (или само на определени мисли).

Преминах на Етап 6 и проследих преноса на мисли от него до спящия мъж и отново се върнах по същата траектория обратно. В този момент засякох действителния източник на енергия. Озовах се в сграда на някаква чужда планета. В сградата имаше Сиви и други хуманоидни същества, някои от които приличаха досущ на земните хора. Тяхната полупрозрачност ми подсказа, че бяха подпространствени същества. Имах усещането, че присъствам на операция, провеждана от федерацията, в която трябваше да вземат участие много разумни видове.

Продължих да сондирам за повече информация и открих, че в сградата работи администрацията на федерацията. Съществата, които присъстваха тук, бяха директно подчинени на Главния щаб на Федерацията. Усещах, че съм попаднал в Главната квартира, но в друга част на сградата, която вече бях посещавал.

Сондирах върху съдържанието на трансмисията и открих обширно послание с хиляди подробности – идеи за сценарии, герои, характери, картини на конкретни сцени, пейзажи от непознати планети, образи на разумни същества и техните летателни апарати. Съдържанието на посланието обхващаше цялата информация, която по-късно трябваше да се прероди като роден от хората сценарий на следващия епизод от поредицата „Стар Трек: Следващото Поколение“. Филмът не можеше и не си поставяше за цел да представи извънземните същества и тяхната култура такива, каквито бяха в действителност. Той преследваше друга цел – да накара хората да възприемат нормално други форми на физическо съществуване и други култури.


Обсъждане

Важно е да се подчертае, че нямам представа кой беше спящият мъж с имплантираното устройство в мозъка. Не зная дали е някой холивудски сценарист, режисьор, продуцент или който и да било друг от авторите на „Стар Трек: Следващото Поколение“. Може би е съпруг или приятел на някой от създателите на тази поредица. Той обаче беше сред хората, предлагащи идеите за отделните епизоди. Не зная и за кой от епизодите се отнасят данните от този дистанционен сеанс. След приключването му повече не се занимавах с този въпрос.

Извънземните несъмнено играят роля във формирането на общественото мнение на нашата планета. Те го подготвят за евентуалната бъдеща среща с алтернативни форми на живот. Подозирам, че „Стар Трек“ е само едно от онези човешки творения, вдъхновени от извънземни същества. Тяхната цел е хората да престанат да мислят, че са сами във вселената и постепенно да възприемат действителността. А тя е, че ние сме само една от многобройните групи на галактическото общество.

Искам читателите да разберат, че не забелязах и следа от упражняване на психическо насилие над интелектуалния труд на хората в Холивуд. Извънземните просто изслушваха идеите на даден сценарист и после, докато той спи, му подаваха други сходни идеи. Самият сценарист по никакъв начин не беше принуждаван да приеме тези идеи. Напротив, той имаше пълна свобода в избора си да ги приеме или отхвърли. Ако той все пак ги е избрал, то е заради факта, че те се нравят на широката публика. Самият автор нямаше и представа, че идеите са негови.

Не зная и останалите етапи от проекта на извънземните за формиране на общественото мнение. Не бих се изненадал, ако и други телевизионни и кинопродукции се окажат неявно вдъхновени от тях. Мисля, че изследването на този въпрос би било прекрасен проект за следващото поколение дистанционни наблюдатели.“


Край на откъса.


И така. Да се абстрахираме от полярните глупости в стил „звездните братя се опитват да ни еманципират“ и т.н., които поради ниската перспектива и интерпретация на автора, незименно присъстват в текста. Изводът тук е следния – целият Холивуд се ръководи от идеи и планове, които погледнато от най-високо – нямат земен произход, а някои дори нямат и физически корен. Холивуд служи за imprint-ване на идеи. Шаблони които произлизат от Тъмната полярност. Именно затова толкова самосвали с пари се изливат там. Да, това е огромна индустрия, но тя не се ръководи от случайни хора и обслужва различни цели МНОГО по-големи от проста печалба и финансова реализация. Ако можете да наблюдавате моделите ще можете с голям успех да проследявате и мисловните модели и идеи за бъдещето на Тъмната полярност. В тази връзка изобличаването на медията (във всичките й форми) и нейния predictive programming е от съществено значение в момента. (По този повод, сайта ни набира добровлни преводачи от английски, които да помагат в тази насока. Ако чувствате, че това е важно и направите жеста да отделите от личното си време и да помогнете – можете да ни потърсите на e-mail-а на Издателството. Просто сме само двама и можем да покрием всичко, което искаме да представим.)


Видове imprint

Към негативизъм и ритуализация, чрез новини

Водещите заглавия на новините днес. Това е което ви придвижва напред. Това е нещото, с което повечето от вас започват и завършват деня. Не сте ли се се чудили някога, защо е толкова важно толкова често да има новини, да има толква видове медия, вестници, радиа и т.н.? Защото колкото по-голямо разнообразие има, толкова по-голяма е вероятността вие да искате да изпитате разнообразието и да бъдете част от актуалното случване и информация в страната/света. Взимайки под внимание това вие вече сте imprint-нат. Вие фокусирате вниманието си върху това. Заведени сте някъде от някого. Всеки ви води нанякъде вътре в съзнанието ви. Въпросът обаче е „накъде искате ВИЕ да вървите?“ Разбира се, това не е въпрос, който медията ви задава. Усетете (моля ви) тънката разлика. Медията ви КАЗВА къде сте. Медията ви КАЗВА какво е състоянието на нещата. Медията ви (ПОДС)КАЗВА кои трябва да сте. Разбира се това се прави невинно под формата на съобщителни изречения. Вижте обаче само колко много от околните се влияят от това. От едни прости съобщителни изречения!
Погледнете всекидневните новини по телевизията от различна гледна точка.
Бедствия. Десетки хиляди загинали. Убийства. Ученик убива съученика си. Родител изнасилва децата си, след което ги убива. Верижна катастрофа – десетки загинали. Революция в Либия – десетки жертви.
Вие свиквате с тях и дори спокойно вечеряте на фона на говорителката, която съобщава, че някой е изнасилил дете с вилица. От една страна това са преживяванията на „жертвите“ на подобни събития и те са неутрални по характер. От друга страна обаче това е метода на Тъмната страна да ви превръща в прости възприематели на този факт, до момента в който убийство за вас е равно на кихане, или обяд или съвсем скоро – на забава и развлечение на сивото ежедневие! Разбира се, че медиите се опитват да го представят като нещо тъжно, изобразявайки ги като непосилни човешки трагедии. Но всички ние знаем, че функцията на медиите никога не е била да елиминира злините по света, не... Тяхната работа е да ни убедят да приемем тези неща и да свикнем да живеем, постепенно превръщайки Тъмната полярност в НОРМА. Вие сте imprint-вани да възприемате тези ритуални убийства и смърт. Древните времена на атлантските и вавилонски методи, когато това е било ежедневие са тук и вече не се крият.


Секс

Тук няма да говоря за това как обществото ни е залято от сексуални образи с цел изкуствено външно стимулиране на 2-ра чакра, което да доведе до пренатоварване и изтичане на енергия. Говорено е достатъчно за това и може би за в бъдеще пак ще се говори. Ще кажа нещо за секса като процес и случване в контекста на imprint-ването от естествен тип (а не от изкуствен, външен).
Сексуалността е различна за жените и мъжете. Енергетиката и тялото на жената са приемател. В секса (и енергетиката на двата пола като цяло), мъжа излъчва, а жената приема и евентуално трансформира. Какво се случва с жената, когато приеме енергия от мъжа? Какво се случва с нейния енергиен и мисловен модел? Какво се случва с нейната генетика? Тя задържа тази енергия и е imprint-ната от нея. Тя е белязана. Всеизвестен факт е, че жена, която има многобройни сексуални партньори доста често има ментални и дори физически болести, именно поради всичкото това imprint-ване от многобройни енергетики и мисловни модели. Ето защо в древните времена, мъжа е можел да има много жени, но жената само един мъж. Така тя бива константно imprint-вана от само един партньор и има смесване на imprint-ове, които са консистентни и поддържани в обща енергийна рамка без флуктуации. Ако има обаче генетично или енергийно несъответствие (което погледнато отгоре е едно и също), има проблем. Възниква конфликт, защото винаги ще бъдете imprint-вани с погрешния модел. Това е и механизма зад всичките разводи, раздели и т.н. макар причината на повърхността може да изглежда различна.
Много е важно и за какво мислите в момента на оргазма (и за 2-та партньора). Тази енергия може да бъде насочена и imprint-ната във външния свят, което е основата на сексуалните магически ритуали извършвани от илюминати. Това обаче са други теми и го споменавам само във въпросната рамка. 
И между другото – не пропагандирам патриархат, казвайки на жените да бъдат само с 1 мъж през живота си. Аз не съм създал вселената и механизмите по които тя работи. Казвам ви само как работи. Решенията естествено са ваши.


Липса

Целият модерен свят ви imprint-ва с образи на липса. Че нещо ви трябва. Че сами по себе си не сте завършени. Трябва ви това, трябва ви онова. Имате нужда от точно този крем за лице, иначе няма да приличате на нищо. Имате нужда от точно този дом, защото иначе няма да имате уют. Имате нужда от точно този телевизор с 200 канала, защото иначе няма да сте пълноценен. Имате нужда от този вибратор, защото няма кой да ви задоволи. Имте нужда от този телефон, защото иначе няма да сте мобилен.
Какво прожектират всички реклами, медии и консумативни модели?
Липса, липса, липса. Самонедостатъчност. На изток казват, че има ли желания, значи има вътрешна липса. Има ли вътрешна липса вие сте далече от самодостатъчността си. Далече ли сте от самодостатъчността си, вие сте далече от просветлението. Доколко всичко това ви влияе? Доколко имате нужда от новия гел за бръснене и новия балсам за коса Elseve? Наистина ли искате да опитате новото пластмасово предложение на McDonnald’s?
Такова е човешкото общество... погребваме своите проблеми под програмирането и изкуствените структури, с които ни заливат тези „отгоре“. Но под всичко това са истинските проблеми, които чакат да бъдат разпознати и разрешени. В живота ви ще има липса, единствено ако повярвате, че в живота ви има липса. Това е основно, ок?

Пропиляваме живота си в подробности... Опростявай, опростявай.Хенри Дейвид Торо

Самосаботажът. Дължи се на imprint с неясен произход. Съществува у много хора. Изразява се в мислене тип: „Не заслужавам да бъда щастлив/а.“, „Не заслужавам да имам пари.“, „Не заслужавам любов в живота си.“ и т.н. и т.н. – сещате се за какво говоря. Намерете източника на това и го изкоренете. Вашият мисловен модел ви дърпа към което мислите/чувствате, че заслужавате. Сега е точното време да си позволите да имате позитивни преживявания (насред целия хаос), с които да балансирате негативните такива в живота си досега.


Всичко е пари

Основна мантра. „Няма пари, икономиката рухва, а без пари не можем да си купим щастие“. Няма да ви занимавам с глупави клишета как щастието не е свързано с парите, просто защото не вярвам в това. Мисля че на някакво ниво двете неща са свързани частично, но не и абсолютно поради естеството на материалната ни матрица и времето, в което сме избрали да се инкарнираме.
Това, което искам да кажа е социално разпространеното утвърждение, че това е „висша ценност“ и отново – вие не сте завършени без пари. Нещо повече – това едва ли не се явява в първо и единствено условие. Разбира се медията отново играе основна роля тук. Хората обаче дотолкова са повярвали в това, че изпадат в истерия, оставайки в абсолютна невъзможност да си представят живот извън нелепата монетарна система. Това е орионски модел, който алюзира мислене неспособно да прозре отвъд триизмерната рамка на света. Обществото, образованието и отношенията ни са изцяло конструирани на база да се поддържа система, която рухва под собствената си тежест и комична несъстоятелност. Образът на парите и тяхното притежание на всяка цена е основен социален imprint, който обрича толкова много души на физически перипетии и ментални изкривявания. Разбира се, това е част от техния път. Можете обаче да не го правите част от вашия.


Здравословни проблеми

Подобно на новините – постоянно ви се втълпява как нещата са много зле. Реклами за проблеми с уретера точно в 20 ч. по време на вечеря. Болки в ставите? Артростоп за всеки!
#&#*&$#^#)(*#!*@!#™#@&*#
Общество ви imprint-ва в какво да вярвате и очаквате. Например „Когато станеш на 40 това и това ще се случи“. Вие се самоубеждавате.
Хиляди истории от медицинската практика. Доктор казва на жена, че ще живее още 6 месеца. Тя се чувства добре, но след 6 месеца умира. Прекрасен пример как собственото ни съзнание се обръща срещу нас. Наскоро имах подобен случай и със себе си, който обещавам да опиша някой ден.
Също така, бях чел за човек, който отива на семинар, но има инфекция на пикочния мехур. Мъжът забравя всичките си билкови отвари. Какво прави обаче. Взима си водата и я зарежда със спомена за вкуса на сместа, която си е правил, което разбира се се трансформира във вибрация, която носи информация. Всичко проработило и човекът изкарал без болки. Това е радионика, но без машина. На този принцип лежи и хомеопатията – съставките на лекарството се намалят дотолкова, докато не остане просто информационния imprint от въпросните съставки, без те самите изобщо да присъстват химически.


Консултация с екстрасенс

Все по-популярно става, особено сред българското население, да се ходи по врачки, баячки, „екстрасенси“, чудотворци и т.н. – пазарът за такива е залят. Това е отказване от собствената ви сила и предоставянето й на чужд човек. Един от най-тънките видове програмиране се извършва чрез нисшия астрал, с който се свързват 99% от т.нар. „екстрасенси“. Ако попаднете на истински, той може да ви помогне дотолкова, доколкото ще му позволи вашият Висш Аз. В повечето случаи обаче ще ви навреди пряко или непряко. Най-голямото програмиране се извършва чрез услугата „разкажи за бъдещето ми“. САМО ако каналът е чист (отново подчертавам, това е много, много рядко срещано и е почти явление), той може да даде една ЕВЕНТУАЛНА представа за един от МНОГОТО ви възможни пътища в неизявена потенция. Всичкото са вероятности, които имат шанса да се случат, но изобщо не е сигурно, че ЩЕ! Дали ще се случи нещо зависи от редица фактори – енергията, отдавана на различните егрегори, изборите, които човекът прави и най-вече основният фактор, а именно – „Висшият Аз“. Мнооого, много рядко нещо е точно определено в дългосрочен план. И дори да е така, то не е разумно да се оповестява.
Рубиконът тук е, че когато един обикновен човек застане пред предполагаемия „авторитет”, който контактува с „(в)(Н)исшите“ същества, обикновено чувстваме онази тъпа празнота в корема, свързана с очакването и кънтящия глас в главите ни: „О, колко извисен е той, какви възможности има и колко нищожен съм аз...“. В този миг вие започвате да отдавате своята енергия и с отворена уста позволявате да ви програмират. Никой друг не може да се свърже с вашия Висш Аз освен САМИЯТ ВИЕ. Има хора, които твърдят, че могат да говорят от името на нечий Висш Аз. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА НИЧИЙ ВИСШ АЗ. Вашият Висш Аз взаимодейства с другите инкарнации посредством инкарнационните преживявания. Самите Висши Аз общуват помежду си на нивото, на което са. Никой от онези, обаче, които претендират да са „канал на нечий Висш Аз“, не са такива. Те са манипулирани от същности от низшия астрал.
Затова помнете, че информацията, колкото и достоверна да ви се струва, НЕ МОЖЕ да бъде от първа ръка, особено ако този човек ви каже, че се свързва с вашия Висш Аз. В най-добрия случай контактьорът се свързва или с неговия Висш Аз (рядко), или с някаква форма на астрално съзнание най-често с полярен произход. Те са най-хитрите, защото могат поради глупостта и жаждата за отличие от другите, да продават „уникалната“ способност на човека за връзка с другите измерения само чрез така евтината и жадувана „четвърта“ реалност, владеещо се от нисшия астрал, чиито обитатели спрямо човека се представят за негови учители и наставници. Неслучайно събирателният образ на злото се нарича „лукавия“. Тези астрални форми могат да се представят за толкова невероятно чисти, добри и искрящи от светлина, че е почти невъзможно да бъдат различени от „умиращия за контакт“ експериментатор поради замъгленото му съзнание. В резултат често се спуска лъжлива информация, която може да служи на определени астрални интереси. Става въпрос предимно за енергия. Генерира се страх естествено, тъй като страхът е АЕЦ-ът на нисшия астрал. Например послания от рода на „Очаква ви тежка болест“ или „Нищо не можете да направите по (даден) въпроса.“ – залагат програма във вас. Вие толкова започвате да се притеснявате от предсказанието, че дори не се замисляте какви огромни по мощ мисъл-форми започвате да генерирате. Вие сте imprint-нат. Над 70% от предсказанията си ги осъществяваме сами, защото впрягаме своята собствена сила в (за)дадена посока и в резултат правим своя квантов скок в негативен план (апропо, това е и функцията на цялата дандания около 2012 г.). Тук основна роля играе степента на осъзнатост на силата на мисълта. Повярвате ли в предсказанието „Очаква ви тежка болест“, вие започвате да канализирате своите мисли и страхове в посока очакване на някаква болест. Вследствие на това вие създавате тази болест на астрално ниво и е въпрос единствено на време тя да се овеществи. Истинските контактьори (контактьори много – тук визирам тези, които спускат истинна информация) са твърде малко, а онези, които съществуват, са принудени да скриват голяма част от достъпната им информация или да я предават в мъгляв вид. Проблемът е в това, че информацията за бъдещето (както и информацията за устройството на света) е огромна сила. Точно затова всички предсказателни науки са ме дразнели. Колко от вас могат да научат датата на собствената си смърт, без това да замъгли преживяванията ви между „днес“ и „тогава“? Мм? Точно така – николко. Вие сте imprint-нат от вашия квартален екстрасенс. Той вижда потенциалното развитие на нещата, но казвайки ви го – вие го закотвяте, защото започвате да генерирате енергия в тази посока. Ако не го знаехте – може би щеше да се случи друго? Възвърнете собствената си сила и спрете да ходите при глупави хора с нулево езотерично образование. Между другото, точно поради последното казано, контактьори са винаги хора, които не са особено ориентирани интелектуално и енергийно (обърнете внимание и ще видите, че това е модел). Именно затова астрала си избира такива – те са лесно манипулеруеми, а още по-лесно се впечатляват от нелепите способности на астралните същества. Спомням си как преди години, при едно от излизанията ми от тялото ми една нощ, пред мен се появи висок бяло хуманоидно същество от мъжки пол с дълга руса коса. Каза ми че е плеядианец и иска да съм техен канал за пред хората. Казах му, че ако той е плеядианец аз съм трамвай, а дори и да е, да отива да се шиба, защото имам нулев интерес. Съществото се разтвори във въздуха и изчезна. Нужно ли е да казвам обаче, колко хора биха се почувствали поласкани и биха приели с радост? Това е техния път, не моя. Това е за човека, който веднъж ме попита защо не стана контактьор :)) Весели спомени :))


Други

Честването на всички революционни дейности в страната и т.н. Война. Спомени. Почит на мъртвите. Почит пред флага. Патриотизъм. Контрол над съзнанието. Програмиране. Защо трябва да помним лошото в тази му форма? За да не го повторим? Надявам се. Но защо да помним войната? Битката? За да бъдем imprint-нати. Да се създава изкуствена външна борба. Правителството прави това. Вие го правите в ежедневния си живот под друга форма. Мислете над тези неща.

Татуировките. Директен физически imprint с дадена вибрация. Защо са толкова популярни? Особено тези на драконите?

Когато хората сами произвеждат тяхната храна и алкохол, това носи със себе си прекрасни свойства, които ви помагат за по-доброто усвояване на тези неща, защото те се „раждат“ под знака на собствената ви енергетика. Алкохолът купен отвън обаче например е imprint-нат с радионика да отваря ниските чакри към достъп от астралния свят.

Извънземната идея. Както многократно е казвано в тоз сайт и преди, imprint-ването на информация за съществуването на извънземни, плюс идеята, че те може би ще бъдат заплаха е стигнало до невероятни размери в днешни дни. Последната изцепка по която всички се превъзбудиха като малки деца на катерушка беше с документите на ФБР за Розуел.

Схващате модела. Можете да го откриете в толкова много сфери, че чак е плашещо. Това е нещо, което трябва да направите сами за себе си.


Как е възможен imprint-ът?

По-съобразителните от вас вече са разбрали, че механизма зад imprint-ването е много елементарен. То може да се случи единствено ако не сте възвърнали собствената си сила.
Ако сте възвърнали собствената си сила, няма да ви пука какво ви казва доктора, защото вие ще ЗНАЕТЕ какво е правилно за вас. Той няма да е авторитет и вие няма да се изплашите от това, което той ви казва. Няма да има imprint.
Ако сте възвърнали собствената си сила няма да има нужда да ходите при екстрасенс, защото ще знаете, че това е нещо външно. Или пък ще ходите, за да правите наблюдения над поведението на полярностите, което може да доведе собствения ви напредък (обожавам да го правя и не пропускам никога при възможност).
Ако сте възвърнали собствената си сила ще знаете, че сте самодостатъчни и няма да чувствате липса от нищо. А ако искате нещо, то само ще дойде при вас.
Няма отдаване на силата – няма външен imprint. Няма външен imprint – няма mind control. Няма mind control – има условия за свобода и следващи нива за развитие на духа.


Някои механизми

Мисловният модел формира генетиката. Мисловеният модел формира вашето ДНК. По тази причина... какво се случва с imprint-ната идея или функция преди хиляди години? Точно така – тя се унаследява. Така че – ако има нещо поставено в мисловния модел на вашите предци, поколение след поколение, това се превръща в част от вашия генетичен код, защото мисловния модел създава този генетичен код.
Във всички Стар Трек филми, когато извънземните завземаха някой кораб, компютърът активира програма за саморазрушение. Същото се случва и с вас. Само вижте как медията ви програмира и непрестанно подхранва и разширява вашите imprint-вания. Всеки път когато видите програма или предаване като това, е като да сваляте или ъпдейтвате вирусите в собствената си система.
Освен всичко трябва да определите и първоначалните си imprint-ери на вашия собствен мисловен модел – родителите ви. Какви модели сте приели още от детството си? Как се отразява това на мнението ви за самите вас? Първоначалния мисловен модел се отразява на всичко. Освободете се от останалия свят, който ви прожектира нужди, от които не се нуждаете.
Също така – какво общо има езика с комуникацията – физически и енергийно? Езикът насочва вибрацията.
Какъв мисловен модел се манифестира например, ако имате пиърсинг на езика? „Потискам и упражнявам натиск върху това, което имам нужда да вербализирам.“
Пробити уши за обеци. – „Това което чувам ме засяга и наранява.“
Ще попитате „Ами майките, които пробиват ушите на децата си“?
Майките проектират собствения си мисловен модел на техните деца в пред-родилната социализация, което означава, че още в утробата, детето е imprint-нато с моделите от вибрациите на нервната система на майката. Това разбира се се вижда от Висшия ви Аз и вие се инкарнирате там, където има определени модели, заради ПРЕЖИВЯВАНЕТО. Точно по тази причина се връщаме обратно на основното – важно е да изследвате моделите от родителите си – за да ги разберете, надскочите и евентуално – разтворите. Това е ЕВОЛЮЦИЯ.


Социални утвърждения vs. еволюционни утвърждения

Imprint-ът винаги е слово, образ или мисъл. Най-често е и 3-те. Това е формула, която има за цел да породи алхимична реакция у вас с цел трансмутация. За съжалние Полярностите нямат интерес вие да еволюирате в процеса на тази трансмутация. Те искат да ви държат долу в низината.
Вие, от друга страна, имате интерес да еволюирате (освен ако не си животно, което по някаква случайност може да чете и работи с компютър и случайно е попаднално на тази статия, на което не бих заложил 100 лева :Р).
Ето защо трябва да работите със своите утвърждения всеки ден.
Медията ви залива с утвърждения от типа на „все повече безработни“, „цените се вдигат“, „война“, „глад“ и т.н. Това са мантри, които рано или късно се пренасят в собствения ви живот, просто защото ги слушате.
Еволюционните утвържденията са метод, с който можете да ре-imprint-вате съзнанието си в посока, в която ВИЕ искате. Как работи това е обяснено частично тук. Всеки ден вие преживявате миналото, което сте създали. Освен всичко друго, то носи със себе си съотвените imprint-ове. Създайте ново минало за себе си, като промените мислите си, което в резултат променя думите излизащи от устата ви. Знаете как да се освободите от това, от което вече нямате нужда, така че то вече да не се отразява на вашия живот и тяло. Ре-imprint-вайте съзнанието си, за да поемете в нова посока.
Утвържденията са винаги кратки, точни с висока наситеност на смисъл и съдържание и задължително с положителна формулировка, без съдържанието на частицата „не“.
Примери на прима виста:

Спокоен съм и съм в мир със себе си през цялото време.
Привличам цялото изобилие и богатство на вселената.
Здравето ми е в съвършено състояние.

и т.н... Схващате идеята, пък и не чувате за това за първи път.


Друг метод за положително само-imprint-ване

Взимате кристална чаша с дестилирана вода (не, не може с обикновена или минерална; само в дестилираната няма никаква информация и imprint-вания) и зареждате водата със собствената си енергия. Чашата и водата пречистват енергията, създава се чист imprint, така че това, което всъщност правите е да рециклирате своята собствена енергия. След което я изпивате и така я репликирате в собственото си тяло и енергетика. Забележка – не правете това за някой друг, освен за себе си! Не зареждате вода със собствената си енергия, за някой друг. Това не е правилно и е езотерично неграмотно!


Заключение

Както виждате, нещата в този материал бяха само щрихирани, без да бъдат развити. По-скоро са нахвърляни подточки, отколкото да има конкретна презентация. Както казах в началото, презентацията трябва да извършите насаме със себе си, както самият аз се опитвам да го правя всеки ден. Помнете едно: нищо и никого не трябва някога да има контрол над вас! Трябва да бъдете капитан на собствения си кораб! Ако кафето ви зове сутрин и не можете да се справите през деня без сутрешния тласък, тогава кафето е капитана на вашия кораб. Ако не можете да избягвате шоколада, чипса, газираната вода – тогава трябва да осъзнаете нелепостта на всичко това.
Ако привличате подтисническа среда около вас – ако имате връзка, в която има агресор – физически или емоционално, в работата или вкъщи – този човек е капитана на вашия кораб. Ако обичате хазарта или компютърните игри и не можете да се откажете по всяко време – тези неща ви контролират. Има толкова много imprint-ване в момента пулсиращо около нас по цялата Земя, че ако не сте кочияш на собствената си карета – ще се превърнете в жертва. Неща като алкохола, картите, музиката, телевизията, радиото са пълни с ELF пулсации, които по дизайн са създадени да задържат вашата вибрация в клетка, докато тя не се измени адекватно до някаква програмна специфика. Веднъж заложена, програмата просто се подсилва и затвърждава постоянно. Без осъзнатост за тези процеси, вие нямате шанс.
Нищо и никого не трябва някога да има контрол над вас! Ако не можете да си тръгнете от някое място, човек или нещо друго по всяко време, тогава вие вече не сте капитан на своя кораб.
Ние сме програмирани да отдаваме собствената си сила на външни източници. Това означава, че без съзнателно бдение над вашите собствени вътрешни процеси, вие многократно ще отдавате личната си сила, докато нищо не остане за вас самите. „Мъжът ми ще го направи вместо мен, исус ще ме спаси, правителството ще има грижата, добрите извънземни имат план за нас.“ – все програми и различни imprint-нати наслагвания и шлаки, поради които не можете да разберете естеството на това, за което наистина сте тук! Товага, когато си зададете въпроса, защо сте без всякаква енергия и сила за действие, ще осъзнаете, че някой я е взел от вас и вие сте му позволили. Вие сте били доброволен участник в процеса. Не позволявайте това да се случи с вас. Събудете се и си тръгнете от всеки човек, място или нещо, което се опитва да узурпира вашата лична сила. Освободете се от всичките imprint-вания, които ви дърпат назад и пораснете като Дух веднъж завинаги. Време е да поведете себе си. Спрете да позволявате на другите да го правят вместо вас.
Сега, сега, сега!!!

scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 275 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 544
Брой прегледи на съдържанието : 8728367Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License