Oткритията на доктор Цзян Канчжен Печат
Статии - Алтернативни технологии и наука
Написано от Издателство Паралелна Реалност   
Петък, 30 Септември 2011 00:24

 

0

Китаецът Цзян Канчжен не е чел приказката на Пушкин „За цар Салтан“. Въпреки това, той точно е изпълнил програмата, изложена от руския поет: взел, че създал „невиждан звяр“! В Средновековието щяха да го пратят на кладата, а в XXI век той може би ще бъде уважаван колкото Менделеев и Циолковски. Напоследък името на този човек доби известност сред широки научни среди. Наистина някои се отнасят с уважение към неговите трудове, други с предпазливо любопитство, а трети – със страх и скептицизъм.

През 1933 г. в семейството на училищен директор в китайския град Чанту се ражда момче, у което от най-ранна възраст се откриват поразителни способности в точните науки. Въпреки това по настояване на баща си, Цзян постъпва в медицинския университет. В Китай лекарската професия винаги се е считала за една от най-престижните и нелошо платените. През цялото време на обучение в университета, Цзян Канчжен бил един от първите, въпреки че едновременно с медицината се занимавал и с кибернетика, квантова механика, радиотехника. Накрая, когато през 1959 г. получава лекарска диплома, той вече си е създал оригинална хипотеза: „В жизнения процес на всеки организъм неговите атоми и молекули обезателно са свързани помежду си с единен материален носител на енергия и информация – биомагнитното поле“.

Неговия труд „Теория на управлението на полетата“, в която авторът, в частност, обосновава възможността за пряко предаване на информация от един мозък на друг с помощта на радиовълни, привлякъл вниманието на научния отдел на ЦК на КПК. По препоръка отгоре, на разпореждане на младия учен била предоставена триетажна лаборатория с необходимата апаратура. В нея доктор Цзян провежда многообещаващ опит за мисловна индукция, който потвърждава теоретичните му изводи.

В лабораторията била оборудвана стая, в която се намирал оператор-индуктор. Натискайки по команда бутон, той произволно осветявал една от „Картите на Зенер“ на масата с пет прости геометрични фигури – кръг, квадрат, звезда, кръст и три вълнообразни линии. В съседното помещение човек-реципиент с помощта на хипноза се привеждал в особено чигун-състояние като при това даже не подозирал, че участва в експеримента. На лист хартия той рисувал тези геометрични образи, които по някаква причина възниквали в мозъка му, изолиран от външни дразнители посредством хипнотически полусън. Правилните отговори били 70%. При това информацията преминавала през картон и дървесина, но се екранирала от метал.

Това навело Канчжен на мисълта да фокусира електромагнитното излъчване на мозъка с помощта на диелектрични лещи, а после да го усили с радиоапаратура. Той изготвил апаратурата собственоръчно, както и много чувствителен усилвател. След това процентът на правилните отговори нараснал до 90%, и най-важното – всички реципиенти потвърждавали, че възникващите у тях геометрични изображения станали извънредно отчетливи. Тъй като тази система пропускала само електромагнитни вълни със свръхвисока честота, то съществуването на био-СВЧ връзка може да се счита за доказано.

Няма съмнение, че ако Цзян Канчжен беше продължил експериментите в тази област, го очаквала блестяща кариера. Нали в крайна сметка те биха могли да дадат в ръцете на партията много по-действено средство за промиване на мозъци, отколкото цитатниците с мисли на „великия кормчия“ Мао. Но точно от това и се опасявал д-р Цзян.

След като направил повече от 500 успешни опити с „Картите на Зенер“, през 1961 г. той кардинално изменил направлението на изследванията, като се заел с експерименти върху животни. Тази година била особено гладна в Китай. Затова Канчжен решил чрез въздействието на патешка био-СВЧ връзка да получи порода от по-месести кокошки. В конструирания от него предавател се поставяла патица, а в приемника кокоши яйца. Но природата му поднесла изненада. От яйцата наистина се излюпили по-едри пилета, но с патешки шии, плавателни ципи на пръстите и закриващи се ушни отвори като при патиците.

След допълнителни опити д-р Цзян изложил първите резултати в статията „Биорадиовълните и тяхното използване в медицината и селското стопанство“, публикувана във вестник „Шенянски вятър“ през пролетта на 1963 г. Уви, научноизследователския отдел на университета обявил неговите изследвания за „непредставляващи научна ценност“. Впрочем, причината за такава оценка не била в науката. В това време в Китай започвала „културната революция“ и непослушния Цзян се оказал в немилост пред партийното ръководство. Обвинили го, че дядо му е бил богат селянин, бащата – гоминданец, а самия той „просъветски ревизионист“, „мистик“ и въобще „противник на идеите на Мао Дзедун“.

Наказанието не се забавило. Първо престанали да го пускат в собствената му лаборатория, а после го изпратили за превъзпитание на село да пасе свинете.

Тогава той решил да избяга в Съветския съюз. Но по пътя го хванали и пратили в затвора. Четири години д-р Цзян бил затворник и само веднъж напуснал стените на затвора, когато бил отведен с белезници в университета на изложение на „научните достижения на епохата на културната революция“. Там Канчжен бил демонстриран като „жив експонат“. Не като млад и даващ големи надежди учен, а като „чудовище, което решило с помощта на особени вълни да превръща революционерите в капиталисти“.

След срока на присъдата той излязъл от затвора „под особен надзор на масите“ – университетските хунвейбини. Впрочем „излиза“ не е съвсем точна дума, по-скоро куца, защото доскорошния затворник не можел да ходи повече от 15-20 метра. А в бъдеще го очаквал тежкия живот на „черен модел“, както се наричали неугодилите на властите и попаднали за превъзпитание преподаватели и университетски учени: трябвало да мъкне въглища, да мие съдове, да чисти тоалетни.

Все пак на Цзян Канчжен му провървяло: един негов приятел, ректор на Харбинския медицински университет му казал как може да се премине границата. През нощта на 26 юни 1971 г. той избягал от своята алма-матер, където някога произвел на бял свят първата „кокошкопатица“. За 25 дни, без да бъде забелязан от никого, Цзян се добрал до границата и успял да премине на съветска територия.

Юри Владимирович има свой особен метод на акупунктура. По пулса на клиента той определя заболяването и казва дали ще може да го излекува. Лабораторията на доктора – това е помещение, състоящо се от няколко стаи и полуподземни помещения, където стои оборудването. В две от стаите Цзян провежда своите приеми.

С акупунктурата той си изкарвал прехраната. Неговите открития са наистина уникални. Юри Владимирович винаги мечтаел да получи Нобелова премия. Оказва се, че с помощта на прибора, наречен „Биотрон“, генетичната информация може да се пренася където поискаш.

Започнали се нови митарства. Вместо в Ленинград, където мечтаел да работи в лабораторията на своя кумир професор Василиев, д-р Цзян се озовал в леспромхоза. Бил товарач, дърводелец, пазач, огняр, докато по ходатайство на директора на Московския НИИ по онкология, професор С. И. Сергеев, не го взели като лаборант в Хабаровския медицински институт. Там, започвайки всичко отначало, Юрий Владимирович – такова руско име приел – продължил своите изследвания и дал теоретично обяснение на явлението био-СВЧ-връзка:

По-рано се е считало, че носител на генетичната информация е ДНК, в молекулите на които се съдържа генетичния код.“ – утвърждава д-р Цзян – „Достиженията на съвременната физика ми позволиха да предположа, че ДНК е само „касета“ със запис на информацията, а неин материален носител се явяват биоелектромагнитните сигнали. С други думи, електромагнитното поле и ДНК представляват съвкупния генетичен материал, съществуващ под две форми – пасивна-ДНК и активно-ЕМ поле. Първата съхранява генетичния код и осигурява стабилност на организма. Втората е в състояние да го измени. Затова е достатъчно да се въздейства с биоелектромагнитни сигнали, които едновременно съдържат енергия и информация. По своята природа тези сигнали са движещи се фотони, които притежават съгласно квантовата теория корпускулярно-вълнови свойства. Вълновите свойства определят необходимостта да се изследва най-високочестотната част на спектъра, която има широк обхват на проводимост. Това позволява да се получи голям обем информация, при това с високо качество на предаване. Затова биоелектромагнитното поле като материален носител на енергия и информация съществува в средната част на електромагнитния спектър.

Теорията си е теория, но не по-малко важно е, че Цзян Канчжен създава установка, която „чете“ информация от ДНК на един жив обект и я насочва към друг жив обект. В един от опитите, той въздействал с електромагнитно поле от пъпеш на покълнали семена на краставици. Израслите кълнове имали вкус на пъпеш, а биохимичния анализ показал, че в ДНК са станали съответстващи изменения, които се предавали от поколение на поколение. В друг опит с ЕМ-поле, фъстъци обработили кълнове на слънчоглед. След това се променила формата на семената на слънчогледа и частично им се предали вкусовите качества на фъстъците.

Впрочем, колкото и поразителни да са резултатите от тези експерименти, практическото им приложение засега е ограничено. Друго нещо е работата на Канчжен с житните култури обаче. Да вземем дори „прочитането“ на информация от листната маса на пшеница и въздействието й върху покълнали царевични семена. Тук е налице вече съществен икономически ефект. „Обработената“ царевица имала множество странични стебла. На мястото на кочаните се образували своеобразни зърнени класове, приличащи и на царевица, и на пшеница. По добиви контролната група била надхвърлена с над 200%, а по листна маса с 300%! При това придобитите нови качества устойчиво се предавали на следващите поколения. Това е много важно!


1  2

„Обработената“ царевица имала множество странични стебла. На мястото на кочаните се образували своеобразни зърнени класове, приличащи и на царевица, и на пшеница. Този експеримент е признат за перспективен.

 

Ето какво пише за това директорът на Далекоизточния НИИ по селско стопанство академик Григорий Казмин:

Познавам се с д-р Цзян Канчжен и знам за неговата работа по био-СВЧ връзките от около 20 години. Той е създал съвършено нов метод в науката. През 1991 г. лично аз използвах семена на ечемик, облъчени с био-СВЧ поле на пшеница, които получих от Цзян. От тези семена порасна по-жизнеустойчива култура с увеличени класове и зърна. По този начин добивите от експерименталната група нарасна с 30% в сравнение с контролната. Тези изменения се предаваха на следващите поколения, което се потвърди от моите опити през 1992 г. Считам метода на Цзян Канчжен за много ефективен за широко използване в селското стопанство.

През 1974 г. д-р Канчжен подава заявка за патент за откритието на био-СВЧ връзката, но то не бива зарегистрирано, защото „противоречало“ на тогавашните научни постановки. Уви, епохата била сложна, объркана, противоречива...

Впрочем за учения било по-важно да внедри своята методика в практиката, тъй като тя давала възможност за голям ръст в добивите на селскостопанските култури. Той пише до най-високите инстанции: на Брежнев, Андропов, Черненко, в министерства и академии. Резултатът е нулев. Такава е епохата. Но д-р Цзян не се отказва. Помага му вярата в ЗНАНИЕТО и в собственото предначертание. Той прави следващата важна стъпка: преминава от растения към животни. При това методиката остава същата – „прочитане“ на генетична информация от ДНК-молекулите на представител на един вид и въздействие с нея върху зародиши на друг вид. За начало Канчжен обработил с биоелектромагнитното поле на патица 500 кокоши яйца. Излюпили се 480 пилета, при които са установени следните изменения:

– при 25% – плавателни ципи на краката

– при 80% – плоска патешка форма на главата

– при 90% – променено разположение на очите

 

3 4

Чрез въздействие с биоелектромагнитното поле на патица върху кокоши яйца, той получава „кокошкопатици“. На снимките се вижда, че на краката си имат плавателни ципи, каквито нямат обикновените пилета.

 

А по време на един от следващите опити, той облъчва с био-ЕМ поле на козел с големи извити рога... бременна зайка. Резултатът бил потресаващ: при зайчетата се развили големи извити зъби!

На пръв поглед всичко това изглежда просто като оригинални научни забавления. Всъщност необичайните експерименти преследвали цели, отиващи далече: намиране на начини за лечение на болести и подмладяване на човека с помощта на био-СВЧ връзка.

През следващата година Цзян се заема със следващия опит. На всички е известно растението – плевела пирей. То е „здраво“, издръжливо, но напълно безполезно. Докторът решил да направи от него полезно растение за хората. За тази цел генетичната информация за пирея ще бъде пренесена от издънки на пшеница. Представяте ли си какво „силно“ растение ще се получи? Но този опит на Юри Владимирович е все още в неговите планове. Сега той активно се труди над кокошкопатици и кокошкопуйки. В лабораторията си Цзян има цял зоопарк. Животните се държат в прилични условия. Всички очакват своята участ. Опитите на доктора са безвредни за животните. Всички манипулации се провеждат посредством „Биотрона“, а той не предполага никакво присаждане на гени, тъкани и др.

Създадения от доктора „Биотрон“ вече намери своето приложение в Китай. Там специално построиха биотрон-център. В този център отиват хора, които искат да се... подмладят.

Хомо сапиенс – разумният човек никога не може да се примири с това, че е смъртен. Оттук и легендите за чуден еликсир, даряващ безсмъртие. Д-р Цзян не вярвал в такива митове. Но към своите предшественици, търсили средства не само за удължаване на живота, но и за подмладяване на организма, се отнасял с разбиране. И ето защо. В биологията е известен закон, съгласно който продължителността на живота на бозайниците е равна на 5-7 пъти продължителността на тяхното развитие. Следователно средната продължителност на живота на човека би следвало да е 125-175 години, понеже периодът на неговото развитие е 25 години. На практика продължителността на човешкия живот е ограничена само до три пъти периода на развитие. Причината изобщо не е в биологичните рамки, тоест в програмата, заложена в гените, а в естественото износване на организма. Човек умира, защото болестите, неправилният начин на живот, замърсяването на околната среда и много други фактори травмират или разрушават не само клетките на органите, но и гените. ДНК е способна да самоизлекува повредите и ако тази способност се стимулира, организмът може да бъде избавен от значителен товар от „грешки“ и повреди, натрупани в молекулите. Цзян Канчжен изхожда от това, че такова средство за реабилитация на ДНК може да бъде въздействие с биоелектромагнитното поле на млади организми върху старите. Първите опити били проведени върху стари мишки. На установката на Цзян те били обработени с био-ЕМ излъчване на млади растения и зародиши на животни, взети поотделно. В резултат, при 68% от мишките се подобрили реакциите, подвижността, апетита. В 31% се възстановили половите функции и способността за размножаване. И накрая при 51% от мишките продължителността на живота нараснала с половин година в сравнение с контролната група.

 

5 6
 7


8 9

10

 

През 1987 г. аз проведох подобен експеримент върху себе си. Резултатът се оказа положителен, за което има и обективни доказателства.“ – разказва д-р Цзян – „Вторият човек, който доброволно изпробва този метод за подмладяване, беше 80-годишния ми баща. В резултат при него изчезнаха 20-30 годишни хронически заболявания, алергичен сърбеж, шум в ушите, доброкачествен тумор. На мястото на плешивината, след половин година пораснаха коси, а сивите станаха черни. След една година му порасна зъб на мястото на паднал преди 20 години.


Тук е мястото да се отвори една малка скоба. Последствията от гена на подмладяването могат да бъдат разнообразни. Има няколко примера от съвремието ни за това.


Така например, японката Сей Сенагон с времето се превръща в малко момиче като Бенджамин Бътън, а американката Тина Дженкинс – обратно – да стане възрастна жена след петстотин години.


Днес Тина бърбори, пуска балончета и се забавлява с кукли като едно обикновено дете. Между другото тя е родена през 1970 г. и е на 35! Всичко останало, освен възрастта, в нея е нормално.

Учените твърдят в един глас, че това е едно съвършено нормално здраво момиче с физиология и поведение на едногодишно дете. И разбира се добавят, че ако тя и занапред се развива с такива темпове, то има шанс да живее 1 500 години.

Може да се каже, че Тина е сукалче.“ – казва нейната 60 годишна майка Санди Дженкинс. „Но аз я родих през 1970 г. и, ако всичко вървеше както трябва, сега тя щеше да бъде възрастна жена. Но тя все още е дете – с най-нормален вид – и не се отличава по нищо.

Санди и нейния мъж Карл си припомниха, че когато се родила, Тина била нормално дете от всякаква гледна точка. Лекарите не намерили никакви отклонения. След известно време обаче се наложило на родителите да признаят, че тяхната дъщеря изостава в своето развитие.

Обърнахме се към пидиатър.“ – разказва бащата на момичето – „И той беше учуден, както и ние. Няколко месеца подред изследваха нашата дъщеря по всички известни на науката методи. Но, безрезултатно. Впрочем, лекаря ни успокои: постепенно, организма на детето ще се развие и в училище Тина ще догони другите деца. И на шест години обаче тя изглеждаше само като тримесечно бебе – едва, едва се научи да държи главичката си.

Санди Дженкинс каза, че Тина започнала да бърбори на десет години. Но и сега тя не може без памперс. Ако приемем, че момичето се развива бавно, но хармонично, тогава ще започне да говори на четиридесет години.

Не бива да наричаме Тина недоразвита.“ – казва Санди – „Всеки външен човек ще каже, че тя е на около 12 месеца. И за тази възраст тя е умно и подвижно дете. Разбира се, не можеш да го наречеш „нормално“. Ако върви така и по-нататък, то: „Своята зряла възраст Тина Дженкинс, по сметките на специалистите, при такива темпове на развитие, ще отпразнува някъде през 2388 година. С други думи, ние с вас няма да доживеем до тази дата, ако учените в близките години не разработят спящия ген на младостта...

В медицинската практика са известни случаи, когато в течение на биологичното време в края на жизнения път на човека, той се променя обратно. С подобен феномен, например, са запознати стоматолози, които потвърждават, че при някои от техните пациенти – старци и старици – изведнъж, като при млади хора, започват да им растат... зъби!

А ето какво се е случило неотдавна с 97 годишната италианка Роза Фарони, което не се вписва в никакви медицински рамки: днес тя има фигура на девойка и не само, че тя не старее, но и с всеки изминал ден изглежда по-млада! Лекарите са обезкуражени, те поискали да проверят дали не е измама. Но всичко било точно.

Тази жена е учудваща. Тя никога не е ползвала козметика, никога не си е правила пластична операция, но изглежда със 70 години по-млада от своята възраст!“ – учудвал се потресения доктор Граз на медицинската конференция в Генуа – „Нейната памет и мозък са пресни и ясни. Това е най-загадъчния феномен, който някога сме срещали.

Най-напред той прочел за Роза в италиански вестник. На снимката била красива млада жена, обкръжена от 6 внука, 15 правнука и 16 праправнука. Роза Фарони изглеждала на снимката по-млада от своята 30 годишна правнучка.

Проверката на черния дроб, сърцето и налягането на кръвта, проведена в частна медицинска клиника, показала, че анализите на бабата не са по-лоши, отколкото при една девойка. Но какво още е учудващо – те се оказали по-добри от анализите през 1960 г.! Като че ли времето тече назад!

Доктор Граза, който е експерт по въпросите на стареенето, ще наблюдава тази жена половин година, надявайки се да разгадае нейната генетика. Самата виновница за учудването на лекарите обяснява всичко с благословение свише:

Аз ям всичко, пуша и пия повече от необходимото.“ – казва Роза. „Единственото, което ме обезкуражава е страха от забременяване – смешно е да раждам, когато съм под сто години и съм принудена да вземам противозачатъчни хапчета.

Сей Сенагон от японския град Фукуока, достигайки до 75 години, също почувствала необясними промени в своя организъм. Отначало при нея изчезнали белите коси, които придобили блясък и станали черни. После започвали да кървят венците й и тя не можела да носи зъбни протези. Сей си помислила, че това е последица от радиацията и даже искала да напише завещание, но за всеки случай решила да се консултира с лекар и направила първата си визита при стоматолог. Но той, преглеждайки венците на старицата, заявил, че радиацията си е радиация, но да умира, видимо, няма да е скоро, защото неизвестно по каква причина са започвали да й израстват нови зъби!

По-нататък последвали напълно фантастични събития. При Сей започнала промяна по кожата на тялото и лицето – ставали по-гладки, мускулите й придобили по-голяма еластичност, потънали в забвение пристъпите на остеопороза и други старчески болежки и няколко години по-късно нейните приятелки престанали да я разпознават на улицата, тъй като тя се подмладила с 20 години.

След известно време се възобновил и менструалния й цикъл, тя се разделила със своя съпруг и се омъжила за 40 годишен банков служител, който твърди, че Сей не изглежда на повече от тридесет. Сей Сенагон за известно време станала най-знаменитата жена в Япония. Непрекъснато я търсели за интервюта, канили я в различни ток-шоута и безкрайно й досаждали с молби да продаде секрета на своята младост.

Това, което е още по-удивително, че днес Сей изглежда много по-млада от тридесет годишна жена и сериозно се опасява, че ако процеса на подмладяване запази сегашните си темпове, то след 15 години тя ще се превърне в 10-12 годишна девойка!

Но да се върнем обратно на темата.
Като млад доктор Цзян е учил в китайския университет и много се увличал по физиката. Веднъж в едно списание му попаднал доклад на руски учен, в който се говорело за чудотворните свойства на содата. Тоест, прибавяйки я във ваната и правейки разтвори за измиване, може да се подмладиш:

Каква ти сода? С това не може да се подмладиш, както пишат учените! Аз реших да докажа, че има други, по-ефективни методи и започнах да работя с „Биотрона“. Открих, че прехвърляйки генетична информация от младите на възрастните, може да се постигне подмладяване на последните. Такъв експеримент аз проведох в Хабаровск през 1987 г. Разсади от всевъзможни растения бяха посадени в саксии и поставени в така наречената приемна на „Биотрона“, а в мястото на въздействие поставихме мишки на възраст 48 месеца. Както е известно гризачите живеят малко повече от две години. В експерименталната група имаше 300 мишки. Резултатът от експеримента беше такъв, че повече от 60% от мишките започнаха да се хранят повече и да бягат по-бързо. Тяхната козина стана гладка. При някои от тях се възстанови половата и репродуктивната функция. А това е и първият признак за подмладяване. Успях дори да удължа живота на някои от тях с 1,5 години.“ – разказва доктор Цзян.


11


12 13

14 15 16

Схема на подмладяване

 

За Юри Владимирович опита с мишките не бил достатъчен и той решил да изпробва „Биотрона“, сферичен апарат, направен от алуминий и мед, върху себе си. Сега доктор Цзян е на 70 години, но изглежда с десет години по-млад. Но това не е главното доказателство. Дъщеря му е на 10 години. Сметнете сами на колко години е бил доктора, когато е станал баща. Правилно, на 60! Юри Владимирович съветва започването на процеса на подмладяване да бъде след 30 годишна възраст.

 

17

Доктор Цзян и биотрон ЕЖ

 

18


19

Биотрон Цзян-1

 

20

Биотрон Цзян-2

 

Положителните резултати от методиката на д-р Канчжен били толкова очевидни, че през 1991 г. той получава патент за изобретение и разрешение от Министерството на здравеопазването на Русия да използва метода СВЧ-терапия. След това ученият прави експеримент с група доброволци, желаещи да преминат специален курс на лечение по неговата методика. За състоянието на тяхното здраве може да се съди от това, че на 14 души се падали 37 заболявания. Био-СВЧ-терапията не подвела д-р Цзян. В шест от случаите имало пълно излекуване, включително на доброкачествен тумор. В 21 – значително подобрение на състоянието, а в 8 – просто подобрение. Само при двама болни нищо не се променило, а 11 се подмладили с 5-10 години. При 7 се подобрили половите функции. Но за Цзян Канчжен това не било достатъчно. Той се насочил към неизлечимите болести – рак и СПИН. В серия от експерименти на 10 зайци-донори се присаждали ракови клетки. След това от тях се снемала биогенетична информация и се предавала на 300 мишки реципиенти, при които изкуствено се предизвиквали онкологични заболявания. Зайците, както е известно, не боледуват от рак. Техните имунни сили, стимулирани от присадените ракови клетки, помогнали на 70% от мишките да се преборят с болестта.

Като резултат от тези изследвания е издадено свидетелство за изобретение „Способ за регулиране на имуннологичните реакции в областта на борбата с рака и трансплантацията на органи“.

Имуннологичните изследвания се намират още в началото на пътя. Ще бъдат изпробвани нови направления и методики, но още сега може да се твърди, че въздействието върху човешкия организъм с биоелектромагнитно излъчване по разработената от нас методика създава условия за формиране в имунната система на защитно-възстановителни или компенсационни процеси, което води до оздравяване и подмладяване на човешкия организъм.“ – счита д-р Цзян.

Тази гледна точка се споделя и от академика от Международната информационна академия д-р на биологическите науки проф. Юрий Симаков:

От 15 години следя работите на Цзян в областта на предаване на биологическа информация от един организъм на друг с помощта на изобретената от него установка. Ако положенията, изведени от Цзян и предложените от него методи за биологическа информация бъдат повторени от други изследователи, то способът за предаване на генетична информация чрез поле следва да се отнесе към най-великите съвременни открития.

Между другото, машината-чудо може да прави и друго. В лабораторията на Цзян ние срещнахме млада майка, която държеше на ръце 3 годишно момиченце. Семейството пристигало в Хабаровск чак от Сибир всяка година. Специално при доктора. Когато бебето се родило, било напълно здраво, но към 8 месечна възраст лекарите му поставили диагноза детски церебрален паралич. Това звучало като смъртна присъда. Лекарите предлагали да дадат детето в дом за инвалиди. Но родителите на детето, научавайки за доктор Цзян, започнали да водят детето при него на процедури. И, о, чудо! Момичето не само се научило да говори свързано, но и да ходи. Доктор Цзян казал, че може да я излекува.

Ние се поинтересувахме защо Юри Владимирович не ходи в Китай. Там вече са приели неговата теория, построили са клиника и научен център. В Хабаровск не е получил помощ от нито един учен. Цзян има готова цяла книга на три езика – руски, китайски и английски за неговите интересни открития и наблюдения. Такава информация би била полезна за учените и кой знае, може би хабаровския китаец е източника на откритие, което ще шокира света. И, възможно е Хабаровск да стане не само промишлен и културен център на Далечния Изток, но и научна столица на Русия.

 

21

Доктор Цзян и лечение с Биотрон

 

22 23

 

Аз не ходя в Китай, моят дом е в Хабаровск, моята лаборатория е в Хабаровск, какво ще правя аз без своите съседи?“ – с китайски акцент, но на руски душевно се изрази Юри Владимирович.

При цялата значимост на работите на Цзян Канчжен не може да се мине без охлаждане на ентусиазма. Както би казал един известен кино-герой, ДНК е сложна работа! И ще добавим – засега още много непредсказуема. В ДНК-молекулите гените имат тясна специализация: всеки отговаря за определен орган или процес. И най-малката мутация на едни от тях може да предизвика съществени изменения в организма на биологическия обект. Например, швейцарски учени въздействали върху гена на обикновената муха, отговарящ за очите, в резултат на което й пораснали очи на най-неочаквани места – по краката, крилата и даже антените. При предаване на интегрална информация, прочетена от ДНК на донора на цялата ДНК на реципиента е възможен не само положителен, но и отрицателен ефект като кокошкопатиците и козозайците. Затова методът на прехвърляне на генетична информация изисква по-нататъшни задълбочени изследвания и всеобща научна поддръжка.

 


Сергей Демкин

 

Източници:
http://www.lianna.su/p6.htm

http://re-tech.narod.ru/

Превод:
Dark Flower и Sia

Компилация, редакция и коментар: Н.

 

 

Коментар от Н.:

Знам, че навярно много хора сигурно се превъзбуждат от тази информация и нейните приложения, но моята перспектива е както винаги по-различна от обикновено.

На първо място, цялата идея за рекомбиниране на ДНК е извънземен (последователен) мисловен модел, защото те са тези, които обичат да си играят с гените и са обсебени от тях. ГМО, което е изцяло извънземна инициатива, е ярък пример за това. Въобще не искам да предполагам каква каша представляват тези процеси от гледна точка на Планетарния Дух, защото все пак нещо трябва да анимира тези новосъздадени растителни и животински организми. Нещо, което не е част от естествения път и преживявания на Планетарния Дух. Това е типично извънземна черта, характерна за Тъмната страна, която се чувства свободна да прави всичко, което пожелае. Когато това мине границата на крехкия баланс, последици винаги има. От друга страна, самият факт, че това се случва, означава, че то е част от Играта. Между другото такива технологии са на разположение на тайното правителство от десетилетия и те ги ползват за много по-тъмни цели, от тези обрисувани в горния материал.

Всичко описано много напомня на последните дни на Атлантида, където твърде много се е злоупотребило с всякакви генно-инженерни експерименти, което в крайна сметка довело до гибел (в комбинация с други фактори). Самият факт, че тази информация започва да излиза наяве точно в този момент, трябва да ви говори за това в какви времена живеем и какво предстои.

Това е един от признаците за Краят на Играта и тези, които могат да го видят, прекрасно разбират логиката на това.

Очаквайте Тъмната страна да става все по-безскрупулна и очевидна.scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 585 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 544
Брой прегледи на съдържанието : 8690469Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2024 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License