ГМО Печат
Статии - Алтернативни технологии и наука
Написано от H.   
Четвъртък, 28 Януари 2010 18:18
 
Изпращаме ви полезна информация за изключително вредното Генно Инженерство. Предупреждавайте вашите приятели и селскостопанските производители да не купуват семена от МОНСАНТО и др. посочени в материала (Ген.Инж.) фирми, както и от нашия БИОТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ в Костинброд, който работи за Монсанто,САЩ, Белгийски и Френски Корпорации за генно-манипулирани продукти (БИОЛОГИЧНОТО ОРЪЖИЕ НА СВЕТОВНАТА МАФИЯ), водещи до:

- увреждане на Генетичния Код на човека,(ограничаване на потенциала му)
- израждания и малформации при раждане,
- предракови образования в стомаха и др. части на тялото,
- увеличен черен дроб,
- алергии,
- нарушаване на невронните връзки в мозъка,
- намалява имунната защита,
- поява на нови вируси и болести,
- намалява живота на човека.

Също така, в някой дъвки (winterfresh, Orbit), степовете и други напитки (диетична Кока Кола) и храни се използва заместител на захарта – АСПАРТАМ (Нутрасуит), който e доказано вреден –при редовна употреба се натрупва в мозъка и води до множествена склероза дори при малки деца!
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е забранил вноса на Ген. Инж. Храна на своя територия! Само България, Албания, Румъния, Македония и Турция нямат закони забраняващи вноса на Ген.Инж. храни! “Монсанто” е осъдено в Холандия и Индия!
В лекарствата, глюкозата и кръвната плазма на Англия,Франция, САЩ, Белгия и др. също има Ген.Инж. продукти!
Купувайте Български и Египетски ориз и соя!
НЕ КУПУВАЙТЕ Пуканки внос от САЩ и Аржентина !(в София са такива)
В Кока-Колата се съдържа шрот от Ген.Инж. царевица!
В България е засята 20 000 декара Ген.Инж. царевица и слънчоглед!

Спрете генните манипулации!

За опасностите от генното инженерство

Не е правилно да се исползва технология, която може непредвидено да предизвика проблеми за здравето. Не е правилно да се исползоват технологии, които могат да окажат необратимо въздействие на околната среда.Не е правилно хората и околната среда да се излагат дори и на най-малките опасности, трябва да отчетем и това, че в съвременната епоха хранителните продукти променени с помощта на Генните манипулации, не представляват никаква ценност за потребителите. Не правилно е да се оправдава използването на опасни днес технологии, обосновавайки се с това, че тази технология може да даде полезни продукти в бъдеще. Затова организацията "Лекари и учени против генетически модифицираните хранителни продукти" се обявява за Световен Мораториум на пускането в околната Среда на генно променени организми и исползването на генно
променени хранителни продукти, докато не бъде натрупано достатъчно знание, за да може да се направи заключение за оправдаване на прилагането на тази технология и нейната безвредност за здравето и околната среда. Съществува сериозно основание да се предполага, че продуктите на генните технологии представляват сериозна опасност. Нито един ГМ хранителен продукт не е бил качествено проверен за да се определи със сигурност неговата безвредност. Ето защо те трябва незабавно да бъдат премахнати от пазарите.Докато тяхното производство и продажба не се регламентира, трябва да се организира маркировката на всич-ки хранителни продукти, ко-ито съдържат вещества, модифицирани с помоща на генното инженерство.

Научни факти за опасностите от генното инженерство

1. Генното инженерство се отличава коренно от традиционното създаване на нови сортове и породи. Искуственото добавяне на чужди гени нарушава генетическия самоконтрол на клетката. Манипулираните гени коренно се отличават от комбинираните женски и мъжки хромозоми, които се получават при естестве-ните кръстоски.
2. В настояще време генното инженерство не е в состояниe да управлява вкарването на новия ген. Технически процеса е несъвършен.Затова е невъзможно да се предвиди мястото, къ-дето ще попадне добавения ген и
ефекта от него.
3. В резултат на изкуственото добавяне на чужд ген, могат непредвидено да се образуват опасни вещества (токсични, алергени или други вредни за здравето вещества).
4. Не съществува съвършено надежден метод за проверка на безвредност! Повече от 10% от сериозните странични ефекти на новите лекарства не могат да се проявят при обикновенните тестове за безвредност. При новите, генно променени хранителни продукти, нараства риска да останат незабелязании опасните ефекти, в много по-голяма степен, отколкото при лекарствата.
5. Съществуващите днес изисквания за проверка на безвредност са крайно недостатъчни. Те позволяват да се използват крайно нечувствителни методи за проверка на безвредност и в много кратки срокове.Затова, опасни за здравето хранителни продукти достигат до пазара незабелязано.
6. Създадените до настоящия момент хранителни продукти, с помощта на генното инженерство, нямат никаква значителна ценност за човечеството. Тези продукти удовлетворяват само търговските интереси.
7. Знанията за въздействето върху околната среда на Генно Модифицирани организми, внесени от вън, са съвершенно недостатъчни. Все още не е доказано, че с помощта на генните манипулации не се оказва вредно въздействие върху околната среда. Еколозите изказват сериозни опасения за различни потенциални, непоправими замърсявания на околната среда. Например, има много възможности за неконтролируемо разпространение на потенциално опасни гени, използвани в генното инженерство, в това число и предаването на гени на бактерии и вируси. Усложненията, предизвикани в околната среда, е невозможно да бъдат поправени, така както вкараните веднъж гени не е възможно да се вземат обратно.
8. Могат да възникнат нови, опасни вируси. Експериментално е доказано, че вкараните в гена вируси могат да се съединят с гените на вирусни инфекции (така наречената рекомбинация). Такива нови вируси могат бъдат по агресивни, от предишните. Вирусите могат да станат също така по широко-спектърни. Например, вирусите на растениата могат да станат вредни, за полезните насекоми, животни, а също и хора.
9.Знаниата за наследственното вещество в ДНК са много не-пълни.Известни са само 3% от функционирането на ДНК, рисковано е да се манипулират сложни системи, знанията за които са непълни. Обширния опит в областта на Биологята, Екологията и Медицината показват, че това може да предизвика сериозни и непредсказуеми проблеми и разстройства.
10. Генното Инжинерство не може да реши проблемите с глада в света.Твърденията, че Генното Инжинерство може да реши проблемите с глада в света, се явяват Научно необоснован МИТ! Подробна информаця за научните факти, можете да намерите в интернет на адрес: http://www.psrast.org/decl.htm#scifacts

· Декларация врачей и ученных против генной инженерии Организация "Врачи и Учёные Против Генетически Модифицированных Продуктов питания"
· ГМ-продукты в США останутся "засекреченными" - Постановление о необязательной маркировке генетически модифицированных продуктов
· Генетически-модифицированный картофель негативно влияет на почвеные бактерии
· Экологи борются за чистоту продуктов питания и маркировку ГМ-продуктов питания
· Почему нам следует избегать сою?
· Раскрыт правительственный обман относительно продукции генной инженерии
· Монстр меняет свое название - Компания "Монсанто" будет называться "Фармация"
· Коктейль из токсинов присутствует в каждом из нас
· Торговые концерны в США отказываются от генетически измененных продуктов
· Запрет генной инженерии в Португалии и Южной Африке
· Выступлние доктора Джона Хэгелина в Вашингтоне
· Tpaнcгeнныe тexнoлoгии -- "Mirror Weekly"
· Пища Франкенштейна - Обсуждение генетической пищи в Великобритании
· Укрощение огородного джина - газета "Голос Украины"
· Интервью с доктором Джоном Фейганом
· Чарльз, принц Уэлльский, против генетически смоделированной пищи
o Вэб-сайт пpинца Чаpльза http://www.PrinceOfWales.Gov.UK/forum/ (на
английском)
o Принц Чарльз бросает вызов примьер-министру Блэру
o Королевская поддержка отказу от генетической пищи
o Принц говорит о генетически смоделированных продуктах питания
o Принц Чарльз призывает к немедленному бойкоту пищи с генными изменениями
· Джордж Уолд о генной инженерии
· Пища для зомби
· Медицинский журнал Великобритании "Ланцет", том 352, No. 9125
· О генных продуктах на Ежегодной конференции Партии Природного Закона Великобритании
· "РосБизнесКонсалтинг" о трансгенных продутах http://news.battery.ru/dossier/transgene
· Статья Анны Хмелевской "Модифицированный кусок хлеба" -http://www.fearandloathing.vrn.ru/raznoe/2000_08_04.shtml
· Всемирная организация Гринпис против генной инженерии - http://www.GreenPeace.org/~GenEng/ (на английском)
· Список сайтов о генной инженерии

Foods which may be genetically engineered or contain genetically engineered ingredients · Amylase is used in making bread, flour, whole wheat flour, cereals, starch, · glucose syrup, cider, wine, beer etc. · Baking powder - additives in processing · Bread - soy in · Canola Oil · Catalase is used in making soft drinks, egg albumen, liquid whey · Cereals - soy in · Chymosin (rennet) · Corn Products · Corn Starch · Corn Syrup · Food Supplements - yeast in · Fruit juices may be processed with genetically engineered products · Glucose Syrup · Ice Cream - soy in etc. · Lactase · Maize · Pasta
- soy in · Potatoes · Rennet · Soft Drinks - corn syrup · Soybeans · Soy Products like soy sauce, burgers, frankfurters, powders etc. · Squash · Tofu · Tomatoes · Yeast · Sugar

Хранителни продукти, които съдържат генно-манипулирани Съставки:

Амилаза – изолзва се при приготвяне на хляб, брашно, тестени варива, нишесте Глюкозен сироп, вино, бира и т.н. · Набухватели (хлебно брашно) - добавки · Хляб - съдържащ соя · Масло Коноли · Катализа – исползва се при производство на меки напитки, яичен прах, производни· Зърнени продукти(брашно) - съдържащи соя · Химозин · Царевични продукти - пръчици, нишесте... · Ронена царевица, Пуканки · Царевичен сироп · Хранителни добавки - содержащи дрожди · Плодови сокове – приготвени от генно-модифицирани плодове · Сироп от глюкоза · Сладолед- содержащ соя, сироп от глюкоза · Лактаза · Царевица(сироп) · Макарони (спагети,тестени) - содержащи соя · Картофи · Ябълка – Ренета · Леки напитки - съдържащи глюкозов сироп · Соеви семена · Соеви продукти, като соев сос, соев хамбургер, соево месо (колбаси), соево брашно и т.н.· Газирани Плодови напитки · Тофу · Домати · Дрожди (закваска) · Захар

Genetically engineered pro-duce being field tested (will be on the market soon) · Barley · Broccoli · Cabbage · Carrots · Chicory · Cranberries · Creeping Bentgrass · Eggplant · Gladiolus · Grapes · Lettuce · Peas · Peppers · Raspberries · Strawberries · Sugar Cane · Sweet Gum · Watermelon · Wheat
Генетично изменени продукти, тествани в полеви условия (ще се появят на пазара в най- близко време) ·Ечемик · Брокколи · Зеле· Морков · Цикория · Червена боровинка· Полевица белая · Патладжан · Гладиола · Грозде· Салата · Грах · Чушки· Малина· Ягода· Сахарный тростник · Дъвка· Дини · Пшеница

Partial list of companies involved in genetic engineering - Непълен списък на компаниите, разпространяващи генно инженерство:

· Agritope Ecogen Plant Genetic Systems DNA Plant Tech
· Asgrow Hoechst/AgrEvo Research Seeds Dupont
· Calgene Monsanto Rhone Merieux Novartis
· Ciba-Geigy Mycogen Rhone Poulenc Petro Seed
· DeKalb Northrup King Sandoz.Zeneca

К А Ж Е Т Е   Н Е  НА   С В О Б О Д Н О Т О   
Р А З П Р О С Т Р А Н Е Н И Е
Н А  Г Е Н Н О М О Д И Ф И Ц И Р А Н И Т Е   П Р О Д У К Т И
В  Б Ъ Л Г А Р И Я !

Днес цяла Европа се обединява срещу свободното разпространение на Генно–Манипулираните Продукти. Независими Учени от цял Свят предупреждават, че каквите и грешки да е правило Човечеството през своя “Научен “ възход, никоя от тях не е толкова опасна колкото и най-незначителната грешка допусната при Генните Манипулации. Много пъти хората са изпитвали последиците от прилагането на “модерните”Химически и Радиоак-тивни технологии, но Природата постепенно се изчиства от последствията когато тези “технологии” биват спрени. ТОВА ОБАЧЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ГЕННОТО ИНЖИНЕРСТВО – веднъж пуснати на свобода новите модифицирани гени НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НАЗАД и вредните последствия от тях се умножават във времето. Има достатъчно натрупан доказателст-вен материал за ОПАСНОСТИТЕ и ПРОБЛЕМИТЕ които създават тези “технологии”! ! !

Днес когато ЕС и 80 Страни се отказат от Генното Инжинерство, В България МИНА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОН ПОЗВОЛЯВАЩ СВОБОДНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГЕННО МОДИФИЦИРАНИТЕ ПРОДУКТИ.
 
Ген. Инж. е ОПАСНО за ЗДРАВЕТО на днешното и бъдещото поколение:

- Полученият чрез Генно Инжинерство ТРИПТОФАН (генно променена хранителна добавка), УБИ 37 ЧОВЕКА, ИНВАЛИДИЗИРА ТРАЙНО 1500 И ОЩЕ 5000 ВРЕМЕННО ИНВАЛИДИЗИРАНИ.
- В Англииска Научно Изследователска лаборатория, се установява , че причината за преждевре-менната смърт (50 %), предраковите образувания на стомаха, уголемения черен дроб и значител-но намалените размножитилни способности (репродуктивни) на лабораторните мишки се дължи на храненето им с Генно Модифицирани картофи.
- Третираните с рекомбинантен (ген.инж.) хормон на растежа rbGH крави, получават мастит, боледуват, намалява тяхната репродуктивност и рано умират. В същото време млякото на тези крави е с ниски хранителни качества и не е безопасно!
- Забелязани са силни алергични реакции и асматични кризи сред хората, които имат непоно-симост към определени растителни или животински произход, от които е взет ген и е вмъкнат в хранителен продукт, който нормално за тях е бил добър. Купувате си картофи или домати, но не знаете, че те са обработени с ген от риба или колорадски бръмбар. Вземате от пазара соя, без да ви информират, че в нея е вмъкнат свински ген.НЕ ЗНАЕТЕ КАКВО КОНСУМИРАТЕ!
- Най-честите заболявания, свързани с генните манипулации са: Нови видове алергии, Рак, Натравяния, Симптоми на множествена склероза (какъвто е случая и  с Аспартам, извлечен по химичен път заместител на захарта), Намаляване на имунната защита, ЗАТЛЪСТЯВАНЕ (погледнете американците, чиято храна в деветдесет процента от случаите е генно обработена и не случайно американската нация се счита за най-болната нация в света) и др.
- Човешката ДНК не разпознава геннопроменените елементи, не може да ги усвои и ги отделя под формата на мастни натрупвания!
- За здравните проблеми, предизвикани от консумирането на продукти, съдържащи генно манипу-лирани съставки са изписани стотици страници!

ФЕРМЕРИТЕ в Аржентина, Бразилия, САЩ, Канада, Индия и др. страни, които използват генно-манипулирани семена ФАЛИРАТ:

- 50% от генната манипулация на семената е насочена към създаването на растителни видове, устойчеви на хербециди. Тези торове убиват всички живи организми в полето (включително и полезните за растенията и почвата микроорганизми и насекоми), но по естествените пътища на природата в съседните полета се появяват плевели и вредители -мутанти, които стават устойчиви на тези хербициди. Това изисква все повече пестициди и вода (до три пъти повече), които ферме-ра трябва да плати. Почвата отслабва, става кисела, неплодородна;
- Геннообработените семена са нерепродуктивни и всяка година фермера трябва да купува нови семена и торове, отделно да плаща такса за интелектуална собственост върху Ген.Инж. семена.
- 80% от европейците не искат да консумира хранителни продукти, съдържащи генно-манипулирани съставки.НАШИТЕ ФЕРМЕРИ НЯМА ДА МОГАТ ДА ИЗНАСЯТ СВОЯТА ПРОДУКЦИЯ , защото са разработени технологии, откриващи генно-обработените елементи. Вече има върнато царевично нишесте! Страдат и съседните полета, в които се появяват нови плевели и вредители, продуктите им се замърсяват
генно чрез процесите на опрашване и кръс-тоски. ЕВРОПА ОТКАЗВА ДОРИ пчелен мед и розово масло от замърсените региони !
- Освен икономическите проблеми, нарастват и заболеванията сред фермерите вследствие употре-бата на силно токсични торове и растения отделящи токсични сокове за защита от вредители!
- Едно от богатствата на нашите земеделски култури, поради което са намирали много добър пазар навсякъде по света са ВКУСОВИТЕ И ХРАНИТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА, които в генноманипули-раните американски продукти липсват. За да получат определени вкусови качества, производите-лите добавят химически увкосители и оцветители, които често пъти са съпроводени със вредни странични ефекти! В някои райони на САЩ децата до 6 години натрупват с питейната вода 130% над дпустимото количество хербициди за цял живот.
- Органичното и генното земеделие не могат да съществуват заедно !

ЩЕ ПОСТРАДА И ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В Б Ъ Л Г А Р И Я – Европееца иска да е сигурен, че храната, която му се предлага е екологично чиста и 100% б е з о п а с н а.

ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНА ЕКОСИСТЕМАТА В СТРАНАТА.

Природата е една много сложна система от взаимно свързани компоненти. И най-малките промени в един вид могат да доведат до промени или дори до пълното изчезване на други видове, които са част от хранителната верига на трети видове. Използването на силно токсичните торове и растения, които са устойчиви на тях ще изместят напълно в полето тези растения, които не са генно-манипулирани, а това ще доведе до унищожаването или значителното намаляване на определени видове насекоми, животни и птици. Ухапванията или ожилванията, на приспособилите се(Мутирали) към новите видове растения насекоми и животни могат да се окажат твърде токсични за хората и най-вече за децата... Естествените генетични промени в природата стават от количествени натрупвания, в един значите-лен период от време (хиляди години) и само между сродни видове. При генното инженерство се срещат и обединяват видове, които в природата никога не биха се обединили! В Природата не се случват такива бързи и драстични промени. Човекът също не е приспособен към тях! Големите корпорации, вложили милярди долари в генните технологии, искат да въстановят своите разходи и да спечелят от тях милиарди. Ето защо те създадоха чрез медиите, които управляват и “учените”, на които плащат МИТОВЕТЕ около генните технологии. Последните 14 години доказаха, че нито един от тези митове не е верен:

- генните технологии в селското стопанство не ни освободиха от плевелите (това става само през първите 2 години) и опасните химически торове; Пoявяват се свръх плевели мутанти!
- производителността при органичното кръгово земеделие е 2 и повече пъти по-висока;
- традиционното земеделие дава продукти с по-високи хранителни и вкусови качества;
- генните технологии замърсяват земята и намаляват нейното плодородие;
- генните технологии създават нови микроорганизми и предизвикват НОВИ БОЛЕСТИ сред хората, животните и растенията. Появяват се нови видове, които са по-устойчиви и агресивни към същестуващите, включително и към хората (пчелата убиец появила се преди години в Южна Америка). ГЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СЛУЖАТ ЕДИНСТВЕНО на производителите на химически торове, някои фармацефтични и хранителни продукти и генно-манипулирани семена! Това са “Монсанто”, “Пионер”,“Новартис”, “Раундъп”,”ДюПонт”,”Американ Сианамид”,”Калджен”,”Рон-Пулен”... 
За повече информация:
www.psrast.org/decl.htm#scifacts
www.GreenPeace.org/~GenEng/
www.zazemiata.org

Уеб-сайтове за Генното Инжинерство:

http://www.foe.co.uk/campaigns/food_and_biotechnology/realfood/facts/genetics.html
http://www.PSRAST.org -- Physicians and Scientists for Responsible

Application of Science and Technology:

http://www.PSAGEF.org/indexgen.htm
http://www.Safe-Food.org/welcome.html
http://www.Natural-Law.ca/genetic/geindex.html
http://www.GreenPeace.org/~usa/reports/biodiversity/roundup
http://www.GreenPeace.org/~comms/cbio/geneng.html
http://www.IndiaServer.com/betas/vshiva/
http://users.WestNet.gr/~cgian/biotech.htm
http://www.rafi.ca
http://www.purefood.org
http://www.med.upenn.edu/~bioethic/genetics/articles.html
http://www.ucsusa.org/agriculture/ag.docs.html
http://www.k2net.co.uk/~savage/ef/earthfirst.html
http://www.essential.org/crg/
http://www.envirolink.org/orgs/shag/
http://userwww.sfsu.edu/~rone/gedanger.htm
http://www.Bio-Integrity.org
http://www.Natural-Law.org/issues/genetics/ge_hazards.html
http://www.Bio-Integrity.org/
http://www.peg.apc.org/~acfgenet/
http://www.indians.org/welker/genome.htm
http://www.solbaram.org/articles/clm505.html
http://www.netlink.de/gen/home.html
http://www.twnside.org.sg/souths/twn/bio.htm
 
 
scroll back to top
 

Търсачка

Кой е на линия?

В момента има 455 посетителя в сайта

Потапяне

Подкрепи работата ни

Ако харесвате нашата работа и сме били от полза за Пътя ви, може да ни подпомогнете със сума по избор:
Всички средства ще бъдат използвани за задълбочаване на нашите изследвания и проекти. Благодарим!

За aдминистраториСтатистика

Членове : 767
Съдържание : 541
Брой прегледи на съдържанието : 8520354Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates hosting Valid XHTML and CSS.

© 2023 Издателство „Паралелна Реалност“ : Освен ако не е посочено друго, съдържанието на този сайт е лицензирано под:
Creative Commons Attribution License. Текстът на договора за ползване на български
Предпочитания за бисквитки

Creative Commons License